HZS Moravskoslezského kraje  

Přejdi na

Chráníme vaše životy, zdraví a majetek


Rychlé linky: Mapa serveru Textová verze English Rozšířené vyhledávání


 

Hlavní menu

 

 

Centrální hasičská stanice Nový Jičín

Název projektu:   Zajištění odolnosti - výstavba centrální hasičské stanice Nový Jičín

Operační program:   Integrovaný regionální operační program, projekt je spolufinancován Evropskou unií

Registrační číslo projektu:   CZ.06.1.23/0.0/0.0/16_055/0003541

Doba trvání projektu:   16.09.2015 – 03.02.2023

IROP logo.PNG

Cíl projektu:

Cílem projektu je zajištění adekvátní odolnosti centrální stanice Nový Jičín HZS MS kraje vůči účinkům mimořádných událostí způsobených změnou klimatu a novými riziky tak, aby byla garantována přijatelná reakční doba pro efektivní nasazení sil a prostředků HZS MS kraje u mimořádné události.

Cíle bude dosaženo provedením stavby nové stanice v nové dislokaci ORP Nový Jičín, úpravou vnějších prostor  a pořízením vybavení a technologií Centrální hasičské stanice Nový Jičín, které bude realizováno za účelem zajištění odolnosti stanice vůči účinkům mimořádné události tak, aby tato nebyla ohrožována opakujícími se výskyty mimořádných událostí, resp. aby byla zajištěna přijatelná reakční doba pro efektivní nasazení sil a prostředků HZS MS kraje (HZS jako základní složka IZS) při řešení mimořádných událostí.

Důraz přitom bude kladen na zajištění adekvátní odolnosti HZS ČR jako základní složky IZS v exponovaném území.

Objekty centrální hasičské stanice Nový Jičín budou po stránce stavebně - technické navrženy tak, aby odolávaly všem rizikům plynoucím ze zatížení území nadměrnými sněhovými srážkami, masivními námrazami a suchem. Centrální hasičská stanice tak umožní v každém okamžiku bezproblémový a efektivní výjezd zásahové techniky k mimořádným událostem a sníží jejich dopady na území, jeho obyvatele, infrastrukturu a životní prostředí a současně tak zvýší připravenost této složky IZS na řešení mimořádných událostí vyplívajících ze změny klimatu a nových rizik. Zvýšení odolnosti stanice vytvoří podmínky pro to, aby došlo k zajištění odolnosti exponovaného území ORP Nový Jičín.

Vizualizace hasičské stanice:

 

 

Tisková zpráva "Poklepání základního kamene výstavby CHS Nový Jičín" ... zde

vytisknout  e-mailem