HZS Moravskoslezského kraje  

Přejdi na

Předcházíme rizikům


Rychlé linky: Mapa serveru Textová verze English Rozšířené vyhledávání


 

Hlavní menu

 

 

Biokrby – bezpečná dekorace?

V posledních letech se na trhu rozšířila nabídka moderní bytové dekorace - krbu na biopalivo („biokrb“). Jejich většímu prodeji a užívání zprvu bránila vyšší cena, ale toto již dnes neplatí. Biokrby vyráběné různými výrobci jsou dodávány i mnoha internetovými obchody, kdy jde často o dovoz ze zahraničí. Jejich hlavní výhody jsou možnost instalace do míst, kde nelze instalovat tradiční krb, není potřeba kouřovod a jejich provoz není finančně náročný. 

Biokrby mohou být realizovány jako stolní, nástěnné, volně stojící, vestavné nebo zavěšené v prostoru. Reklamy uvádějí jednoduchou instalaci a dále pak již bezpečný a bezproblémový provoz. Jenže je vše tak bezproblémové a bezpečné, jak to vypadá na první pohled? Praxe ukazuje, že tento typ krbu lze většinou bezpečně provozovat za předpokladu, že uživatel dodrží návod k použití. Mimo nutnost větrat prostory, kde jsou biokrby užívány, vzhledem k spotřebě vzdušného O2 a vývoji CO2, se uživatel může setkat také s nebezpečím vzniku požáru.

bioKrb2.jpg        bioKrb3.jpg


Z praxe vyšetřovatele požárů:
Nový rok, nedělení odpoledne, na tísňové lince 112 je přijat hovor o požáru v bytě, kde mělo dojít k popálení dvou osob při zapalování biokrbu. Na místo je vyslána jednotka HZS, zdravotní služba a hlídka Policie ČR. Na místo požáru vyjíždí také vyšetřovatel požárů. Po příjezdu na místo zjišťuje, že zdravotní služba ošetřuje dvě osoby, které není možné na místě vyslechnout. Požár měl vzniknout v obývacím pokoji u biokrbu, který byl zavěšen na zděné stěně. Prvotní ohledání obývacího pokoje neukazuje žádné známky požáru (žádné zakouření nebo stopy po hoření vybavení bytu). U biokrbu byly jen střepy skla a několik bílých kamenů spadlých na podlahu. Bližší pohled na biokrb ukázal jen malou stopu po roztaveném plastu na horní hraně, kde byl podle vypálení umístěn nějaký kruhový předmět. Nezraněný uživatel bytu následně vypovídá, že k požáru mělo dojít v době, kdy jeho manželka přilévala do biokrbu palivo. Na dotaz, zda mají k dispozici návod k použití, odpověděl, že nikoliv (skutečnost, zda byl návod dodán či nikoliv, se nepodařilo u tohoto požáru jednoznačně ověřit), uvedl že biokrb objednali na internetu a byl jim doručen přepravní službou. Spolu s krbem si objednali šest kusů originálních plastových 1 l láhví s palivem bioDECO (dovoz z Polska) pro krby a toto palivo použili pro provoz biokrbu. Internetový obchod, kde byl biokrb zakoupen, byl následně telefonicky kontaktován a operátorka na požádání návod k použití biokrbu zaslala elektronicky. Po prostudování návodu bylo mimo jiné zjištěno, že je zde uvedeno: „Nikdy nedolívejte biopalivo, pokud v krbu stále hoří, hrozí riziko požáru. Je třeba počkat 15 minut na vychladnutí, aby nedošlo k popálení.

Zraněnou uživatelku bytu, která chtěla doplnit palivo, bylo možné vyslechnout až po dvou týdnech, kdy se vrátila z nemocnice. Vypověděla, že biokrb zapálila, ale po několika minutách se jí zdálo, že nevidí plameny. Rozhodla se proto dolít do nádržek palivo zakoupené spolu s krbem. Poslední co si dále pamatovala, byla koule plamenů vyšlehnuvší z biokrbu.
V případě tohoto požáru došlo k porušení návodu k použití, kdy nebyla dodržená předepsaná doba 15ti minut „na vychladnutí“ a při dolévání biopaliva došlo k jeho okamžitému vzplanutí. Dále bylo zjištěno, že tento biokrb obsahoval bezpečnostní prvek umožňující zhašení/regulaci plamene (víčko hořáku), který také nebyl uživatelkou použit. Na základě konkrétní zkušenosti s tímto neobvyklým požárem bylo započato se zjišťováním informací o biokrbech a požárech s nimi spojených.

