HZS Moravskoslezského kraje  

Přejdi na

Vaše důvěra je náš závazek


Rychlé linky: Mapa serveru Textová verze English Rozšířené vyhledávání


 

Hlavní menu

 

 

Varování obyvatelstva

K varování obyvatelstva před hrozícím nebezpečím slouží varovný signál (všeobecná výstraha), který generují koncové prvky varování. 

Evakuace

Evakuace je jedním z nejúčinnějších a nejrozšířenějších opatření, která se používají při ochraně obyvatelstva před případnými následky hrozících nebo vzniklých mimořádných událostí. 

Ukrytí obyvatelstva

Opatření k zabezpečení ukrytí jsou realizována jednak při mimořádných událostech nevojenského charakteru a dále plánováním opatření k ukrytí po vyhlášení stavu ohrožení státu nebo válečného stavu. 

Využití ochranných vlastností budov

Při zaznění sirén - signálu “Všeobecná výstraha” a následné informaci o hrozícím nebezpečí chemická nebo radiační havárie, je potřebné postupovat podle těchto pokynů: 

Individuální ochrana

K individuální ochraně obyvatelstva před účinky nebezpečných škodlivin při mimořádných událostech se využívají prostředky improvizované ochrany dýchacích cest, očí a povrchu těla. Jedná se o jednoduch... 

Nouzové přežití

Nouzové přežití je řešeno na základě zákona č.239/2000 Sb., o integrovaném záchranném systému a vyhlášky MV č.328/2001 Sb., o některých podrobnostech zabezpečení IZS a je rozpracováno v Plánu nouzovéh... 

Monitorování

Hasičský záchranný sbor MSK je vybaven stacionární i mobilní technickou určenou k monitorování výskytu škodlivin v oblastech zasažených mimořádnou události. 

 

Stránkování: Počet: 7 / 1 | 1 |

vytisknout  e-mailem