Ministry of the interior of the Czech Republic  

Go

We protect life, health and property


Quick links: Sitemap Text version Česky Fulltext search


 

Main menu

 

 

Polská Varšava byla hostitelem konference špičkových odborníků požární ochrany z pěti evropských zemí

17. října 2011 (Nicole Zaoralová) Ve dnech 14. – 15. Října 2011 se ve Varšavě uskutečnilo setkání prezidentů profesních komor požární ochrany s představiteli hasičských sborů z Polska, České republiky, Maďarska, Ruska a Běloruska.  

Účastníky jednání ve Varšavě osobně přivítal generální ředitel Hasičského záchranného sboru Polska Brig. GeneralWiesław Leśniakiewicz, který vyjádřil potěšení nad velkým zájmem o konferenci ze strany jak odborníků, tak především výrobců požárně bezpečnostních zařízení. Dále pak řekl: „Bezpečnost obyvatel je hlavním úkolem protipožární ochrany. Mezinárodní výměna zkušeností je důležitá nejen v oblasti technologické, ale i organizační, protože ti, kteří odpovídají za bezpečnost staveb, potřebují mít jistotu, že technologie, které jsou na trhu, jsou kvalitní a bezpečné.“
 
Odborníci z Polska, České republiky, Maďarska, Ruska a Běloruska v rámci jednání diskutovali o následujících tématech:
  • Zajištění požární bezpečnosti pro uživatele stávajících stavebních objektů nesplňující současné požadavky legislativy a norem.
  • Inovace trhu s výrobky požárně bezpečnostních zařízení za účelem zvýšení bezpečí osob
  • Zajištění správného navrhování, projektování, výroby a využití požárně bezpečnostních zařízení
Za českou stranu byla prezentována dvě základní témata. Prvním byla snaha o vytvoření nezávislého kontrolního orgánu, instituce, která by usměrňovala profesní čistotu v oblasti požárně bezpečnostních zařízení.
 
Dále pan František Kregl představil myšlenku pro zajištění jednotnosti dokladování vlastností výrobků na stavbě a tím splnění všech legislativních požadavků, připravila Profesní komora požární ochrany (jejímž jsem prezidentem) ve spolupráci s MV - generálním ředitelstvím Hasičského záchranného sboru České republiky materiál Jednotné doklady ke stavbě z hlediska požární ochrany (JDS). Tyto doklady by mohly být uloženy jako databáze na jednom serveru a můžou být ověřeny ne jen na kolaudacích, ale i v průběhu životnosti celé stavby. Toto navrhované řešení bude přínosem pro praxi a splní svůj účel, kterým je jednoduchost, univerzálnost a průkaznost, což bude mít pozitivní dopad na zvýšení úrovně požární bezpečnosti staveb a zabrání pokusům o obcházení pravidel.
 

 

 
Profesní komory požární ochrany sdružují osoby podnikající v této oblasti. Již několik let se pravidelně setkáváme s prezidenty profesních komor ostatních středoevropských zemí, byla dokonce založena Asociace komor požární ochrany střední a východní Evropy, které v současnosti Česká republika předsedá. A protože spolupráce se státní správou je pro nás nezbytná, řekli jsme si, že by bylo vhodné uspořádat společné jednání i s našimi partnery z hasičských sborů jednotlivých středoevropských zemí,“ vysvětluje motivy pro zorganizování schůzky prezident české Profesní komory požární ochrany František Kregl.
 
Myslím si, že státní správa a profesní komory mají v zásadě stejný cíl, zajistit bezpečí občanů a udržovat vysokou úroveň požární bezpečnosti staveb. Stejně jako Česká republika, i jiné země se snaží řešit problém s vysokým počtem lidí, kteří každoročně umírají při požárech v domácnostech,“ zdůraznil další český delegát setkání, ředitel odboru prevence MV-generálního ředitelství Hasičského záchranného sboru ČR plk. Ing. Rudolf Kaiser.
 
 
Hasičský záchranný sbor ČR je základní složkou integrovaného záchranného systému. Jeho základním posláním je chránit životy, zdraví obyvatel a majetek před požáry a poskytovat účinnou pomoc při mimořádných událostech. Hasičský záchranný sbor ČR má působnost v oblasti požární ochrany, krizovém řízení, civilním nouzovém plánování, ochraně obyvatelstva a integrovaném záchranném systému. Více informací naleznete na www.hzscr.cz
Profesní komora požární ochrany je sdružení, které sdružuje fyzické a právnické osoby podnikající v požární ochraně po celém území České republiky. Více na www.komora-po.cz
 
 
kpt. Mgr. Nicole Zaoralová
tisková mluvčí
 
MV-generální ředitelství HZS ČR
Tel.: 950 819 944
Mobil: 602 215 142
e-mail:nicole.zaoralova@grh.izscr.cz
 

Print  E-mail