Školní a výcvikové zařízení HZS ČR  

Přejdi na

Předcházíme rizikům


Rychlé linky: Mapa serveru Textová verze English Rozšířené vyhledávání


 

Hlavní menu

 

 

Brno - 27. - 28. 8. 2019 - IMZ Vyprošťování

Rescue meeting Brno 2019 – první ročník IMZ pro instruktory vyprošťování u dopravních nehod. 


Brno_srpen 2019_obrázek 01.JPG
Ve dnech 27. a 28. srpna se uskutečnilo v areálu Školního a výcvikového zařízení (ŠVZ), středisko Brno, instrukčně metodické zaměstnání (IMZ) ve vyprošťování pod názvem „Rescue meeting Brno 2019“. Akce byla pořádána MV-generálním ředitelstvím HZS ČR a byla určena především pro instruktory ve vyprošťování u dopravních nehod (VDN). V rámci vzájemné dlouhodobé spolupráce bylo několik účastnických míst nabídnuto i Hasičským záchranným sborům podniků, konkrétně Škoda Auto, a. s., AERO Vodochody AEROSPACE, a. s., Letiště Praha, a. s. a Správa železniční dopravní cesty. Celkový počet účastníků se nakonec vyšplhal na devadesát. Ti byli rozděleni do deseti skupin, aby se v hodinových intervalech mohli střídat na stanovištích, které pro ně připravil přibližně dvacetičlenný organizační tým, tvořený zejména hlavními instruktory VDN a členy pracovní skupiny Vyprošťování.
Celá akce byla zahájena přednáškou zaměstnanců koncernu Volkswagen na dnes velmi aktuální téma, kterým je elektromobilita. Ve dvouhodinovém bloku byli účastníci seznámeni s konstrukcí elektromobilu, se základními technickými daty, způsoby deaktivace a odpojení elektrických a elektronických systémů a také s fotodokumentací požáru vozidla na elektrický pohon.

Po přednáškovém bloku byl zahájen praktický výcvik na jednotlivých stanovištích.

1. Elektromobilita (nprap. Ing. Jan Pluhař + zástupci jednotlivých firem) – K dispozici byly velmi atraktivní vozy – plug-in hybridy VW Passat GTE a Mercedes-Benz třídy E a elektromobily Audi e-tron a TESLA model S. Účastníci zde prakticky viděli a vyzkoušeli to, co bylo obsahem teoretické přednášky v úvodním bloku. Řeč byla také o konstrukci vozidel, listech pro záchranáře, čtení QR kódu nebo aplikaci RescueCode.

2. Vyprošťování (npor. Zdeněk Laube, DiS., pprap. Ing. Jan Sýkora a figurantka por. Ing. Tereza Fliegerová) – Simulovaná situace umožňovala přístup do havarovaného vozidla pouze pátými dveřmi. Ty byly navíc zdeformované, což zásah komplikovalo. Rovněž nebylo možné polohovat sedačku, na které seděla figurantka, takže účastníci mohli sklopit opěrák až po přestřižení jeho bočnic. Po poměrně složitém vyproštění poskytla zúčastněným figurantka okamžitou zpětnou vazbu.

3. Věž JENGA (ppor. Petr Jindra a kpt. Bc. Jiří Tomeš) – Zábavná dětská hra, kdy se z dřevěné věže vytahují hranoly a staví se z nich další patra, dokud se věž někomu nezhroutí… Představme si hranoly ve větším provedení a manipulaci s nimi pouze pomocí hydraulického rozpínáku. To bylo úkolem třetího stanoviště. Účastníci zde měli šanci trochu vydechnout, ale místo toho se tu odehrávaly líté boje.

