Dne 23. března 1853, byl v Praze založen první profesionální sbor na území České republiky

   

 

1928-49_011 Jeden z projevÖ ke 75. vžroü° zaloßen° sboru v roce 1928.jpg 1928-49_027 Jeden z projevÖ ke 75. vžroü° zaloßen° sboru v roce 1928.jpg 1928a_23_003 ¨ast† üinnost hasiüÖ za 1. republiky vyproÁton° kono rok 1928.jpg 1928b_34_002 exposice po߆rn°ho odboru hl.m. Prahy  na automobilova vžstavo v z†ż° 1928.jpg 1928b_54_010 hasen° po߆ru ve vysoüaska tov†rno dne 7.12. 1928.jpg 1929_36_005 Po߆r p°ce uskladnona v budovo HoleÁovickžch jatek v roce 1929 a.jpg 1929_36_009 Po߆r p°ce uskladnona v budovo HoleÁovickžch jatek v roce 1929 b.jpg 1931_28_004 pżedv†don° ruün°ch hasich pż°strojÖ na dvoże centr†ly v roce 1931.jpg

Stránkování: Počet fotografií: 34 / 5 | 1 2 3 4 5 |