Zjištěné problémy:

  1. Návody k použití biokrbů: kvalita návodů (z hlediska bezpečnosti) byla zjištěna jako velmi různorodá, od velmi strohých s uvedením bezpečnostních zásad jen v bodech, po obsáhlé, které obsahující podrobný popis jak biokrb instalovat/používat. Doplňování paliva, se jeví z hlediska možnosti vzniku požáru jako nejvíce rizikový. Návody k použití biokrbů se shodují v tom, že je možné palivo doplňovat pouze u zhašeného, vychladlého biokrbu. Některé návody dále uvádějí časový interval 15-20 minut od uhasnutí plamene, kdy je možné palivo doplnit.
  2. Technická kvalita zpracování biokrbů: zde je rozhodující použitý materiál, konstrukční řešení a vybavení biokrbu bezpečnostními prvky. Konstrukční řešení se týká například kvality zavěšení (možný přenos tepla do závěsných bodů). Mezi bezpečnostní prvky u biokrbů se kromě použitého materiálu a konstrukce dále počítají regulovatelný hořák (umožňující bezpečné zhašení biokrbu) a ochranné sklo.
  3. Palivo použité pro provoz těchto krbů: návody uvádějí, že je povoleno použití pouze originálního paliva pro biokrby – bioethanolu (kapalina, gel) určeného pro spalování v biokrbech. Jenže ani zde není situace jednotná. Biopalivo určené pro provoz v biokrbech je vyráběno a dodáváno různými výrobci. U zahraničních paliv pak bylo v případě výše uvedeného požáru, že dodané palivo bylo vyrobeno v Polsku. Balení bylo na náš trh dodáno s obalem označeným pouze v polském jazyce s výstražným symbolem a textovým označením „wysoce łatwopalny“ (vysoce hořlavý), což je v rozporu s pravidly pro balení, označování, uvádění na trh chemických látek nebo látek obsažených ve směsích. Způsob a rozsah označování obalů je předepsán, kdy je jednoznačně uvedeno, že dodavatel, který uvádí na trh nebezpečnou směs, zajistí, aby její označení na obalu splňovalo požadavky stanovené prováděcím právním předpisem, a aby na obalu nebezpečné směsi byly jasně, čitelně a nesmazatelně v českém jazyce uvedeny mimo jiné tyto údaje: výstražné symboly, standardní věty označující specifickou rizikovost směsi a standardní pokyny pro bezpečné zacházení se směsí.

Následky:
Ke dni 01.06.2012 jsou na území České republiky registrovány tři závažné požáry související s provozováním biokrbů u nichž došlo k usmrcení 2 osob a 7 dalších bylo zraněno. Níže jsou uvedeny základní informace o těchto požárech:

  • Praha, listopad 2011: Bytový dům, biokrb umístěný v nebytovém prostoru. Jedna usmrcená a tři zraněné osoby. Příčinou vzniku požáru byla s největší pravděpodobností nedbalost či nepozornost při manipulaci s hořlavou kapalinou.
  • Ostrava, leden 2012: Bytový dům, biokrb instalován na stěně obývacího pokoje. Dvě zraněné osoby (jedna vážně v obličeji). Příčinou vzniku požáru bylo nedodržení návodu výrobce při doplňování biopaliva.
  • Karlovy Vary, leden 2012: Penzion, biokrb instalován v obývacím pokoji bytové jednotky. Jedna usmrcená a dvě zraněné osoby. Příčinou vzniku požáru bylo nedodržení návodu výrobce při doplňování biopaliva.

Závěrem:
Na základě výše uvedených zjištěných skutečností lze konstatovat, že provoz biokrbu skrývá reálná nebezpečí ohrožení materiálních hodnot a zdraví jejich uživatel zejména při nedodržení návodu výrobce biokrbu.


nprap. Ing. Martin Nanek - vyšetřovatel požárů

vytisknout  e-mailem