4. Konstrukce vozidel (kpt. Ing. Pavel Findeis, ppor. Martin Pajurek a nstržm. Petr Vabroušek) – Účastníci měli možnost se na stanovišti seznámit s konstrukcí automobilu Škoda Rapid, který byl pro účely výcviku zapůjčen z podniku ŠKODA auto, a. s. a s konstrukcí vozu Hyundai i 30, který byl zapůjčen z hasičské stanice Nošovice. Obě vozidla měla odhalené a barevně zvýrazněné hlavní konstrukční prvky ve dveřích, prahu, všech sloupcích karoserie i interiéru vozidla. Účastníci tak mohli prakticky vidět nejtužší místa karoserie, místa vhodná pro střih hydraulickými nůžkami a vyztužená místa pro použití rozpěrného válce. V interiéru si mohli prohlédnout konstrukci airbagů, umístění plynových patron a konstrukci sedadel. Získané poznatky pak mohli využít při vyprošťovacích postupech na dalších stanovištích.

5. Těžké vyprošťování (npor. Bc. Zbyšek Zuber, pprap. Bc. Radim Nagy a nprap. David Krátký) – Na stanovišti čekalo na účastníky těžce zdeformované vozidlo na střeše, přední částí opřené o vysoký kontejner. Uvnitř byla figurína, kterou bylo třeba vyprostit. Na první pohled složitá situace, na ten druhý jen procvičení všech známých postupů. Průzkum, stabilizace proti sesunutí, otevření dveří, křižné techniky roztahování pomocí hydraulického válce, krytí ostrých hran, manipulace s pacientem, vyproštění. Náročné stanoviště jak na přípravu, tak na provedení zásahu, ale s velkým přesahem získaných praktických dovedností.

6. Úlevové polohy (npor. Ing. Jiří Horník, DiS. a pprap. Bc. Zbyněk Voříšek, DiS) – Připravený scénář simuloval situaci, kdy je vozidlo převrácené na pravý bok a řidič vozidla visí připoutaný v bezpečnostním pásu. Jednou z možností, jak postiženému ulevit, je využití požární hadice B75. Ta se přeložením zahákne za přední kolo, protáhne interiérem pod tělem postiženého a omotá za zadní kolo. Postižený leží v hadici, v oblasti pánve jej drží zapnutý pás a teprve ve chvíli, kdy je připravena vyprošťovací deska, je pomalu spouštěn dolů a vyproštěn z vozidla. V průběhu činnosti na stanovišti proběhla i krátká instruktáž o způsobech nasazování krčního límce a správném vyhodnocení situace, kdy je vhodné jej použít.

7. Stabilizace vozidel (mjr. Ing. Pavel Kvasnica a kpt. Bc. Michael Gabriška) – Na stanovišti byla k dispozici vozidla v nestabilních polohách – na boku, na střeše a předními koly na svodidlech. Úkolem bylo vozidla stabilizovat pomocí určených technických prostředků. Mohly být využity schodové klíny, vysouvací klíny, LEGO podkládací systémy, hranoly, dřevěné klínky, stabilizační tyče různých výrobců, kurty s ráčnou, žebříky apod. Účastníci si tak vyzkoušeli práci s produkty různých výrobců a správné provedení stabilizace ve všech třech scénářích.

8. Nákladní automobily (por. Mgr. Miloš Němec a ppor. Ing. Pavel Thin) – Účastníci se na stanovišti nejprve věnovali teoretické části, při které byly prezentovány ne zcela běžné nehody nákladních vozidel, včetně popisu zvolených postupů vyproštění, které se liší od standardních osobních automobilů. Následovala praktická část, při které měli hasiči za úkol vyprostit z kabiny nákladního vozu za pomoci vyprošťovacího zařízení figuranta. Během ní byly předvedeny možnosti stabilizace kabiny nákladního vozu, techniky vyproštění i práce se skládací hliníkovou plošinou. Na tomto stanovišti měli účastníci možnost vyzkoušet si vyprošťovací sady od výrobců Weber, Holmatro, Lukas a TNT.

9. Zvedací vaky (ppor. Ing. Ivo Jirásek a mjr. Ing. Jaroslav Čermák) – Zde bylo úkolem vyprostit figurínu umístěnou pod betonovými pražci. Pražce byly umístěny do písmene T a k nim byl připevněn žebřík s kbelíkem plným vody. Pražce tak bylo nutné zvedat na třech místech zároveň a hasiči museli postupovat koordinovaně. Třikrát obsluha vaků, další hasiči na podkládání břemene, kontrola kbelíku a vytahování figuríny, práce pro tým mnoho. A to samé samozřejmě i při pokládání zpět na místo. Během výcviku byly zopakovány bezpečnostní zásady práce se zdvihacími vaky. Pro ukázku byla na stanovišti předvedena i stabilizace autobusu na boku.

