HZS hlavního města Prahy  

Přejdi na

Chráníme vaše životy, zdraví a majetek


Rychlé linky: Mapa serveru Textová verze English Rozšířené vyhledávání


 

Hlavní menu

 

 

Projekt Výchova k bezpečí jsme rozšířili o interaktivní vestibul

Výchovně vzdělávací program Výchova k bezpečí – ochrana člověka za mimořádných událostí, realizovaný jako součást exkurzí od roku 2014 v nové hasičské stanici v Praze Modřanech zejména pro děti mateřských a žáky základních škol,  byl v prosinci 2015 rozšířen o interaktivní prvky v prostoru vestibulu stanice. 

Výchovně vzdělávací program Výchova k bezpečí – ochrana člověka za mimořádných událostí, realizovaný jako součást exkurzí od roku 2014 v nové hasičské stanici v Praze Modřanech zejména pro děti mateřských a žáky základních škol,  byl v prosinci 2015 rozšířen o interaktivní prvky v prostoru vestibulu stanice.

 

Děti a žáci si tak teoretické poznatky získané absolvováním přednášky v učebně pro preventivně výchovnou činnost mohou doplnit o praktické ukázky. U  „hořícího ohniště“ si popovídají o významu objevu ohně, o jeho „dobré i zlé“ podobě, a postupně se přenesou z doby pravěké do současnosti. I v té nám hrozí mnoho běžných a požárních rizik , které znázorňuje výstižná grafika. Jak to vypadá, když u nás v bytě či domě hoří a požár už je za dveřmi, naznačují kouřovými, tepelnými  a zvukovými efekty simulační dveře.

 

Velké poděkování patří Asociaci Záchranný kruh, která se  zásadní měrou podílela na návrhu a realizaci projektu, a také poskytovateli grantu – hl. m. Praze, který z 80% projekt financoval. Hl. m. Praha se též významně podílelo na vybavení učebny preventivně výchovné činnosti.

O smyslu preventivní výchovy a účelnosti vynaložených prostředků svědčí počty učiteli přihlášených dětí a žáků, kteří se programu během prvních dvou let jeho existence zúčastnili. Jde o 1 638 dětí z mateřských a 2 961 žáků základních škol. Termíny exkurzí jsou pro 2. pololetí školního  roku 2015/16 v tuto chvíli již téměř vyčerpány.

vytisknout  e-mailem