HZS Zlínského kraje  

Přejdi na

Předcházíme rizikům


Rychlé linky: Mapa serveru Textová verze English Rozšířené vyhledávání


 

Hlavní menu

 

 

Blížící se svátky bez požárů

(24.11.2016) Hasiči varují před vznikem požárů v období adventu, vánočních a novoročních oslav.  

Adventní, a blížící se vánoční a novoroční svátky, jsou každoročně spojeny i se zvýšeným rizikem vzniku požárů. Dekorace se svíčkami, prskavky, zábavní pyrotechnika, ale i intenzivní vaření a smažení v domácnostech, byly v minulých letech nejednou příčinou vzniku požáru. Proto, aby byl konec roku klidný a opravdu šťastný, stačí pamatovat na několik jednoduchých pravidel.

U adventních věnců a svíček:

Velkou pozornost věnujte už tomu, jaký adventní věnec vlastně kupujete. Pozor na různé domácí výrobky. Věnec by neměl být vyroben z  vysoce hořlavého materiálu – např. pilin, hoblin apod.  Pokud svíce dohoří až k základně, může lehce způsobit požár. Problém může nastat i tehdy, pokud se svíčka ulomí.

Správně vybírejte i svíčky na věnec.  Klasické svíčky (určené např. do svícnů) nejsou pro adventní věnce příliš vhodné, neboť brzy prohoří a mohou věnec či okolí zapálit. V prodeji jsou speciální adventní svíčky ošetřené speciální voskovou vrstvou.

Uvědomte si, že zapálenou svíčku nelze položit kamkoli a na cokoli. V každém případě by svíčka měla být umístěna na stabilní nehořlavé podložce bránící přímému kontaktu hořící svíčky s podkladem (např. chvojím adventního věnce). V této souvislosti stojí za upozornění, že adventní věnce bez ochranných podložek pod svíčkami mohou sloužit jen jako dekorace a v žádném případě bychom je neměli zapalovat.

Svíčky umísťujte v dostatečné vzdálenosti od hořlavých materiálů, nedávejte k oknům do průvanu, blízko záclon, do těsné blízkosti sedaček či jiných textilií, ani na poličku nebo skříň, neboť oheň se rychle přenese na nábytek a zařízení bytu.

Vždy zajistěte, aby měla hořící svíčka stabilitu a nehrozilo její převrácení.

Uvědomte si, že věnce jsou po nějaké době již zcela vyschlé a snadno chytnou.

Rizikovým faktorem jsou i děti nebo zvířata, které mohou hořící svíčku převrhnout.

Zapálené svíčky, ať již umístěné na adventních věncích nebo jinde, nesmíte nechat během jejich hoření bez dozoru. Zhasněte je vždy, když opouštíte domov nebo jdete spát. Jsou zaznamenány i případy, kdy si majitel bytu odskočil zakouřit na balkón a hořící svíčka mezitím způsobila požár.

http://youtu.be/vUNDSUAksYs 

Doporučení při nákupu pyrotechniky

Zábavní pyrotechniku kupujeme pouze takovou, která je na český trh uváděna legálně, má návod výrobce na použití v českém jazyce a certifikační značku. Pyrotechniku navlhlou či s otevřeným obalem nikdy nekupujeme.

Doma zábavní pyrotechniku uložíme na suchém místěmimo dosah dětí. Nevhodné je skladování v blízkosti krbů, otevřených ohňů a svíček, kde by mohlo dojít k její iniciaci.

Prodej pyrotechniky upravuje vyhláška Českého báňského úřadu, která stanovuje komu a jak lze zábavnou pyrotechniku prodávat:

Ve stánkovém prodeji lze nabízet jen lehkou pyrotechniku, zařazenou do první třídy nebezpečnosti,

Předměty druhé třídy lze prodávat jen osobám starším 18 let. Tato pyrotechnika se nesmí používat v uzavřených prostorách a v blízkosti kostelů, nemocnic, dětských zařízení, domovů důchodců, škol, při sportovních akcích atd.

Předměty III. třídy jsou určeny pouze lidem s kvalifikací odpalovače ohňostrojů.

Zásady zacházení s pyrotechnikou:

S pyrotechnikou je nutné manipulovat zásadně na volném prostranství, minimálně 100 metrů od obydlí, tak aby nemohlo dojít např. k vniknutí světlice do oken, zapálení střechy domů, aut nebo keřů.

Se zábavní pyrotechnikou nesmí manipulovat nezletilé děti bez dozoru dospělých.

Rozhodně neodpalujte pyrotechniku, pokud jste požili alkohol. Stává se, že místo do vzduchu zamíří podnapilá osoba na kolemjdoucí osoby či obydlí, protože neudrží předepsaný směr vypouštění pyrotechniky.

Pozor si dejte také na zvukové efekty petard. Petardy nejsou nebezpečné z požárního hlediska, ale mohou při nevhodném odpálení poškodit sluch.

Pokud si chcete udělat radost větším ohňostrojem, mějte prosím na paměti, že tak může činit jen odborně způsobilá osoba. Svěřte tedy jejich realizaci odborníkům či si zajděte na ohňostroj pořádaný vaší obcí.

Autor: por. Bc. Libor Netopil – tiskový mluvčí HZS Zlínského kraje

Podklady : HZS ČR

vytisknout  e-mailem