Školní a výcvikové zařízení HZS ČR  

Přejdi na

Vaše důvěra je náš závazek


Rychlé linky: Mapa serveru Textová verze English Rozšířené vyhledávání


 

Hlavní menu

 

 

Brno – 24.1.2018 – nový výcvikový prostor

S prvním kurzem Obsluha motorových pil ve Školním a výcvikovém zařízení v Brně v roce 2018 měl svoji premiéru i nově vytvořený výcvikový prostor pro tento kurz. 

Nachází se za víceúčelovou halou, jeho velikost je cca 20x10 metrů a umožňuje relativně bezpečný výcvik s různými navijáky při odstraňování zavěšených a nakloněných stromů.

Dosud byl tento výcvik zaměřený především na praktické vysvětlení pojmu silová a směrová kladka, což mnoha posluchačům činí potíže, a byl prováděn přetahováním automobilových vraků, což nebylo příliš názorné a pro spoustu posluchačů to bylo těžko pochopitelné. Z toho důvodu přemýšleli instruktoři obsluhy motorových pil o názornějším řešení.

S první myšlenkou na vybudování tohoto prostoru přišel zhruba před dvěma roky jeden z lektorů ŠVZ, kpt. Bc. Vlastimil Svoboda. Prostor se budoval pomalu, podle časových možností jeho tvůrců. Jedním z posledních problémů bylo získání vhodných kulatin, ten byl vyřešen budováním nového výcvikového areálu v bývalém prostoru firmy ZETOR, kde bylo nutno vykácet stromy, které byly k tomuto účelu využity.

Pomocí kmenů, které jsou zapuštěny do zabetonovaného potrubí, jsou zde imitovány tři různě nakloněné stromy. Jeden kmen je navíc upraven pro vkládání „větví“ a slouží i k nácviku odvětvování spodní části stojícího stromu. Dva kmeny jsou přizpůsobeny pro imitaci zavěšeného stromu.

Výcvikový prostor umožňuje přetahování stromu nakloněného nad vozovku a s tím spojené usměrnění dopravy za použití výstražných trojúhelníků, výstražných vest, zastavovacích terčů a radiostanic. Dalším objektem, kde lze imitovat nakloněný strom, je již zmíněná víceúčelová hala a blízký sklad dřeva. Těsná blízkost imitace elektrické troleje a vagonu rovněž rozšiřuje možnosti modelových situací.

Jde především o:

  • správné upevnění lana při přetahování stromu nakloněného mimo směr pádu za pomoci nastavovacího žebříku,
  • nácvik postupu při stahování zavěšeného stromu,
  • použití různých druhů úvazků – řetězový, textilní, karabiny,
  • použití chráničky u nekáceného stromu proti poškození ocelovým lanem,
  • využití kladek – silové i směrové.

Jde nejen o demonstraci tažné síly a technických možností navijáků, ale i o správné upevnění používaných prostředků a jejich bezpečnou obsluhu.

Nyní zbývá vyřešit některé drobnosti a terénní úpravy, aby výcviky byly ještě názornější, efektivnější a zajímavější.


kpt. Ing. Zdeněk Ondráček

Odkazy do noveho okna

20180124_obr. 01

20180124_obr. 01 

Detailní náhled

20180124_obr. 02

20180124_obr. 02 

Detailní náhled

20180124_obr. 03

20180124_obr. 03 

Detailní náhled

20180124_obr. 04

20180124_obr. 04 

Detailní náhled

20180124_obr. 05

20180124_obr. 05 

Detailní náhled

20180124_obr. 06

20180124_obr. 06 

Detailní náhled

20180124_obr. 07

20180124_obr. 07 

Detailní náhled

20180124_obr. 08

20180124_obr. 08 

Detailní náhled

20180124_obr. 09

20180124_obr. 09 

Detailní náhled

20180124_obr. 10

20180124_obr. 10 

Detailní náhled
Uložit vše jako ZIP soubor

vytisknout  e-mailem