HZS Moravskoslezského kraje  

Přejdi na

Vaše důvěra je náš závazek


Rychlé linky: Mapa serveru Textová verze English Rozšířené vyhledávání


 

Hlavní menu

 

 

Rizika v kraji

Přírodní rizika, antropogenní a další rizika  

Přírodní rizika

Jedná se o živelní pohromy (přírodní MU) a MU způsobené biosférou. Mezi přírodní rizika patří povodně, zvláštní povodně, epidemie, vysoce nebezpečné nákazy (např.antrax plicní forma , mor plicní forma, variola, hemoragické horečky, tularémie plicní forma, brucelóza, břišní tyfus, cholera, otrava botulotoxinem), zemětřesení, epizootie, klimaticky podmíněné stavy jako jsou sněhové kalamity, větrné bouře, dlouhotrvající vedro a sucho a další.

Povodeň
Vodoteč / sídlo:     
Opavice / Město Albrechtice, Opava / Karlovice, Široká Niva, Nové Heřmínovy, Krnov, Úvalno, Černý potok / Bruntál, Podolský potok / Rýmařov, Bystřice / Ondrášov, Čížina / Lichnic-      Ostravice / Ostravice, Frýdlant nad Ostravicí, Baška, Frýdek - Místek, Paskov, Řepiště-      Petrůvka / Petrovice u Karviné, Olše / Karvina - Darkov, Karviná - Staré Město, Dětmarovice, Dolní Lutyně, Verneřovice, Kopytov, Odra / Buhumín, Kopytov, Pudlov, Eunuch-        Odra / Heřmánky, Loučky, Odry, Jeseník nad Odrou, Bernartice nad Odrou, Kunín, Hladké Životice, Petřvaldík- Opava / Skrochovice, Holasovice, Držkovice, Vávrovice, Opava, Velké Hoštice, Štítina, Kravaře, Dvořisko- Odra / Stará Bělá, Polanka nad Odrou, Ostrava, Koblov
Opatření: Povodňový plán Moravskoslezského kraje
 
Zvláštní povodeň
Nebezpečí zvláštní povodně hrozí v lokalitách povodí Ostravice, od vodních děl - Šance, Morávka, Žermanice ad. na území okresu Frýdek Místek, od povodí Odry v Ostravě až po část okresu Karviná, dále pod vodním dílem Těrlicko na území okresu Karviná, a v obcích v povodí Moravice a řeky Opavy pod vodními díly Kružberk na území okresu Opava a Slezská Harta na území okresu Bruntál. Přičemž největší hrozbou je destrukce hrází vodních děl a vznik průlomové vlny nebo vlny vzniklé přepadem vody přes přehradní hráze při sesuvech půdy, pohybech zemního podloží nebo v důsledku teroristického útoku.
Opatření: Operační plány "Ochrana území pod vodními díly před zvláštními povodněmi"
 
Epidemie
Místa možného výskytu nelze předem konkrétně určit, výskyt se však předpokládá ve specifických oblastech.
Opatření: Operační plán "Pandemie chřipky"
 
Vysoce nebezpečné nákazy
Místa možného výskytu nelze předem konkrétně určit, je možné odhadnout možné vstupy nákazy např. mezinárodní letiště, hraniční přechody, tábory pro uprchlíky. V případě užití k bioterorismu se jedná o strategická výrobní a energetická zařízení, vodní nádrže pro hromadné zásobování pitnou vodou a místa s velkou koncentrací lidí např. kulturní a sportovní akce.Jedná se o závažná onemocnění s vysokou smrtností, přenos se může uskutečnit vzduchem nebo přímým kontaktem s nemocným člověkem nebo zvířetem (např.antrax plicní forma , mor plicní forma, variola, hemoragické horečky (Ebola, Lassa, Dengue, Marburg), tularémie plicní forma, brucelóza, břišní tyfus, cholera, otrava botulotoxinem.
 
Zemětřesení
Nebezpečí zvýšené seismické činnosti (nad 3° RS), přičemž potenciálně je celá oblast Moravskoslezského kraje oblastí ohroženou možným lokálním zemětřesením a to (prostor / stupně):
 • východně Bruntál - Krnov / 6ş
 • jihovýchodně Bruntál - Moravský Beroun / 4ş
 • východně Frýdlant / 6ş
 • zbytek okresu Frýdek-Místek / 4ş
 • východně Orlová / 6ş
 • zbytek okresu Karviná / 4ş
 • severozápadně Odry - Studénka / 4ş
 • severně Vítkov - Těchanovice / 6ş
 • zbytek okresu Opava / 4ş
 • celé město Ostrava (zejména Petřkovice, Hošťákovice, Koblov, Hrušov, Muglinov a Slezská Ostrava) /4ş
 
Epizootie
Potenciálně ohrožující objekty, kde hrozí vnik nebo rozšíření nákazy jsou ohrožující objekty s chovem hospodářských zvířat ( skot nad 10 ks zvířat, prasata, ovce, kozy nad 10 ks zvířat, drůbež šlechtitelské, rozmnožovací a užitkové chovy),   ZOO v Ostravě.
Opatření: Operační plán "Ptačí chřipka"
 
Klimaticky podmíněné krizové situace
Sněhové kalamity, které vznikají zpravidla z přívalových sněhových srážek, největší kalamitní dopad mají v horských oblastech (obvykle Jeseníky) na dopravní a komunikační trasy horských oblastí okresu Bruntál.
Za ohrožená území dlouhotrvajícím vedrem a suchem lze považovat zóny v klimatických oblastech s velmi nízkým úhrnem srážek, příp. s vysokým počtem tropických dnů. Při omezených dodávkách pitné a užitkové vody to jsou především hustě obydlené oblasti, oblasti s vysokou hustotou průmyslu, a to takového, kde jsou velké nároky na dodávku vody (např. chemický, potravinářský apod.), a oblasti zaměřené na zemědělskou produkci (rostlinná a živočišná výroba).
Mimořádná intenzita větrných bouří se předpokládá v oblastech s vysokou průměrnou rychlostí větru (horské oblasti). Ohrožením mohou být dotčeny jak zóny sídelní zástavby tak rozsáhlé plochy přírodní vegetace (lesní úseky). Nejvíce ohroženými objekty jsou lehké stavby, střešní konstrukce, energetické nadzemní rozvody, technické prostředky signalizace, stromořadí i osamělé stromy a podle situace i dopravní prostředky. Sériově mohou být ohroženy padajícími a létajícími segmenty různých konstrukcí další objekty
Opatření:
 • Operační plán "Sněhová kalamita a extrémní mráz"
 • Operační plán "Dlouhotrvající vedro a sucho"
 • Operační plán "Větrná bouře"

 

vytisknout  e-mailem