HZS Libereckého kraje  

Přejdi na

Předcházíme rizikům


Rychlé linky: Mapa serveru Textová verze English Rozšířené vyhledávání


 

Hlavní menu

 

 

Nová norma pro fotovoltaické systémy

Od 1. června 2024 vchází v účinnost nová norma ČSN P 730847 Požární bezpečnost staveb – Fotovoltaické (PV) systémy. Jedná se o první normativní dokument, který v České republice komplexně řeší problematiku požární bezpečnosti při instalaci PV systémů jak na budovách, tak i na volném prostranství. 

Nelze říct, že by do dnešního dne neexistovaly vůbec žádné požadavky na opatření v souvislosti s instalací PV. Projektanti i hasiči se doposud drželi pouze obecných zásad. Instalace PV nesměla a nesmí zhoršovat stávající úroveň požární bezpečnosti objektu. V praxi to znamenalo zejména to, že nesmí zvyšovat riziko vzniku požáru, zhoršovat podmínky evakuace osob z budov ven, ani podmínky pro požární zásah hasičů směrem do budovy. Možnost provést hasební zásah byla a je podmíněna zejména systémy odpojování a vypínání komponentů PV systémů nebo přístupností PV panelů k hašení. Podrobněji k této problematice vyšla před několika lety pomůcka Zásady protipožárního zabezpečení střešních instalací FVE a opatření požární prevence ve spolupráci s HZS Středočeského kraje.

Na fotovoltaiku může upozornit štítek

Pro hasiče vyjíždějící k zásahu je zásadní už jen samotná informace o tom, že na objektu je instalován PV systém. U vyšších výkonů PV systému se zpracovává dokumentace zdolávání požárů, kterou mají místně příslušní profesionální hasiči k dispozici již před výjezdem. U nižších výkonů (nejvíce u rodinných domů) se doporučuje vizuální označení stavby u jejího vstupu nebo u hlavního elektrického rozvaděče. Zejména u plochých střech nebo střech s nízkým sklonem nemusí být panely PV systémů vidět z úrovně přilehlého terénu a informace o existenci takového zařízení na střeše je pro hasiče velmi cenná – pro jejich bezpečnost a zvolení odpovídajícího bezpečného a účinného způsobu požárního zásahu.

Výjimka pro FVE s výkonem do 50 kWp

Od května loňského roku je účinná vyhláška Ministerstva průmyslu a obchodu č. 114/2023 Sb., o požadavcích na bezpečnou instalaci výrobny elektřiny využívající obnovitelné zdroje energie s instalovaným výkonem do 50 kWp. Stavebník, který splní požadavky této vyhlášky, není povinen absolvovat před instalací systému povolovací proces na stavebním úřadě. Pokud navržený systém PV nesplní kritéria citované vyhlášky, řídí se návrh instalace nyní novou normou a z hlediska stavebního práva podléhá standardním procesům.

V souladu s veřejně dostupným dopisem MV GŘ HZS ČR se pak výkon státního požárního dozoru na stavbách instalací PV řídí kategorií stavby (dle vyhlášky č. 460/2021 Sb.). Pokud je na HZS kraje předložena stavba kategorie stavby II a III, je dokumentace posouzena a následně i případně “zkolaudována“ bez ohledu na to, jakým procesem s ohledem na vyhlášku č. 114/2023 Sb. se stavebník rozhodl jít a HZS kraje jeho postup dále nezkoumá. U staveb kategorie 0 a I se v souladu se zákonem o požární ochraně (zákon č. 133/1985 Sb., v platném znění) v této “stavební“ podobě nevykonává.

kpt. Ing. Kateřina Štajncová

Ilustrační foto: Pixabay.comIlustrační foto: Pixabay.com

vytisknout  e-mailem