HZS Ústeckého kraje  

Přejdi na

Vaše důvěra je náš závazek


Rychlé linky: Mapa serveru Textová verze English Rozšířené vyhledávání


 

Hlavní menu

 

 
 

Informace 4/2020 - HSUL-1320/KKŘ-2020

Žádost o informace o všech podáních, které obdržel HZS Ústeckého jako dotčený orgán na úseku státního požárního dozoru ve vztahu ke společnosti Daben Kovářská, s.r.o., se sídlem Tovární 227, 431 84 Ko... 

Jaroslav  Cíza  - 31.3.2020

 

Informace 3/2020 - HSUL-913/KKŘ-2020

Žádost o informaci, jejímž předmětem je poskytnutí přehledu výjezdů všech jednotek sboru dobrovolných hasičů zřízených statutárním městem Děčín za poslední tři roky, konkrétně pak jednotky Děčín – Kře... 

Jaroslav  Cíza  - 28.2.2020

 

Informace 2/2020 - HSUL- 635/KKŘ-2020

Žádost o poskytnutí informace, jejímž předmětem je poskytnutí informací z oblasti krizového řízení. 

Jaroslav  Cíza  - 19.2.2020

 

Informace 1/2020 - HSUL-389/KKŘ-2020

Žádost o informace, jejímž předmětem je sdělení, zda je Pivovar Velké Březno, Pivovarská 116, 403 23 Velké Březno, zařazen do Registru subjektů kritické infrastruktury. 

Jaroslav  Cíza  - 14.2.2020

 

Informace 8/2019 - HSUL-5905/KKŘ-2019

Žádost o informace, ve které žadatel žádá o poskytnutí písemné zprávy statutárního orgánu kontrolované osoby o odstranění nedostatků na základě Protokolu o kontrole ze dne 24. 8. 2016, č.j. HSUL-476... 

Jaroslav  Cíza  - 14.2.2020

 

Informace 7/2019 - HSUL-5203/KKŘ-2019

Žádost o poskytnutí informace jejímž předmětem je sdělení ceny za poskytnutí služeb, které souvisí s připojením elektrické požární signalizace budovy umístěné v Ústí nad Labem, která je v majetku souk... 

Jaroslav  Cíza  - 6.11.2019

 

Informace 6/2019 - HSUL-4223/KKŘ-2019

Žádost o poskytnutí informace jejímž předmětem je poskytnutí výsledků kontrol týkajících se dodržování povinností stanovených právními předpisy o požární ochraně u nemovité věci - budovy č.p. 275, kt... 

 

Informace 5/2019 - HSUL-4162/KKŘ-2019

Žádost o poskytnutí informace, týkající se poskytnutí informace, na základě jaké právní skutečnosti jsou subjekty, které požádají o připojení elektrické požární signalizace na pult centralizované ochr... 

 

Informace 4/2019 - HSUL-3577/KKŘ-2019

Žádost o poskytnutí informace, týkající se normy upravující příjezdové komunikace k nemovitostem, konkrétně potom k domu na adrese Soběchleby 110, 438 01 Žatec a též poskytnutí informace, zda je tato ... 

 

Informace 3/2019 - HSUL- 2587/KKŘ-2019

Žádost o poskytnutí informace, zda HZS Ústeckého kraje vydal závazné stanovisko k projektové dokumentaci skladovací haly HP-Pelzer, s.r.o. Žatec na pozemku p.č. 4992/1 v k.ú. Žatec. 

 

Stránkování: Počet: 64 / 7 | 1 2 3 4 5 6 7 |

vytisknout  e-mailem