Hasičský záchranný sbor České republiky  

Přejdi na

Vaše důvěra je náš závazek


Rychlé linky: Mapa serveru Textová verze English Rozšířené vyhledávání


 

Hlavní menu

 

 

Kritická infrastruktura a její ochrana

Diplomová práce pojednává o kritické infrastruktuře a její ochraně. Práce je rozdělena do několika kapitol. V počátečních kapitolách diplomové práce jsou uvedeny všeobecné informace ke kritické infras... 

Hasicí přístroj jako součást povinné výbavy osobních motorových vozidel

Autor se zabývá problematikou rozšíření povinné výbavy silničního motorového vozidla v ČR o přenosný hasicí přístroj. Práce je rozdělena na dvě části. V teoretické části charakterizuje základní pojmy ... 

Analýza stresu a poskytování posttraumatické intervenční péče u základních složek IZS

Bakalářská práce se zabývá problematikou poskytování posttraumatické intervenční péče při mimořádných událostech, kterou si mohou vyžádat stresové situace traumatizujících událostí členů zasahujících ... 

Historický vývoj sprinklerového zařízení

Tato bakalářská práce se zabývá problematikou vývoje sprinklerového zařízení. Práce je z velké části věnována samotnému vzniku a vývoji tohoto zařízení od úplného počátku do 20. století, zejména proč ... 

Analýza způsobu komunikace základních složek IZS s tištěnými médii

Bakalářská práce se zabývá problematikou komunikace mezi základními složkami integrovaného záchranného systému (Hasičským záchranným sborem ČR, Policií ČR a Záchrannou zdravotnickou službou) a tištěný... 

Zhodnocení rizik při zásahu na objekty s výskytem pesticidů a hnojiv

Diplomová práce je věnována celkovému zhodnocení bezpečnosti skladovacích objektů pro hnojiva a pesticidy. Má za úkol zmapovat veškerá rizika, která hrozí v případě vzniku požáru v těchto objektech a ... 

Činnosti prováděné v rámci IZS při MU s hromadným úmrtím osob

Tato bakalářská práce pojednává o problematice mimořádných událostí, především se pak zaměřuje na situace s hromadným úmrtím osob. Práce je členěna do šesti kapitol a součástí jsou také přílohy tvoříc... 

Uplatnění systému GPS a navigace u HZS

Bakalářská práce je zaměřena na aplikaci systému GPS a navigačních systémů do prostředí jednotek hasičského sboru včetně jednotek dobrovolných. Jsou zde rozebrány specifické problémy při používání GPS... 

Zásahy jednotek požární ochrany při nehodách tramvajových vozidel

Zásahy jednotek požární ochrany na tramvajová vozidla se zaměřením na město Plzeň. Statistiky nehodovosti tramvajových vozidel. Stručný popis jednotlivých tramvajových typů používaných v Plzni. Postup... 

Plošné vyhledávání osob kynologickými pátracími týmy

Diplomová práce Ing. Vladimíra Makeše se zabývá problematikou vyhledávání pohřešovaných osob v terénu kynologickými pátracími týmy. Řeší požadavky kladené na psovody a psy pátracích týmů specializujíc... 

 

Stránkování: Počet: 24 / 3 | 1 2 3 |

vytisknout  e-mailem