HZS Zlínského kraje  

Přejdi na

Chráníme vaše životy, zdraví a majetek


Rychlé linky: Mapa serveru Textová verze English Rozšířené vyhledávání


 

Hlavní menu

 

 

Nouzové přežití

.Nouzové přežití obyvatelstva je soubor činností a postupů věcně příslušných orgánů, dalších zainteresovaných subjektů a samotných občanů, prováděných s cílem minimalizovat negativní dopady mimořádných událostí na zdraví a životy postiženého obyvatelstva.

Nouzové přežití obyvatelstva je řešeno na základě zákona č.239/2000 Sb., o integrovaném záchranném systému a vyhlášky MV č.328/2001 Sb., o některých podrobnostech zabezpečení IZS a je rozpracováno v havarijním plánu kraje.
 
Opatření nouzového přežití obyvatelstva navazují na evakuaci obyvatelstva z postiženého území nebo jsou realizována přímo v prostoru mimořádné události. Tato opatření jsou rozpracována v Plánu nouzového přežití, který je součástí havarijního plánu kraje, a zahrnují:
 
 
DSC_1511.jpg
 

- nouzové ubytování

K zabezpečení nouzového přežití obyvatelstva jsou využívána především stacionární zařízení umožňující nouzové ubytování a stravování (školská zařízení). Ve spolupráci s obcemi bylo vytipováno několik desítek těchto zařízení a v kraji tak jsme schopni nouzově ubytovat téměř 23 tisíc osob. K ubytování náleží i stravovaní a to máme v případě potřeby připraveno pro více než 56 tisíc osob.
 
 

- nouzové zásobování potravinami

 HZS kraje rovněž spravuje informační systémy nezbytných dodávek potravin a dalších věcí k pokrytí základních životních potřeb obyvatelstva. V případě vyhlášených nouzových stavů tím pádem nebude obyvatelstvo odkázano samo na sebe.

- nouzové zásobování pitnou vodou

V souladu se zákonem 274/2001 Sb.o vodovodech a kanalizacích v platném znění zajišťuje na území Zlínského kraje nouzové zásobování obyvatelstva pitnou vodou při mimořádných událostech a za krizových stavů Služba nouzového zásobování vodou .
 
Služba je tvořena technickými prostředky a zařízením společností
 
Slovácké vodárny a kanalizace, a.s., Za Olšávkou 290, 686 36 Uherské Hradiště
 
Vodovody a kanalizace Kroměříž, Kojetínská 3666, Kroměříž
 
Vodovody a kanalizace Vsetín, Jesenická 1106, Vsetín
 
Moravská vodárenská a.s., Tř. T. Bati 383, Zlín
 
Požadavky na zachování minimální dodávky pitné vody:
  • pro první dva dny 5 litrů na osobu a den
  • pro třetí a další dny 10 – 15 litrů na osobu a den
  • nouzové zásobování vodou se zahajuje do 5-ti hodin po vyhlášení krizového stavu

 - nouzové dodávky energií 

Jedná se o zabezpečení dodávek všech potřebných energií, jako elektrické energie, plynu, tepla, pohonných hmot včetně zabezpečení náhradních zdrojů energií. Zde spolupracujeme především s právnickými subjekty.

- organizování humanitární pomoci

Humanitární pomoc je činnost vládních i nevládních orgánů a organizací, dobročinných spolků a jednotlivců, prováděná za účelem pomoci obyvatelstvu určitého regionu, postiženého mimořádnou událostí. Humanitární pomoc může být materiální, finanční, poradenská, duchovní nebo psychologická.

Vnitřní humanitární pomoc zabezpečuje vláda prostřednictvím Správy státních hmotných rezerv, jednotlivých rezortů, orgánů státní správy a samosprávy, nevládních církevních a charitativních organizací, právnických osob a jednotlivců.

 
 

 

vytisknout  e-mailem