HZS Středočeského kraje  

Přejdi na

Chráníme vaše životy, zdraví a majetek


Rychlé linky: Mapa serveru Textová verze English Rozšířené vyhledávání


 

Hlavní menu

 

 

Cvičení krizového štábu ORP Sedlčany

Ve dnech 19. a 20. května 2014 proběhlo v Sedlčanech cvičení krizového štábu (dále KŠ) obce s rozšířenou působností (dále ORP) Sedlčany zaměřené na zvládání povodní. Dvoudenní zaměstnání zorganizovali odborní lektoři Institutu ochrany obyvatelstva Lázně Bohdaneč, konkrétně Ing. František Kovářík, Ing. Zdeněk Dymák a kpt. Ing. Markéta Bečičková ve spolupráci se zástupci společnosti VR Group, a.s., Praha, simulační pracoviště v Brně a Doc. Ing. Vilém Adamec z VŠB – Technická univerzita Ostrava. 

Podle původního plánu mělo prověřovací cvičení proběhnout již v červnu minulého roku. Cvičení však o dva dny předběhla skutečná povodeň, která potrápila většinu obcí Sedlčanska. Na základě získaných praktických zkušeností byla zaktualizována dokumentace KŠ ORP Sedlčany a dohodnut nový termín konání cvičení se zapojením i stálé pracovní skupiny (dále SPS) KŠ.

V pondělí 19. května v Červeném salonku Kulturního domu Josefa Suka proběhla metodická příprava členů KŠ a pracovních skupin (STANO). Ing. Kovářík seznámil přítomné s analýzou rizik na území ORP Sedlčany a hrozbou vzniku mimořádných událostí. Vysvětlil úlohu KŠ při řešení mimořádných událostí a krizových situací a zajištění nouzového provozu na městském úřadu po vyhlášení krizových stavů. Objasnil role jednotlivých členů KŠ a SPS, upozornil na náhradní způsoby varování a vyrozumění i rozhodování starosty – vedoucího KŠ v rámci města i celého území ORP Sedlčany. Ing. Dymák se věnoval povodním, povodňové legislativě a povodňovým plánům. Docent Adamec k jednotlivým problémům přidal praktické zkušenosti z povodní i různých cvičení.
V úterý 20. května se v 8.00 sešla bezpečnostní rada (dále BR) a na 9.00 hodinu byl prostřednictvím Městské policie Sedlčany svolán krizový štáb. Štábní cvičení probíhalo v zasedací síni Městského úřadu Sedlčany i přilehlých místnostech, kde zasedal KŠ, SPS a členové jednotlivých pracovních skupin STANO. Díky firmě VR Group, a.s. bylo rozehráno simulační prostředí, které navodilo podmínky stále se zhoršující povodňové situace v Sedlčanech i blízkém okolí. Účastníci cvičení měli k dispozici telefony s fiktivními čísly (např. na ústřednu, KOPIS, starostu města, tajemníka BR, vedoucí SPS, skupinu týlového zabezpečení, analýzu a plánování, nasazení sil a prostředků a ochranu obyvatelstva) ke vzájemné komunikaci. Členové KŠ dokladovali za jednotlivé složky integrovaného záchranného systému svou činnost. Mezitím byly vytvořeny tři tiskové zprávy pro veřejnost a média, které postupně informovaly o vývoji situace. Členové pracovních skupin přijímali rozhodnutí a informovali vedoucího SPS.

Na závěr cvičení celý průběh povodně zhodnotil vedoucí 1. směny SPS por. Mgr. Petr Klíma a přítomní si prohlédli virtuální simulaci od vyhlášení 2. stupně povodňové aktivity.

Domnívám se, podle reakcí vedení města a tajemníka BR, že bylo toto cvičení velice přínosné. Přispělo zejména k získání konkrétních zkušeností pro zvládání krizových stavů, především povodní, které na území ORP Sedlčany, podle zpracované analýzy rizika, hrozí nejvíce. Propojení odborného metodického vedení činnosti KŠ ORP i členů SPS se simulační podporou bylo velice názorné a praktické.

Velký dík patří MV – GŘ HZS ČR Institutu ochrany obyvatelstva Lázně Bohdaneč, především Ing. Františku Kováříkovi, firmě VR Group, a.s., která se zabývá systémovou integrací realizace výcvikových systémů a Doc. Ing. Vilému Adamcovi z Vysoké školy báňské – Technická univerzita Ostrava.

Tuto písemnou informaci doprovází fotografie z průběhu cvičení, pořízené pracovnicí MěÚ Sedlčany.
 
kpt. Bc. Irena Dvořáková
stanice Příbram
Odkazy do noveho okna

1 KŠ (3)

1 KŠ (3) 

Detailní náhled

10 školení 20.5 (3)

10 školení 20.5 (3) 

Detailní náhled

11 školení 20.5 (5)

11 školení 20.5 (5) 

Detailní náhled

2 KŠ (4)

2 KŠ (4) 

Detailní náhled

3 prac.skupina SPS, S, A (2)

3 prac.skupina SPS, S, A (2) 

Detailní náhled

4 prac.skupina SPS,S,A (3)

4 prac.skupina SPS,S,A (3) 

Detailní náhled

5 souhrn informací (2)

5 souhrn informací (2) 

Detailní náhled

6 vyhodnocení (2)

6 vyhodnocení (2) 

Detailní náhled

7 vyhodnocení (4)

7 vyhodnocení (4) 

Detailní náhled

8 školení 19.5.2014 (10)

8 školení 19.5.2014 (10) 

Detailní náhled

9 školení 19.5.2014 (15)

9 školení 19.5.2014 (15) 

Detailní náhled

vytisknout  e-mailem