HZS Libereckého kraje  

Přejdi na

Předcházíme rizikům


Rychlé linky: Mapa serveru Textová verze English Rozšířené vyhledávání


 

Hlavní menu

 

 

Den bezpečí na ZŠ ve Stráži pod Ralskem

Ve středu 6. listopadu 2019 proběhl v dopoledních hodinách na MŠ a ZŠ Stráž pod Ralskem Den bezpečí určený žákům 2. stupně ZŠ. 

Základní škola ve Stráži pod Ralskem se nachází v zóně havarijního plánování státního podniku Diamo, který je podle zákona č. 224/2015 Sb., o prevenci závažných havárií, ve znění pozdějších předpisů, zařazen mezi rizikové subjekty skupiny B.  Proto koordinátorka preventivně výchovné činnosti HZS Libereckého kraje por. Mgr. Iva Michalíčková oslovila ředitelku ZŠ Mgr. Bedřišku Rychtaříkovou s nabídkou uspořádání Dne bezpečí, kterou škola uvítala.

Odštěpný závod ve Stráži pod Ralskem státního podniku Diamo používá při sanaci prostředí zasaženého chemickou těžbou uranu nebezpečné chemické látky, které při úniku do ovzduší mohou ohrozit obyvatelstvo v zóně havarijního plánování. Jedná se o chlor a čpavek (amoniak). HZS Libereckého kraje spolupracuje s dalšími institucemi, například Krajským úřadem Libereckého kraje, na informování obyvatelstva o tomto možném nebezpečí a plánuje opatření k ochraně obyvatelstva v zóně havarijního plánování. Součástí je právě také preventivně výchovná činnost a spolupráce se školami.

Dne bezpečí se zúčastnilo celkem 130 dětí ze 7 tříd 2. stupně ZŠ. Profesionální hasiči z oddělení ochrany obyvatelstva a krizového řízení krajského ředitelství Liberec a z územního odboru Česká Lípa HZS Libereckého kraje připravili ve škole dvě stanoviště, kde se děti i jejich učitelé mohli dozvědět informace o možném ohrožení při úniku chloru nebo čpavku, co dělat při úniku těchto látek a prakticky si vyzkoušet vytvořit improvizovanou ochranu dýchacích cest, očí a celého povrchu těla. Na třetím stanovišti čekal na žáky nový chemický automobil HZS Libereckého kraje s kompletním vybavením na zásahy při úniku nebezpečných chemických látek. Technik chemické a technické služby z oddělení IZS a služeb HZS Libereckého kraje dětem ukázal přetlakové protichemické obleky, měřicí přístroje a další techniku, kterou profesionální hasiči při těchto mimořádných událostech používají. Děti dostaly také letáčky s informacemi, které vytvořili pracovníci oddělení ochrany obyvatelstva a krizového řízení HZS Libereckého kraje a tisk financoval právě státní podnik Diamo.

Autor a foto: por. Mgr. Iva Michalíčková

improvizovaná ochranaimprovizovaná ochrana

přetlakový protichemický oblekpřetlakový protichemický oblek
 

Uložit vše jako ZIP soubor

vytisknout  e-mailem