HZS Královéhradeckého kraje  

Přejdi na

Vaše důvěra je náš závazek


Rychlé linky: Mapa serveru Textová verze English Rozšířené vyhledávání


 

Hlavní menu

 

 

Investiční dotace - program "DOTACE PRO JEDNOTKY SDH OBCÍ" v roce 2024

 

Informace ze dne 22. září 2023
MV-generální ředitelství Hasičského záchranného sboru České republiky sděluje, že byla vyhlášena výzva pro podání žádostí o dotaci obcím v rámci programu „Účelové investiční dotace pro jednotky SDH obcí“ pro rok 2024:
JSDH_V1_2024 Pořízení nové cisternové automobilové stříkačky z rámcové dohody
Nedílnou součástí výzvy jsou také její následující přílohy:
- technické podmínky CAS 20/4000/240 - S2R,
- technické podmínky CAS 30/8500/510 - S2R,
- technické podmínky CAS 30/9000/540 - S3VH,
Přístupová smlouva k rámcové dohodě - v editovatené podobě - ZDE.

Přístupová smlouva k rámcové dohodě musí být podepsána uznávaným elektronickým podpisem osoby oprávněné jednat za obec a při podpisu nesmí být uzamčena, aby mohla být následně podepsána za stát.

K žádosti je nezbytné přiložit také přílohu "Zdůvodnění nezbytnosti akce" na následujícím formuláři.
Příloha "Zdůvodnění nezbytnosti akce" musí být podepsána osobou oprávněnou jednat za obec ve věci dotace.

Žádost se povinně eviduje v elektronickém formuláři Jednotného dotačního portálu MF (dále jen „portál“): https://isprofin.mfcr.cz/rispf. UPOZORŇUJEME, že odesláním elektronického formuláře žádosti v „portálu“ ještě není žádost PODÁNA!

Žádost, která bude prostřednictvím „portálu“ vygenerována (.pdf), je nutno podat (zaslat) spolu se všemi přílohami do datové schránky místně příslušného HZS kraje s podpisem k tomu oprávněné osoby, nejpozději do 1. listopadu 2023.

Zahájení evidence žádostí v portálu MF: úterý 26. září 2023 ve 12:01 hod
Ukončení evidence žádostí v portálu MF : středa 1. listopadu 2023 ve 23:59 hod.


Informace ze dne 10. srpna 2023
MV-generální ředitelství Hasičského záchranného sboru České republiky sděluje, že byly vyhlášeny výzvy pro podání žádostí o dotace obcím v rámci programu „Účelové investiční dotace pro jednotky SDH obcí“ pro rok 2024.

JSDH_V2_2024 Pořízení nového dopravního automobilu nebo požárního přívěsu pro hašení

JSDH_V3_2024 Stavba nebo rekonstrukce požární zbrojnice

Žádost se povinně eviduje v elektronickém formuláři Jednotného dotačního portálu MF (dále jen „portál“): https://isprofin.mfcr.cz/rispf. UPOZORŇUJEME, že odesláním elektronického formuláře žádosti v „portálu“ ještě není žádost PODÁNA!

Žádost, která bude prostřednictvím „portálu“ vygenerována (.pdf), je nutno podat (zaslat) spolu se všemi přílohami do datové schránky místně příslušného HZS kraje s podpisem k tomu oprávněné osoby, nejpozději do 25. září 2023.

Zahájení evidence žádostí v portálu MF: pondělí 14. srpna 2023 ve 12:01 hod
Ukončení evidence žádostí v portálu MF: pondělí 25. září 2023 ve 23:59 hod

K žádosti je nezbytné přiložit také přílohu č. 2 "Zdůvodnění nezbytnosti akce" na následujícím formuláři.
Příloha "Zdůvodnění nezbytnosti akce" musí být podepsána osobou oprávněnou jednat za obec ve věci dotace.

Kontakty na HZS krajů, včetně ID datových schránek jsou uvedeny zde.

Výzva „JSDH_V1_2024 - Pořízení nové cisternové automobilové stříkačky z rámcové dohody“ bude vyhlášena v průběhu měsíce srpna 2023.

vytisknout  e-mailem