HZS Zlínského kraje  

Přejdi na

Chráníme vaše životy, zdraví a majetek


Rychlé linky: Mapa serveru Textová verze English Rozšířené vyhledávání


 

Hlavní menu

 

 

Topná sezona bez požárů

(22.9.2016) Dodržování podmínek požární bezpečnosti při provozu komínů a topidel chrání majetek a lidské životy.  

S příchodem chladného počasí pravidelně začíná i topná sezona. Pro jednotky profesionálních a dobrovolných hasičů to znamená, že začnou vyjíždět k prvním požárům v komínových tělesech nebo k požárům vzniklým v souvislosti s provozem tepelných spotřebičů. Například v loňském roce zasahovali hasiči u více než 40 případů hoření sazí v komínech. Jak ukazují zkušenosti z minulých let, za vznikem těchto požárů stojí podceňování nebo ignorování stanovených podmínek  bezpečného provozu komínů a topidel. V těch méně závažných případech se jedná o požáry komínů, kdy dojde k hoření sazí a úsad bez rozšíření na okolí a vzniku škody. V těch horších případech je vlivem špatné konstrukce komínů, zazděných trámů, nezajištěných kontrolních a čistících otvorů, netěsností, špatného umístění spotřebičů a jejich připojení, nedodržení odstupových vzdáleností od hořlavých konstrukcí a materiálů často zasažen majetek občanů nebo dojde i k ohrožení jejich zdraví a života.

Dnem 31. prosince 2015 bylo zákonem č. 320/2015 Sb., o Hasičském záchranném sboru České republiky a o změně některých zákonů (zákon o Hasičském záchranném sboru) zrušeno Nařízení vlády 91/2010 Sb., o podmínkách požární bezpečnosti při provozu komínů, kouřovodů a spotřebičů paliv. Dotčená oblast je od 1. ledna 2016 řešena zákonem č. 133/1985 Sb., o požární ochraně a Vyhláškou č. 34 ze dne 22.ledna 2016 o čištění, kontrole a revizi spalinové cesty. Vyhláška nabyla účinnosti dnem 29.ledna 2016 (vyhláška je v příloze zprávy).

 Jak ukazují zkušenosti hasičů, dochází mezi občany, ale i ze strany médií, ke špatné nebo nepřesné interpretaci některých pojmů. Občané si pak často nejsou jisti, co mají provádět, kdo stanovené podmínky plní a jaké mají požadovat doklady. Občanům proto doporučujeme, aby se podrobně s uvedenou legislativou seznámili.

Závěrem také několik rad  pro správné a bezpečné užívání spotřebičů paliv:

Umístění spotřebiče - ne každý spotřebič může být umístěn v jakémkoliv prostoru. Podle druhu prostoru je nutné správně zvolit i druh spotřebiče.

Připojení - pro správnou funkci spotřebičů je potřebné i jejich odborné připojení k příslušnému topnému médiu (plyn, elektřina, LTO apod.).

Dostatečný přívod vzduchu - většina spotřebičů potřebuje ke své správné funkci i dostatek spalovacího vzduchu. Posouzení tohoto požadavku, popř. stanovení dalších případných opatření, bývá součástí příslušné technické, či projektové dokumentace.

Odvod spalin je nutné zabezpečit jejich bezpečný odvod do kouřovodu nebo odtahu spalin od spotřebičů.

Používání předepsaného paliva - každý spotřebič je konstruován na určitý druh paliva, jehož používání je nutné dodržovat. Zejména u spotřebičů na pevná paliva bývá tato zásada často porušována.

Dodržování bezpečných vzdáleností - každý spotřebič by měl mít výrobcem stanoveny bezpečné vzdálenosti od hořlavých předmětů. Jejich dodržování je důležité pro zabránění vzniku požáru vlivem sálání tepla.

Nehořlavé a izolační podložky, nehořlavé podlahy - zejména u spotřebičů na pevná paliva a brání vzniku požáru od vypadlých hořících částí paliva.

Dodržování návodů k obsluze - ke každému spotřebiči jeho výrobce přikládá i návod k obsluze. S tímto návodem je třeba se seznámit a při používání spotřebiče tyto zásady správného používání a manipulace i respektovat.

Používat schválená topidla - výrobce je povinen garantovat správnou a bezpečnou funkci spotřebiče. Proto nejsou povoleny žádné „domácí“ úpravy a vylepšení spotřebičů.

Autor: por. Bc. Libor Netopil, tiskový mluvčí HZS Zlínského kraje 

Odkazy do noveho okna

ViewImage

ViewImage 

Detailní náhled

ViewImage (1)

ViewImage (1) 

Detailní náhled

ViewImage (2)

ViewImage (2) 

Detailní náhled

ViewImage (3)

ViewImage (3) 

Detailní náhled

ViewImage (4)

ViewImage (4) 

Detailní náhled

vytisknout  e-mailem