HZS Ústeckého kraje  

Přejdi na

Chráníme vaše životy, zdraví a majetek


Rychlé linky: Mapa serveru Textová verze English Rozšířené vyhledávání


 

Hlavní menu

 

 

Informace 11/2017 - HSUL-6224/KKŘ-2017

Informace týkající se výše kázeňských a zdanitelných odměn vyplacených u HZS Ústeckého kraje za rok 2016 a poměrnou část roku 2017 a výše osobních příplatků HZS Ústeckého kraje za rok 2016 a poměrnou ... 

Informace 10/2017 - HSUL-5843/KKŘ-2017

Žádost o poskytnutí informace o celkové výši nákladů souvisejících s uhašením, popřípadě další sanací požáru (včetně dalších odborných činností) na skládce u Litvínova v době od 28. 8. 2017 do úplné l... 

Informace 9/2017 - HSUL-5766/KKŘ-2017

Žádost o poskytnutí výsledků měření úniku látek během požáru na skládce nebezpečných odpadů Celio, které probíhalo ve dnech 28. 8. až 30. 8. 2017. 

Informace 8/2017 - HSUL-5616/KKŘ-2017

Informace týkající se výkonu státního požárního dozoru ve věci dodatečného povolení změny užívání haly na pozemku p. č. st. 4992/1 v katastrálním území Žatec. 

Informace 7/2017 – HSUL-5385/KKŘ-2017

Žádost o označení veškerých podkladů pro vydání stanoviska HZS Ústeckého kraje ze dne 19. 07. 2017, č. j. HSUL-7417-4/CV-2016 (dále jen„stanovisko“), a o poskytnutí těchto podkladů v kopiích. 

Informace 6/2017 – HSUL-5170/KKŘ-2017

Informace týkající se výkonu státního požárního dozoru ve věci provozu výrobního závodu firmy HP Pelzer v Raisově ulici v Žatci. 

Informace 5/2017 – HSUL-4917/KKŘ-2017

Informace týkající se výkonu státního požárního dozoru ve vztahu ke stavbě nazvané „Ekologizace kotlů K1 a K2 v Žateckého teplárenské, a.s.“ v areálu výtopny Perč společnosti Žatecká teplárenská, a.s. 

Informace 4/2017 – HSUL-3048/KKŘ-2017

Žádost o poskytnutí informace, zda projektová dokumentace, na jejímž základě bylo vydáno závazné stanovisko HZS Ústeckého kraje ze dne 12. 08. 2013, č. j. HSUL-4552-2/CV-2013, je shodná s projektovou ... 

Informace 3/2017 – HSUL-2175/KKŘ-2017

Informace týkající se výkonu státního požárního dozoru ve věci projektu na rekonstrukci kotelny s názvem „Ekologizace CZT ŽT, a.s. - Rekonstrukce kotle K1 a K2, areál výtopny Perč“. 

Informace 2/2017 – HSUL-2085/KKŘ-2017

Žádost o poskytnutí stanoviska HZS Ústeckého kraje ze dne 09. 12. 2016, č. j. HSUL-7417-3/CV-2016, které HZS Ústeckého kraje vydal jako dotčený orgán na úseku státního požárního dozoru, k zahájení zku... 

 

Stránkování: Počet: 64 / 7 | 1 2 3 4 5 6 7 |

vytisknout  e-mailem