Institut ochrany obyvatelstva  

Přejdi na

Chráníme vaše životy, zdraví a majetek


Rychlé linky: Mapa serveru Textová verze English Rozšířené vyhledávání


 

Hlavní menu

 

 

Elektřina může zabíjet: Díl 1. - Elektrický zkrat

Elektrický zkrat, někdy lidově nazývaný „kraťas“, se v případě domácností týká především kabeláže, tzn. prodlužovacích přívodů (šňůr), napájecích šňůr spotřebičů, ale i vedení elektroinstalace ukrytého v kabelové liště či ve stěně. Elektrický zkrat se může týkat i akumulátorů, resp. baterií. 

 

Elektrický zkrat vzniká přímým vodivým spojením mezi póly zdroje, tj. když elektrický proud neprochází přes spotřebič, ale jednoduše si zkrátí cestu. Odtud název elektrický zkrat. Vzniká při poškození izolace, kdy dojde ke kontaktu samotných vodičů nebo při spojení přes vodivou kapalinu či cizí vodivý předmět (např. hřebík, vrut, ale i myš, apod.). V místě zkratu hrozí vznik požáru. Izolace brání kontaktu vodičů, elektrickému zkratu, požáru a úrazu elektrickým proudem – proto je velmi důležitá.


Roztavené měděné vodiče následkem elektrického zkratu
Obr. 1 – roztavené měděné vodiče následkem elektrického zkratu

Např. rychlovarná konvice má svou izolovanou napájecí šňůru, kterou připojujeme do elektrické zásuvky. V napájecí šňůře jsou jednotlivé vodiče. Jedním vodičem teče elektrický proud ze zásuvky do rychlovarné konvice, kde ohřeje topné těleso, které zase ohřeje vodu. Stejně velký elektrický proud, který při provozu teče do konvice, se v každém okamžiku vrací jiným vodičem v napájecí šňůře zpět do elektrické zásuvky.

Elektrický proud je tak trochu líný. Nechce ohřívat vodu v konvici a jediné po čem touží, je vrátit se zpět do elektrické zásuvky, a to cestou nejmenšího odporu. A právě proto, aby nemohl přeskočit z jednoho vodiče na druhý (tzv. hodit zpátečku) ještě před konvicí, odděluje jednotlivé vodiče izolace. Zaizolované vodiče pak chrání další, vrchní izolace – tzv. plášť. Toho se dotýkáme, když na napájecí šňůru saháme. Díky izolaci elektrický proud neteče jinam, než by měl. Třeba do naší ruky. Chrání nás tak před úrazem elektrickým proudem, ale i před požárem.

Následky požáru způsobeného elektroinstalací (1)
Obr. 2 – následky požáru způsobeného elektroinstalací (1)

Následky požáru způsobeného elektroinstalací (2)
Obr. 3 – následky požáru způsobeného elektroinstalací (2)

Dojde-li k poškození izolace, např. dlouhodobým skřípnutím mezi nábytkem, hrozí nejen úraz elektrickým proudem, ale i požár následkem působení elektrického zkratu. Přestane-li izolace plnit svojí funkci, tj. oddělovat jednotlivé vodiče, elektrický proud ve své touze vrátit se co nejkratší cestou zpět do zásuvky, přejde z jednoho vodiče na druhý. A to buď přímým spojením vodičů, nebo za přispění elektrického oblouku (o tom však v jiné epizodě). Elektrický proud tak již nepoteče do rychlovarné konvice, ale v místě poškozené izolace přejde na druhý vodič a vrátí se zpět do zásuvky. A protože se elektrickému proudu tato zkratka bez práce (ohřívání vody) líbí, začne tudy ihned protékat ve své maximální možné hodnotě – jde o zkratový elektrický proud.

K požáru pak už stačí jen přeměna elektrického proudu na teplo. Čím větší elektrický proud, tím větší uvolněné teplo. Požár může vzniknout vznícením poškozené izolace v místě elektrického zkratu nebo vznícením izolace celé šňůry následkem vysoké hodnoty zkratového proudu – přetížení kabelu.

Kabely zmáčknuté pod nábytkem - detail (2)
Obr. 4 – kabely zmáčknuté pod nábytkem - detail


Co může vést k poškození izolace, elektrickému zkratu a v nejhorším případě k požáru?

 • Zmáčknuté kabely vedené ke spotřebičům např. nábytkem, vlastním spotřebičem, dveřmi, okny, apod.
 • Nesprávné, nadměrné používání – časté ohýbání, tahání za kabel, místo za části k tomu určené, namotávání.
 • Příliš těsné úchyty pro upevnění kabelů.
 • Kabely příliš napnuté a ohnuté na hranici rizika poškození.
 • Vodič narušený hřebíkem nebo šroubkem.
 • Kabely zničené prostředím, ve kterém se nacházejí: UV záření, teplota, vlhkost, chemikálie.
 • Kabely zničené hlodavci.

Izolace naštěstí není jedinou věcí, která nás chrání před požárem. Před elektrickým zkratem nás chrání pojistky nebo jističe. Je nutné podotknout, že pouze v případě, jsou-li plně funkční. Velkým nešvarem jsou „opravované“ pojistky. Pojistky se v žádném případě neopravují, ale pouze vyměňují za nové. Opravovaná pojistka již neplní ochrannou funkci, garantovanou výrobcem.


Grafika_Trojuhelnik.pngPreventivní opatření

 • Zkontrolujte, zda prodlužovací šňůry či jiné kabely nevedou pod exponovanými místy (pod kobercem, pod prahem, nábytkem, apod.).
 • Zkontrolujte, zda nejsou napájecí šňůry spotřebičů nadměrně zohýbané či někde přiskřípnuté.
 • Elektrické spotřebiče a prodlužovací šňůry provozujte v prostředí, do kterého jsou určeny.
 • Nepoužívejte poškozené kabely, kabely omotané páskou, apod. Izolace je velmi důležitá, chrání nejen vás, ale i vaše blízké.
 • Nebojte se zavolat elektrikáře, či revizního technika. Stejně jako vy, i váš dům, byt, resp. domácnost má nárok čas od času na nějakou tu bolístku a odbornou léčbu.

Grafika - Elektrický zkrat - Jenom kráva žvejká kabely!

vytisknout  e-mailem