Dne 23. března 1853, byl v Praze založen první profesionální sbor na území České republiky

   

 

Hasiüi_013a Pr†ce potapoüÖ pżi vyproÁúov†n° parn°ho jeż†bu ve slepam rameni Vltavy u LibeŚskaho poloostrova -  nedatov†no.jpg Hasiüi_014a Pr†ce potapoüÖ pżi vyproÁúov†n° parn°ho jeż†bu ve slepam rameni Vltavy u LibeŚskaho poloostrova -  nedatov†no.jpg Hasiüi_015 Pr†ce potapoüÖ pżi vyproÁúov†n° parn°ho jeż†bu ve slepam rameni Vltavy u LibeŚskaho poloostrova -  nedatov†no.jpg Hasiüi_017 Pżehl°dka stż°kaüek na Dvoż†kovo n†bżeß° 18.1. 1944.jpg liben_005 Hasiüsk† stanice v Praze Libni okolo roku 1970.jpg lod_009 hasiüsk† lo‘ PU-1 cca 80. lata 20. stolet°.jpg průvod.jpg sken003 Po߆r autod°lny Svazarmu Praha 9 - Proseck† 21.3.1984.jpg

Stránkování: Počet fotografií: 34 / 5 | 1 2 3 4 5 |