HZS Moravskoslezského kraje  

Přejdi na

Chráníme vaše životy, zdraví a majetek


Rychlé linky: Mapa serveru Textová verze English Rozšířené vyhledávání


 

Hlavní menu

 

 

Integrované bezpečnostní centrum Moravskoslezského kraje

Včetně souborků ke stažení: fotografie, prezentace, videa a "Příběh projektu IBC" 

V Moravskoslezském kraji byla dokončena  výstavba ojedinělého objektu. Budova Integrovaného bezpečnostního centra (IBC), které bylo počátkem roku 2011 uvedeno do ostrého provozu. Cesta k jeho realizaci byla dlouhá. Její počátky sahají až do devadesátých let minulého století, kdy se zrodila myšlenka na spolupráci záchranných složek při řešení mimořádných událostí na území města Ostravy. Již v roce 1990 se zde zrodil pojem Integrovaný záchranný systém – jednoduše „IZS“. Pojem, který nedefinoval žádnou „instituci“, ale spolupráci jednotlivých záchranných složek – hasičů, zdravotnické záchranné služby a policie ČR, včetně tehdy vznikající Městské policie Ostrava. V roce 1993 se IZS města Ostravy již stal nedílnou součástí jeho fungování a zároveň základem pro celostátní systém, jež byl legislativně zakotven v roce 2000.
 

Myšlenka CTV Ostrava přijala krajský rozměr ...

Dne 1. ledna 2001 v návaznosti na nové administrativní uspořádání České republiky vznikl Moravskoslezský kraj současně s dalšími 13 kraji. Již v červenci 2001 byla zpracována Koncepce budování centra tísňového volání Moravskoslezského kraje, která byla následně schválena Bezpečnostní radou kraje. Koncepce vycházela ze zkušeností činnosti ostravského Centra tísňových volání (CTV) - bylo rozhodnuto vybudovat prostorově sdružené dispečerské a operační středisko složek Integrovaného záchranného systému (IZS) pro příjem tísňových volání z území celého kraje na národních tísňových linkách (150, 155, 156 a 158) a tísňové lince 112 s tím, že toto pracoviště bude zároveň vysílat síly a prostředky složek IZS z území celého kraje k likvidaci mimořádných událostí.
Myšlenka jednoho krajského pracoviště složek IZS, vybaveného špičkovou informační a komunikační technologií, při současném zrušení 15 stávajících operačních a dispečerských pracovišť složek IZS v jednotlivých okresech, se ukázala velmi progresivní. Následně po roce 2005 totiž centrální orgány České republiky odsouhlasily koncepci krajských operačních a dispečerských pracovišť složek IZS. Centrum tísňového volání MSK zahrnuje nejvyšší stupeň spolupráce - technologickou i prostorovou integraci současně.
 
Při posuzování výběru dislokace krajského CTV byly vzaty v úvahu tři varianty řešení – výstavba objektu na „zelené louce“, přestavba stávajícího ostravského CTV a využití některého ze stávajících objektů partnerů projektu.
 
Ekonomické posouzení ukázalo, že přestavba stávajících prostor CTV není realizovatelná, neboť prostorové nároky navrhovaného řešení není možné splnit, na druhé straně výstavba na „zelené louce“ byla zhodnocena jako ekonomicky nejméně výhodná.
 
Statutární město Ostrava koncem roku 2002 nabídlo pro účely krajského CTV nedostavěnou budovu - objekt META, jež byl původně stavěn jako chráněné dílny výrobního družstva invalidů. Po provedené architektonické studii a ekonomické analýze bylo rozhodnuto, že objekt bude vhodný nejen k realizaci krajského centra tísňového volání, ale že do něj lze umístit i další potřebná pracoviště složek IZS, města a kraje, která se společně podílejí na řešení mimořádných událostí a krizových stavů. Vzhledem k multifunkčnosti objektu byl celý projekt nazván „Integrované bezpečnostní centrum Moravskoslezského kraje“ (IBC).
 
V březnu 2004 podepsali hejtman Moravskoslezského kraje, primátor statutárního města Ostrava a ministr vnitra České republiky „Memorandum o výstavbě a provozování Integrovaného bezpečnostního centra“.
 

Co je umístěno v objektu IBC Moravskoslezského kraje ...

ibc_05.jpgKromě srdce celého objektu – krajského centra tísňového volání, zde nalezli místo také záchranáři zdravotnické záchranné služby, kteří se sem již na podzim 2010 přestěhovali ze svého výjezdového střediska na Varenské ulici a strážníci Městské Policie Ostrava. Ti v nové budově získali prostory pro své ředitelství a oddělení školení a výcviku, sídlící na Hlubinské ulici. Byla zde umístěna také nová služebna městské policie pro oblast centra města. Prostory IBC poskytují také zázemí a pracoviště pro orgány krizového řízení Moravskoslezského kraje a statutárního města Ostrava.
 
Město Ostrava spolu s Moravskoslezským krajem nechali v roce 2006 zpracovat projektovou dokumentaci a dohodli se s Ministerstvem vnitra, dalším ze tří partnerů projektu IBC, na společném financování jeho výstavby a financování jeho provozu. Z rozpočtů partnerů se podařilo zajistit potřebné finance na spolufinancování realizace tohoto pro všechny občany Moravskoslezského kraje a města Ostravy významného a důležitého projektu. Investor IBC – Moravskoslezský kraj -podal žádost na spolufinancování stavby z prostředků Evropské unie v rámci Regionálního operačního programu regionu soudržnosti Moravskoslezsko (ROP). Řídícím orgánem tohoto regionu byl projekt schválen a podepsáním smlouvy o spolufinancování byla realizace projektu IBC zahájena.
Byla sepsána smlouva s dodavatelem celého objektu integrovaného bezpečnostního centra. Vítězem výběrového řízení se stalo sdružení stavebních a technologických firem z regionu. Stavbu IBC slavnostně zahájili všichni partneři projektu na konferenci „Open days 2008“, jedné z celoevropské řady regionálních konferencí, jednajících o příležitostech regionů a úloze Evropské unie při podpoře rozvoje regionů členských zemí EU, která se uskutečnila v Ostravě 2. října 2008.
 
