Záchranný útvar HZS ČR  

Přejdi na

Předcházíme rizikům


Rychlé linky: Mapa serveru Textová verze English Rozšířené vyhledávání


 

Hlavní menu

 

 

Historie Záchranného útvaru HZS ČR

Znak ZÚ HZS - bigZnak Záchranného útvaru

Záchranný útvar HZS ČR se sídlem v Hlučíně se může hlásit k tradicím útvarů CO, konkrétně k 75. záchranné a výcvikové základny Olomouc Armády ČR, která vznikla v roce 1991.
Útvar prošel několika reorganizacemi. V průběhu roku 2000 u základny vznikl odloučený záchranný prapor, dislokovaný v posádce Hlučín, který v roce 2004 tvořil základ nově vznikajícího 157.záchranného praporu. Tento prapor byl podřízen velitelství 15.žzb Bechyně.
                                                                                                         
Usnesením Vlády ČR ze dne 22.října 2007 č.1194 a schválením transformace resortu Ministerstva obrany bylo rozhodnuto o předání 157. záchranného praporu Armády ČR dislokovaného v Hlučíně Hasičskému záchrannému sboru České republiky 
Následně byl přijat zákon č. 260 ze dne 25. června 2008, kterým se měnil zákon č.238/2000 Sb., o Hasičském záchranném sboru České republiky, s účinností od 1.ledna 2009. Na základě tohoto zákona dnem 1. ledna 2009 vznikl Záchranný útvar Hasičského záchranného sboru ČR.
1. ledna 2010 pak vznikla Záchranná rota s dislokací ve Zbirohu.
1. ledna 2016 dále vznikla Záchranná rota s dislokací v Jihlavě.
.
Záchranný útvar HZS ČR je centrálně řízenou zálohovou jednotkou Generálního ředitelství HZS ČR.
Jednotky Záchranného útvaru jsou předurčeny pro řešení mimořádných událostí velkého rozsahu, živelných pohrom, přírodních kalamit, rozsáhlých požárů a technických zásahů s nutností využití speciální techniky, jíž záchranný útvar disponuje.
Dále má ZÚ HZS ČR za úkol zajišťovat výcvik příslušníků HZS ČR ve vybraných specializačních kurzech.
Záchranný útvar dále provádí výuku a výcvik k získání řidičského oprávnění a zdokonalování odborné způsobilosti řidičů.

Přehled zásahů provedených 157. zpr. pdf

157. Záchranný prapor - několik fotografií

vytisknout  e-mailem