HZS Moravskoslezského kraje  

Přejdi na

Chráníme vaše životy, zdraví a majetek


Rychlé linky: Mapa serveru Textová verze English Rozšířené vyhledávání


 

Hlavní menu

 

 

Ostrava vybaví obecní byty požárními hlásiči a detektory oxidu uhelnatého

Město Ostrava vybaví obecní byty požárními hlásiči a detektory oxidu uhelnatého (CO). Do bytů bude namontováno 2799 hlásičů požáru a v domácnostech, které využívají k ohřevu tepelné zdroje, město nechá navíc nainstalovat 1682 detektorů CO. Dodavatele hlásičů v průběhu října vybere rada města. Celková částka za tato zařízení nepřesáhne částku 3 014 900 korun včetně DPH. Instalace je plánována na začátek roku 2018.

„Na jaře letošního roku jsme se obrátili na ostravské městské obvody, které jsou praktickými vlastníky obecních bytů s nabídkou, která svým rozsahem podle mne nemá v rámci České republiky obdoby. Našim záměrem je vybavit co nejvíce obecních bytů oběma hlásiči a předejít tak v budoucnosti možným tragickým událostem. Město Ostrava uhradí v plné výši náklady na nákup a městské obvody na instalaci zařízení, takže nájemníci nic hradit nebudou,“ řekl k záměrům města primátor Tomáš Macura.  

Hlásič požáru je jednoduché zařízení, které obsahuje v malé krabičce všechny komponenty potřebné pro detekci vznikajícího požáru a vyhlášení poplachu. Díky instalaci těchto hlásičů dochází v případě požáru ke zkrácení doby od jeho vzniku do zpozorování. Tím se také minimalizují následky požárů, především ztráty na životech. Hasičský záchranný sbor Moravskoslezského kraje (HZS MSK) potvrdil, že průměrně 40 procent všech úmrtí při požárech je způsobeno požáry v bytech.

Detektor oxidu uhelnatého signalizuje přítomnost nebezpečného plynu již při velmi malých koncentracích, kdy ještě není přímo ohroženo zdraví nebo život osob, které jej dýchají. Včas tím upozorní na vznikající nebezpečí. Oxid uhelnatý se uvolňuje ve špatně spalujících zařízeních, jako jsou ohřívače vody, kotle, krby a další zařízení spalující uhlí, dřevo, plyn, oleje nebo naftu. Tento plyn je jedovatý a člověk jej není schopen zaregistrovat, protože je bez zápachu a je neviditelný. Detekuje jej pouze speciální zařízení, které nyní získají domácnosti využívající výše uvedená zařízení k vytápění a ohřevu. 

Ředitel HZS MSK Vladimír Vlček dodává: „Jsem nesmírně rád, že se akce – vybavení obecních bytů autonomní detekcí požárů a oxidu uhelnatého podle požadavků městských obvodů v Ostravě realizuje; v této souvislosti patří díky vedení města a zejména primátorovi, který se o uskutečnění projektu osobně zasadil. Jedná se o ukázkový případ takovéhoto vybavení obecních bytů a lze si jen přát, aby ostatní města a další vlastníci bytů následovali příkladu Ostravy. Jsem přesvědčen, že toto řešení dokáže ve svém důsledku zachránit mnoho životů našich spoluobčanů.“

Z oslovených městských obvodů se o nákup detektorů do obecních bytů přihlásilo celkem 14 obvodů, dva další – Ostrava-Jih a Mariánské Hory a Hulváky – již částečnou instalaci provedly v minulosti na své náklady, ale v tomto případě nabídku města nevyužily. Zbývajících 7 obvodů nabídku nevyužilo, protože většina z nich nedisponuje obecními byty. Nejvíce hlásičů zatím získají obvody Slezská Ostrava (1051), Poruba (702) a Moravská Ostrava a Přívoz (300). Nejvíce detektorů oxidu uhelnatého bude nainstalováno  v Moravské Ostravě a Přívozu (500), Slezské Ostravě (304) a v Radvanicích a Bartovicích (267).

V majetku ostravských městských obvodů je celkem 1037 bytových domů s 12 872 byty.

„Mrzí mě, že se k vyhlášené aktivitě města nepřihlásili starostové městských obvodů, kde obecní byty mají, a nevyužili tak příležitost zvýšit bezpečnost svých občanů. Uvidíme, zda budeme takovou akci v budoucnu opakovat,“ dodal primátor Tomáš Macura.

Nákup detektorů bude financován z Fondu pro upevnění veřejného pořádku, bezpečnosti a ochrany osob a majetku, jehož zdrojem jsou mimo jiné prostředky z vybraných pokut udělených Městskou policií Ostrava. Poslouží tak dobrému účelu.

Text: Statutární město Ostrava

Odkazy do noveho okna

prezentaceprojektudetektoruOstrava (1)

prezentaceprojektudetektoruOstrava (1) 

Detailní náhled

prezentaceprojektudetektoruOstrava (2)

prezentaceprojektudetektoruOstrava (2) 

Detailní náhled

prezentaceprojektudetektoruOstrava (3)

prezentaceprojektudetektoruOstrava (3) 

Detailní náhled

prezentaceprojektudetektoruOstrava (4)

prezentaceprojektudetektoruOstrava (4) 

Detailní náhled

prezentaceprojektudetektoruOstrava (5)

prezentaceprojektudetektoruOstrava (5) 

Detailní náhled

prezentaceprojektudetektoruOstrava (6)

prezentaceprojektudetektoruOstrava (6) 

Detailní náhled

prezentaceprojektudetektoruOstrava (7)

prezentaceprojektudetektoruOstrava (7) 

Detailní náhled

prezentaceprojektudetektoruOstrava (8)

prezentaceprojektudetektoruOstrava (8) 

Detailní náhled

prezentaceprojektudetektoruOstrava (9)

prezentaceprojektudetektoruOstrava (9) 

Detailní náhled
Uložit vše jako ZIP soubor

vytisknout  e-mailem