HZS Olomouckého kraje  

Přejdi na

Vaše důvěra je náš závazek


Rychlé linky: Mapa serveru Textová verze English Rozšířené vyhledávání


 

Hlavní menu

 

 

Informace pro obce

Dotace pro jednotky SDH obcí

Účelová neinvestiční dotace

Účelová investiční dotace - CAS, DA, STAVBA

Účelová neinvestiční dotace k zabezpečení akceschopnosti jednotky sboru dobrovolných hasičů vybrané obce

Náhrady nákladů vzniklých při zásahu z důvodu vzniku újmy způsobené provozem vozidla

Podmínky zařazení vozidel obcí provozovaných jednotkami SDH obcí do Seznamu vozidel složek IZS s výjimkou z pojištění odpovědnosti

Dne 4. 2. 2016 byl vydán pokyn č. 8  generálního ředitele HZS ČR, kterým se stanoví způsob a podmínky vedení Seznamu vozidel složek integrovaného záchranného systému s výjimkou z pojištění odpovědnosti. Z pokynu vyplývají nové podmínky v zařazování vozidel do Seznamu.

Vozidla obcí lze do Seznamu zařadit, v souladu s právní úpravou pro požární ochranu v České republice, pouze pokud jsou způsobilá k provozu na pozemních komunikacích v České republice, a to včetně provozu v rámci přednostní jízdy podle právního předpisu1) a dále, pokud jsou zásahovými požárními automobily,

  1. byly uvedeny na trh v souladu s právním předpisem2) a jeho prováděcích předpisů, nebo

  2. byly zařazeny do vybavení jednotek požární ochrany v České republice před 1. červencem 2000 podle tehdy platných technicko-přejímacích podmínek, nebo

  3. byly pořízeny pro potřeby jednotek SDH obcí jako použité automobily, získané nákupem nebo darem ze zemí Evropské unie (dále jen „EU“), bez použití právního předpisu2), ale splňují požadavky dle přílohy č. 1 k pokynu GŘ HZS ČR č. 8/2016.

___________________
1) Zákon č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích a o změnách některých zákonů (zákon o silničním provozu), ve znění pozdějších předpisů.
2) Zákon č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky a o změně a doplnění některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů.

Vzory dokumentů

Tiskopisy

vytisknout  e-mailem