HZS hlavního města Prahy  

Přejdi na

Vaše důvěra je náš závazek


Rychlé linky: Mapa serveru Textová verze English Rozšířené vyhledávání


 

Hlavní menu

 

 

Jarní ohně na zahradě a blížící se „pálení čarodějnic“

22. dubna 2016 (Ivana Svitáková) - Jarní „úklid“ zahrady, spalování suché trávy, ale také tím vznikající časté požáry při nedodržení bezpečnostních pravidel, to jsou typické jarní požáry. Poslední dubnový den je typický pro tzv. „pálení čarodějnic“ a tím také z pohledu hasičů zvýšené nebezpečí vzniku požárů a výjezdy k domnělým požárům, způsobených neohlášením této akce hasičům.  

Podle statistik Hasičského záchranného sboru hlavního města Prahy (2010 – 2015) jsou právě jarní měsíce „bohaté“ na požáry.

 

Tabulka počtu všech požárů dle měsíců v letech 2010 -2015

na území hl. m. Prahy

 

 

         

 

měsíc / rok 

2010

2011

2012

2013

2014

2015

leden

139

167

170

145

178

171

únor

117

194

155

118

168

170

březen

177

282

256

199

265

218

duben

229

283

248

221

174

240

květen

176

231

253

165

164

211

červen

189

212

221

144

215

186

červenec

215

199

189

217

167

218

srpen

206

193

232

173

173

253

září

178

215

174

146

142

179

říjen

203

172

148

171

134

200

listopad

159

146

167

155

166

137

prosinec

161

216

182

216

164

204

                       

 

Ohlášením pálení lze předejít zbytečným výjezdům hasičů

Povinnost ohlášení pálení je zakotvena v zákoně o požární ochraně:

(zákon č.133/1985 Sb., o požární ochraně, ve znění pozdějších předpisů)

Při spalování hořlavých látek na volném prostranství jsou právnické a podnikající fyzické osoby povinny, se zřetelem na rozsah této činnosti, stanovit opatření proti vzniku a šíření požáru. Spalování hořlavých látek na volném prostranství včetně navrhovaných opatření jsou povinny předem oznámit územně příslušnému HZS kraje, který může stanovit další podmínky pro tuto činnost, popřípadě může takovou činnost zakázat.

Při porušení této povinnosti se dopustí právnická nebo podnikající fyzická osoba správního deliktu podle § 76 odst. 2 písm. n) citovaného zákona. Za tento správní delikt jim může být uložena pokutaaž do výše 500 000 Kč.

 

Pálení čarodějnic“ oznamte na telefonní číslo   Hasičského záchranného sboru hl. m. Prahy:  950 816 105

 

Telefonní linka HZS hl. m. Prahy na ohlášení "pálení čarodějnic" na území hl. m. Prahy

 

Při ohlášení je třeba uvést:

 • místo a čas pálení,
 • osobu odpovědnou za pálení včetně kontaktu na ní
 • a také přijatá protipožární opatření.

Tímto předběžným ohlášením se zamezí zbytečným výjezdům k domnělým požárům, neboť během čarodějnic hasičům obvykle narůstá  počet planých poplachů.  Při „pálení čarodějnic“ nepodceňujte momentální počasí. I slabý vítr může způsobit rozšíření ohně na okolní porosty nebo domy.

 

Bezpečné „pálení čarodějnic“ z hlediska požární ochrany

 • nezapomeňte na ohlášení pálení „čarodějnic“ hasičům,
 • vyberte vhodné místo, dostatečný odstup od budov,  dejte pozor na suchou trávu v okolí,
 • důležitá je také stabilní hranice vatry,
 • mějte připravené hasicí prostředky v případě rozšíření požárů,
 • na rozdělání ohně nepoužívejte hořlavé kapaliny, mohlo by dojít k potřísnění a následnému vznícení oděvu,
 • nebezpečné je také oheň přeskakovat,
 • do ohně nevhazujte pyrotechnické výrobky, ani např. pneumatiky a další materiály, které tam nepatří,
 • pozor na rozšíření požáru, při silném větru nedoporučujeme oheň rozdělávat,
 • děti musí být v doprovodu dospělé osoby,
 • nenechávejte oheň bez dozoru, po uhašení zkontrolujte, zda nemůže již dojít ke vzplanutí, popel např. zasypte hlínou nebo pískem.

 

Vypalujete trávu?  Tak tím porušujete zákon!

Jarní požáry jsou také často zapříčiněny vypalováním trávy. Vypalování trávy je zakázáno!

Požár porostu

 

Podle § 17 odst. 3 písm. f) zákona č.133/1985 Sb., o požární ochraně, ve znění pozdějších předpisů, nesmí fyzická osoba provádět vypalování porostů, jinak se dopustí přestupku podle § 78 odst. 1 písm. s) citovaného zákona. Za tento přestupek lze uložit pokutu do výše 25 000 Kč.

Podle § 5 odst. 2 citovaného zákona právnické a podnikající fyzické osoby nesmí vypalovat porosty.

Pálení biologického odpadu lze provádět za podmínek stanovených jednotlivými obcemi (nežádoucí znečišťování ovzduší, obtěžování okolí apod.) jen na předem připravených přiměřeně velkých hromadách za trvalé přítomnosti alespoň jedné dospělé osoby a prostředků na prvotní hasební zásah.

 

 

kpt. Ing. Ivana Svitáková

Odbor prevence HZS hl. m. Prahy

 

vytisknout  e-mailem