Součinnostní cvičení potápěčů HZS ČR a AČR

   

 

Příprava techniky na transport připraveného vraku vozidla ze ŠVZ HZS ČR Brno do Hostěradic.jpg Zahájení činnosti, seznámení účastníků HZS ČR a AČR s BOZP a technologickým postupem.jpg Ustavení techniky k okraji zatopeného lomu .jpg Příprava norných stěn a zajištění proti případnému úniku provozních látek.jpg Vybavení vozidla vhodnými vázacími prostředky na AV20 .jpg Položení a umístění norné stěny na vhodné místo.jpg Příprava potápěčů na ponor.jpg Příprava potápěče na ponor.jpg

Stránkování: Počet fotografií: 18 / 3 | 1 2 3 |