A již necelý týden poté, 7. října 2008, byl rozestavěný skelet spolu s přilehlými pozemky předán dodavateli stavby. Od té doby mohli občané a hosté města Ostravy, projíždějící nebo procházející kolem, vidět čilý stavební ruch. Stavba byla zahájena odstrojováním a čištěním železobetonového skeletu, zpevňováním základů a budováním nové kanalizační přípojky pro objekt IBC. Krátce na to nastoupili zedníci a počátkem února 2009 byly k vidění již rostoucí nové zdi budoucího krajského bezpečnostního centra.
Koncem roku 2009 již objekt IBC vévodil svému okolí nepřehlédnutelnou fasádou a netradičním architektonickým řešením. Uvnitř objektu byly zahájeny práce na instalaci nezbytných technologických systémů, které byly dokončeny v polovině roku 2010.
 
Počátkem července 2010 byly zahájeny rozsáhlé provozní testy všech systémů IBC. Došlo k odladění drobných chyb a nastavení všech systémů tohoto technologicky velmi náročného objektu. V závěru roku 2010 představitelé kraje, města, ministerstva vnitra a zástupci všech složek integrovaného záchranného systému, kteří budou v IBC pracovat, dali souhlas se zahájením ostrého provozu Integrovaného bezpečnostního centra Moravskoslezského kraje.
 
A co to všechno znamená pro občany Moravskoslezského kraje? Do IBC jsou svedena volání na tísňová čísla z území celého Moravskoslezského kraje. Svou činnost ukončilo Centrum tísňového volání v Ostravě a všechna další operační střediska hasičů, zdravotnické záchranné služby a Policie ČR v Moravskoslezském kraji. Z tohoto jediného místa jsou předávány pokyny k výjezdu záchranných a zásahových jednotek do všech stanic a sídel hasičů, záchranky a Policie ČR v kraji. Ti k zásahům vyjíždějí ze svých stanic stejně jako doposud. Jejich práce a činnost na místě zásahu je nyní řízena a koordinována z jediného společného prostoru – z IBC. Stejně jako dříve v CTV Ostrava, tak i v novém IBC všichni dispečeři spolupracují ve společném dispečerském sále. K dispozici mají tu nejmodernější technologii a špičkovou informační podporu k tomu, aby rychle a účinně zvládli všechny malé případy, ale i velké havárie, mimořádné události a krizové situace na území celého Moravskoslezského kraje. Obyvatelé Moravskoslezského kraje v IBC získali špičkové pracoviště na světové úrovni, které jim poskytuje garanci bezpečného života a bezpečných domovů v Moravskoslezském kraji.
 

Prezentace, filmy a "Příběh projektu IBC" ...

 
Pokud máte zájem o podrobnější informace o projektu IBC, pak vám mimo výše uvedené informace nabízíme několik odkazů ke stažení.
 
V prezentaci se můžete seznámit s realizací celého projektu IBC - od bývalého Centra tísňového volání Ostrava až k rozjezdu IBC, naleznete zde řadu fotografií a faktických informací o projektu IBC. Prezentaci si můžete stáhnout zde: ve formátu PDF (8 MB) nebo ve formátu PPTX  (21 MB). Presentation in english version for download is here: in PDF format (7 MB) or in PPTX format (13 MB).
 
V rámci projektu IBC byly natočeny také videodokumenty o projektu. První z nich (cca 15 minut) je výpovědí o vzniku a realizaci projektu IBC s využitím finančních prostředků EU. V dokumentu uslyšíte výpovědi osob, které se na realizaci projektu IBC podíleli. Film v české verzi si můžete stáhnout zde. Video about construction Integrated safety centre (ISC) for download in english version is here.
 
Krátké emotivní video (cca 5 minut) o práci hasičů, záchranářů, policistů a strážníků na IBC i na místě zásahu si můžete prohlédnout zde. Short emotional video about work of bodies of integrated Rescue System in Moravian-Silesian region you can see here.
 
"Příběh projektu IBC" - detailní popis historie vzniku myšlenky sdruženého dispečerského pracoviště pro celé území Moravskoslezského kraje, popis přípravy projektu, popis průběhu realizace celého projektu IBC. O tom všem se dočtete v dokumentu, který si můžete stáhnout  ve formátu PDF IBC - příběh projektu zde.
 
---------------------------------------------
Autor textu: Ing. Petr Faster (© 2011)
Odkazy do noveho okna

dispečer HZS

dispečer HZS 

Detailní náhled

Dispečer MP Ostrava - detail

Dispečer MP Ostrava - detail 

Detailní náhled

dispečer Policie ČR

dispečer Policie ČR 

Detailní náhled

Dispečer ZZS

Dispečer ZZS 

Detailní náhled

dispečerka HZS

dispečerka HZS 

Detailní náhled

Dispečerký sál - celkový pohled

Dispečerký sál - celkový pohled 

Detailní náhled

dispečeři ZZS

dispečeři ZZS 

Detailní náhled

Kamerový dohled města Ostravy

Kamerový dohled města Ostravy 

Detailní náhled

pohled na IBC

pohled na IBC 

Detailní náhled

pohled na IBC2

pohled na IBC2 

Detailní náhled

vytisknout  e-mailem