Záchranný útvar HZS ČR  

Přejdi na

Chráníme vaše životy, zdraví a majetek


Rychlé linky: Mapa serveru Textová verze English Rozšířené vyhledávání


 

Hlavní menu

 

 

2013 - Zvýšení akceschopnosti Záchranného útvaru HZS ČR pro záchranné a likvidační práce při živelných pohromách

 1. O projektech operace Živelní pohroma
 2. 10.12. 2013 Slavnostní představení a posvěcení nové hasičské techniky ZÚ HZS ČR v hodnotě 103 mil. Kč.
 3. Nová technika 3. Záchranné roty z IOP ukázána v Hořovicích (SČk) na Velké ceně ve vyprošťování zraněných osob z havarovaných vozidel
 4. Nový jeřáb z IOP vyprošťoval automobil z rybníka v Rychvaldě (okr. Karviná)
 5. Hasičská technika pořízena z fondů IOP se představila na Dnech NATO 2013
 6. Dny IZS na náměstí v Novém Jičíně přilákaly stovky návštěvníků, mohli si prohlédnout nejmodernější techniku
 7. TAK ŠEL ČAS – Z BIEGIEM CZASU: nový jeřáb z IOP předveden v Budišově nad Budišovkou
 8. Jeřáb pořízený z fondů IOP se představí v Budišově bad Budišovkou
 9. 20.6. 2013 - likvidační práce po povodních
 10. Nově pořízená technika ze strukturálních fondů Evropské unie
 11. 11.6. 2013 - likvidační práce pokračují
 12. Foto ze zásahu na Trutnovsku – obec Hostinné a Arnultovice.
 13. Nasazení ZÚ HZS ČR při povodních 2.-3.6. 2013
 14. „Den otevřených dveří” 31. 5. 2013
 15. Nový jeřáb pro Záchranný útvar HZS ČR z fondů IOP
 16. 1. zemní práce s HUDDIG 1260C pořízeným z fondů IOP
 17. Nové rypadlo z fondů EU při zásahu u částečně zříceného domu
 18. Noví strojníci PTS-10 u Záchranného útvaru
 19. Pozvánka na "Den otevřených dveří" u ZÚ HZS ČR - sídlo Hlučín 31.5. 2013
 20. Zbirožská expozice požární techniky zahájila 4. sezónu, ukázka nové techniky ZÚ HZS ČR pořízené z fondů IOP
 21. První přeprava tahači MAN s návěsy Noteboom, které byly pořízeny z fondů IOP
 22. 3 tahače návěsů s podvalníky pro ZÚ HZS ČR z fondů IOP
 23. 2 čluny pro ZÚ HZS ČR z fondů IOP
 24. 5 zemních strojů pro ZÚ HZS ČR z fondů IOP

UNIE.png

V rámci operace Živelní pohroma se jedná o 13 projektů hasičských záchranných sborů krajů (všechny mimo HZS hl. m. Prahy - není financovatelný z výše uvedeného dotačního titulu) a 1 projekt Záchranného útvaru Hasičského záchranného sboru České republiky. Realizací obdobných projektů na území krajů (s výjimkou hl. m. Prahy) dojde k synergickému nadregionálnímu efektu projektů v rámci operace.

 
Hlavním cílem projektů operace Živelní pohroma je zvýšení mobility a akceschopnosti Hasičského záchranného sboru České republiky, který je jednou ze základních složek integrovaného záchranného systému, v případě mimořádných událostí, konkrétně živelních pohrom (zejména povodní a bleskových povodní), a zlepšení připravenosti Hasičského záchranného sboru České republiky v rámci integrovaného záchranného systému na různé mimořádné události, zejm. živelní pohromy.
 
Tohoto cíle bude dosaženo pořízením požární techniky specializovaného určení pro hasičské záchranné sbory krajů a Záchranný útvar Hasičského záchranného sboru České republiky. Výstupem projektů realizovaných v rámci operace Živelní pohroma bude pořízená požární technika (mobilní záchranné soupravy), která bude rozmístěna plošně v každém kraji České republiky (mimo hl. m. Praha – viz výše) a bude určena pro záchranné a likvidační práce k odvrácení bezprostředních rizik, zejména při živelních pohromách v těžce přístupném terénu tak, aby stejná kvalita, efektivnost a časová dostupnost záchranných a likvidačních prací (veřejné služby poskytované Hasičským záchranným sborem České republiky) byla občanům garantována ve všech regionech České republiky.
 
 
Doplněním speciální techniky dojde ke zvýšení operability Hasičského záchranného sboru České republiky při záchranných a likvidačních pracích, zejména při živelních pohromách. Její plošné rozmístění do jednotek požární ochrany v hasičských záchranných sborech krajů a k Záchrannému útvaru HZS ČR zabezpečuje rychlé nasazení v rámci zásahového obvodu kraje a zkvalitnění veřejné služby pro občany.
 

http://is-izs.izscr.cz

www.strukturalni-fondy.cz/iop

 UNIE.png

vytisknout  e-mailem