10. Navijáky (kpt. Ing. Jan Sotolář a pprap. Michal Vodička) – Na tomto stanovišti bylo vozidlo umístěno na levý bok, levým předním kolem na chodníku. Úkolem bylo za pomoci elektrického navijáku umístěného na CAS přes směrovou kladku dostat vozidlo zpět na silnici a potom na kola tak, aby při jeho přetáčení byl způsoben co nejmenší náraz. Účastníci měli k dispozici různé prostředky pro vazačské práce a měli možnost si na vozidle vyzkoušet různé body pro vázání. Důraz byl kladen zejména na bezpečnost, na používání ochranných dek na ocelové lano, které tlumí v případě jeho přetržení švih, a na spolupráci týmu při převracení vozidla na kola.

Rescue meeting měl velice hladký průběh, a to nejen díky dobře připraveným stanovištím, ale také disciplinovanému přístupu všech účastníků. Výhodou byl taktéž výběr místa konání akce na ŠVZ HZS ČR v Brně, kde je k pořádání takových akcí patřičné zázemí a bohaté zkušenosti. Akce by se rovněž nemohla uskutečnit bez spolupráce HZS krajů, které pro akci poskytly potřebné vybavení na vyprošťování a stabilizaci. Dále je třeba vyslovit poděkování HZS Jihomoravského kraje, který se podílel společně s ŠVZ HZS ČR na navážení vraků a pro samotnou akci zapůjčil kolový nakladač Bobcat S560 s obsluhou, Záchrannému útvaru Hlučín, který zapůjčil univerzální dokončovací stroje UDS – 214 / 114. s obsluhou a HZS Moravskoslezského kraje, který poskytl vozidlo Hyundai v řezu z HS Nošovice. Rovněž je důležité poděkovat soukromým subjektům, které mají na uskutečnění akce velký podíl. Konkrétně jsou to Autovrakoviště Kotvrdovice a pan Petr Sigmund z brněnské provozovny firmy Metalšrot Tlumačov, od kterých byly poskytnuty vraky vozidel, bez nichž by většina stanovišť nemohla být vůbec realizována. Dále děkujeme zástupcům firem PORSCHE Česká republika s.r.o., panu Romanovi Ludvíkovi, za poskytnutí předváděných vozidel a úvodní prezentaci, panu Martinu Štekerovi z firmy Mercedes-Benz Česká republika s. r. o. za poskytnutí předváděného vozu, panu Mgr. Miroslavovi Berkovi z firmy E.ON Česká republika, s. r. o. a firmě ŠKODA auto, a. s. rovněž za poskytnutí předváděných vozů.
Cílem Rescue meetingu je pravidelně se potkávat s instruktory VDN, cvičit s nimi a předávat jim nejnovější informace. Zároveň mají instruktoři možnost setkat se s ostatními a přednést vlastní zkušenosti a poznatky, které ve výsledku obohatí všechny. Prováděné scénáře mohou být názorným příkladem, jak vést pravidelnou odbornou přípravu na stanici, kdy na jednoduchých úkolech lze zopakovat podstatné věci. Obrazový materiál a videa z jednotlivých stanovišť, které budou uloženy na webu hasici-vzdelavani.cz, mohou sloužit při tvorbě prezentací, teoretických školení, IMZ apod. Letošní akce byla pilotní, v příštím roce je plánován druhý ročník. Při každoročním opakování se podaří v pětiletých cyklech absolvovat Rescue meeting všem 430 instruktorům VDN u HZS ČR. Nyní organizační tým čeká na zpětnou vazbu od účastníků, ale dle prvních reakcí se zdá, že takto organizovaný IMZ je správná cesta.

Fotogalerie zde.


Kolektiv autorů

vytisknout  e-mailem