IV. Mezinárodní setkání kynologických týmů

   

Pro účely cvičení byly vytvořeny reálné podmínky pro zásah v několika pracovních sektorech, a to odbornou demolicí provozních a administrativních budov v areálu výrobního závodu. Převažujícím stavebním materiálem užitým na stavbu nosných i výplňových stěn těchto objektů byl zejména monolitický železobeton (překlady, panely) a také zdivo z tvárnic a pálených cihel. Vodorovné konstrukce a konstrukce schodišť byly provedeny z masivního železobetonu. Do celého cvičení byli zapojeni předurčení kynologové z České republiky a dále kynologové ze Slovenska. Praktické nasazování kynologických týmů a hodnocení jejich práce při plnění jednotlivých úkolů probíhalo soutěžní formou, kdy dvoučlenný kynologický tým plnil úkoly podle předem stanoveného scénáře. Součástí cvičení bylo i instrukčně metodické zaměstnání atestovaných kynologů a také cvičení USAR odřadu Praha a příslušníků ZÚ HZS ČR.

 

IMGP7894.jpg IMGP7895.jpg IMGP7896.jpg IMGP7897.jpg IMGP7899.JPG IMGP7900.JPG IMGP7901.JPG IMGP7903.JPG

Stránkování: Počet fotografií: 336 / 42 | 1 2 3 4 5 6 7 8 ... 42 |