HZS hlavního města Prahy  

Přejdi na

Chráníme vaše životy, zdraví a majetek


Rychlé linky: Mapa serveru Textová verze English Rozšířené vyhledávání


 

Hlavní menu

 

 

V prvním pololetí roku se u požárů v Praze zranilo osm dětí

2. srpna 2017 - (Ivana Svitáková) - Během prvního pololetí roku 2017 pražští hasiči evidují celkem 1052 požárů (z toho se zásahem jednotky požární ochrany 1028 požárů).  Při  požárech  zemřelo celkem 7 osob (z toho 5 osob v přímé souvislosti s požárem) a 63 osob bylo zraněno ( z toho 38 osob v přímé souvislosti s požárem : 8 dětí do 15 let, celkem 28 osob ve věku 15- 60 let a zraněných nad 60 let bylo celkem 2 osoby). 

Přímé škody způsobené požáry činí více jak 66, 6 milionů korun. Před nebezpečím požárů bylo evakuováno 1045 osob a zachráněno 150 lidských životů. Zásahem hasičů byly uchráněny hodnoty za téměř 127 milionů korun. 

Nejvíce požárů vzniklo v Praze 8, a sice 112, Praha 4 eviduje 103 požárů a Praha 10 celkem 99 požárů ve sledovaném období. 

Likvidace požáru budovy, únor 2017Likvidace požáru budovy, únor 2017Nejvíce požárů vzniklo v květnu a červnu, shodně 196 požárů, nejméně v únoru, a sice 159 požárů. 
Nejvíce požárů vzniklo v pondělí (174 požárů), nejméně v sobotu (126 požárů) a nejvíce požárů vzniklo mezi 16- 17 hodinou (evidováno 78 požárů). Nejméně požárů pražští hasiči evidují během prvního pololetí mezi 6 – 7 hodinou ranní (21 požárů). 

A proč více jak tisíckrát na území hlavního města Prahy hořelo? 

Tak například 153 požárů bylo úmyslně založeno, 4 požáry způsobily děti do 15 let, z důvodu nedbalosti při kouření vzniklo 145 požárů,  32 požárů má na „svědomí“ zakládání ohňů v přírodě a na skládkách včetně vypalování trávy. Zanedbání bezpečnostních předpisů způsobilo požár celkem 27 krát a vznícení potravin způsobilo požár 92 krát. Technické závady, jako je vada materiálu nebo konstrukce, byly příčinou požáru celkem 108 krát.

Pokuta za neuhlídaní dětí, které způsobí požár

Likvidace požáru bytu, únor 2017Likvidace požáru bytu, únor 2017Během prvního pololetí roku 2017 způsobily požár 4 děti . Navíc bylo 8 dětí u požárů během prvního pololetí 2017 zraněno. V zákoně o požární ochraně jsou zakotveny základní povinnosti fyzických osob (§ 17 zákona č. 133/1985 Sb., ve znění pozdějších předpisů), kde je uvedeno, mimo jiné, že ten, kdo je povinen vykonávat dohled nad osobami, které nemohou posoudit následky svého jednání, je povinen podle zvláštních zákonů dbát, aby tyto osoby svým jednáním nezpůsobily požár. V případě zanedbání této povinnosti se fyzická osoba dopustí přestupku a může ji být uložena pokuta do 25 tisíc korun. 


 

kpt. Ing. Ivana Svitáková
odbor prevence HZS hl. m. Prahy

kontakt: tiskový mluvčí HZS hl. m. Prahy por. Bc. Martin Kavka , tel. : 778 547 808

Statistické sledování událostí HZS hl. m. Prahy - podklady zpracovala p. Lucie Patočková
foto : archiv HZS hl. m. Prahy 

vytisknout  e-mailem