HZS Královéhradeckého kraje  

Přejdi na

Chráníme vaše životy, zdraví a majetek


Rychlé linky: Mapa serveru Textová verze English Rozšířené vyhledávání


 

Hlavní menu

 

 

Dubnová soutěž o hasičské pohádky!

Je tady jaro a Hasičský záchranný sbor ČR pro Vás opět připravil vědomostní soutěž, která prověří Vaše znalosti z oblasti požární ochrany a ochrany obyvatelstva. 

Za čtyři správné odpovědi můžete vyhrát knihu Hasičských pohádek. Tuto knihu není možné zakoupit v žádném obchodě, lze ji získat jen účastí v projektech organizovaných Hasičským záchranným sborem ČR.

Soutěžní otázky duben 2019

1. Signál „Všeobecná výstraha“ je vyhlašován kolísavým tónem sirény po dobu 140 vteřin a může zaznít třikrát po sobě v cca tříminutových intervalech. Po tomto signálu je třeba bez prodlení jednat. Jak se zachováš, budeš-li při zaznění tohoto signálu na ulici?

2. Co je evakuační plán?
A) Plán únikových cest a východů
B) Plán městské hromadné dopravy
C) Plán ředitele školy na mimoškolní akce
D) Plán rodičů kam pojedeme na dovolenou

3. Jaké chování je správné při mimořádné události?
A) Pomáhám ostatním, zbytečně netelefonuji, dbám pokynů záchranářů
B) Pobíhám kolem a všechno fotím
C) Neposlouchám rady záchranářů, protože smím poslouchat jenom maminku
D) Pomáhám záchranářům tím, že jim radím, co by měli dělat 

4. Při bouřce vidíme blesk okamžitě, zvuk hromu ale slyšíme o něco později. Víme-li, že zvuk hromu urazí za jednu sekundu vzdálenost 1/3 km, jak daleko je od nás bouřka, jestliže mezi bleskem a hromem napočítáme 15 sekund? 
A) Početní příklad nemá řešení, vzdálenost bouřky vypočítat nelze
B) 3 sekundy = cca 1 kilometr, 15 sekund = cca 50 kilometrů
C) Vzdálenost bouřky nemusím nikdy počítat, bouřka mě nijak neohrožuje
D) 3 sekundy = cca 1 kilometr, 15 sekund = cca 5 kilometrů

Správné odpovědi na březnové otázky:
1 velmi hlasitým akustickým signálem
2C, 3C, 4A

Výherci březnového kola vědomostní soutěže
Helena Uhříková, Vsetín
Ludmila Janečková, Chvalčov
Bc. René Heřmanský,  Praha 6

kpt. Mgr. Martina Talichová
celostátní koordinátor preventivně výchovné činnosti
odbor ochrany obyvatelstva a krizového řízení - oddělení instruktáží a školení
generální ředitelství Hasičského záchranného sboru ČR
Kloknerova 26, Praha 4
tel: +420 950 819 882
mail: martina.talichova@grh.izscr.cz

vytisknout  e-mailem