HZS Moravskoslezského kraje  

Přejdi na

Předcházíme rizikům


Rychlé linky: Mapa serveru Textová verze English Rozšířené vyhledávání


 

Hlavní menu

 

 

ODBOR PREVENCE

 
HASIČI RADÍ   INFORMACE

Topení a komíny
Brzy již nastane topná sezóna a všichni provozovatelé spalinových cest by se měli snažit o to, aby se nedostali do smutné statistiky požárů způsobených komíny. 

 

Úřední hodiny - prevence
Územní působnost HZS MSK
Kontakty
Právní úprava PO
Formuláře ke stažení
Publikační činnost (nové)
Různé
• Pořádané akce

Více    
 
Kontrolní činnost   Stavební prevence

Oddělení kontrolní činnosti zabezpečuje výkon státního požárního dozoru kontrolou dodržování povinností stanovených předpisy o požární ochraně a ukládáním opatření k odstranění zjištěných nedostatků a kontrolou plnění těchto opatření; schvalováním posouzení požárního nebezpečí.

  Oddělení stavební prevence posuzuje podklady pro vydávání územního rozhodnutí, projektovou dokumentaci stavby v rozsahu požárně bezpečnostního řešení podle zvláštních předpisů a ověřuje, zda byly dodrženy podmínky požární bezpečnosti staveb.
Více   Více
 
Zjišťování příčin vzniku požárů (ZPP)   Preventivně výchovná činnost (PVČ)

Příslušníci oddělení ZPP provádí zjišťování příčin vzniku požárů. Při této činnosti spolupracují s Policií ČR, městskou policí, státními orgány a s právnickými osobami a podnikajícími fyzickými osobami. Mohou provádět odběry vzorků z požářiště. Dále pak mohou požadovat doklady, vstupovat na místo požáru, žádat vysvětlení apod.

  PVČ zahrnuje širokou oblast působení na úseku požární ochrany. Nedílnou součástí PVČ je ediční a propagační činnost na úseku požární ochrany, jako je vydávání neperiodických odborných tiskovin, propagace ve veřejných sdělovacích prostředcích, vystupování příslušníků HZS MSK, a to jak ve sdělovacích prostředcích, tak i před veřejností. Dále jsou zpracovávány osvětové materiály pro zveřejnění na webových stránkách HZS MSK apod.
Více   Více
 

 

vytisknout  e-mailem