HZS Olomouckého kraje  

Přejdi na

Předcházíme rizikům


Rychlé linky: Mapa serveru Textová verze English Rozšířené vyhledávání


 

Hlavní menu

 

 

Informace pro obce

Odborná příprava jednotek sborů dobrovolných hasičů obcí a podniků

Kurzy organizované ÚO Olomouckého kraje

Požární poplachový plán Olomouckého kraje

Plošné pokrytí území Olomouckého kraje jednotkami PO

Náhrady za zásahy prováděné u DN

Podmínky zařazení vozidel obcí provozovaných jednotkami SDH obcí do Seznamu vozidel složek IZS s výjimkou z pojištění odpovědnosti

Dne 4. 2. 2016 byl vydán pokyn č. 8  generálního ředitele HZS ČR, kterým se stanoví způsob a podmínky vedení Seznamu vozidel složek integrovaného záchranného systému s výjimkou z pojištění odpovědnosti. Z pokynu vyplývají nové podmínky v zařazování vozidel do Seznamu.

Vozidla obcí lze do Seznamu zařadit, v souladu s právní úpravou pro požární ochranu v České republice, pouze pokud jsou způsobilá k provozu na pozemních komunikacích v České republice, a to včetně provozu v rámci přednostní jízdy podle právního předpisu1) a dále, pokud jsou zásahovými požárními automobily,

  1. byly uvedeny na trh v souladu s právním předpisem2) a jeho prováděcích předpisů, nebo

  2. byly zařazeny do vybavení jednotek požární ochrany v České republice před 1. červencem 2000 podle tehdy platných technicko-přejímacích podmínek, nebo

  3. byly pořízeny pro potřeby jednotek SDH obcí jako použité automobily, získané nákupem nebo darem ze zemí Evropské unie (dále jen „EU“), bez použití právního předpisu2), ale splňují požadavky dle přílohy č. 1 k pokynu GŘ HZS ČR č. 8/2016.

______________________

1) Zákon č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích a o změnách některých zákonů (zákon o silničním provozu), ve znění pozdějších předpisů.

2) Zákon č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky a o změně a doplnění některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů.

Účelová investiční dotace pro rok 2019 - CAS, DA, STAVBA

Podrobnější informace na stránkách HZS ČR >>ZDE<<

Účelová neinvestiční dotace pro rok 2019 - I. fáze

Podrobnější informace na stránkách HZS ČR >>ZDE<<

Vzory dokumentů

Tiskopisy

vytisknout  e-mailem