HZS Královéhradeckého kraje  

Přejdi na

Předcházíme rizikům


Rychlé linky: Mapa serveru Textová verze English Rozšířené vyhledávání


 

Hlavní menu

 

 

CVIČENÍ: Zásah proti ozbrojenému pachateli

FOTOGALERIE

9. 5. 2024

Krátce po půl druhé odpolední se pro pomoc obrátilo na policejní linku 158 několik volajících, kteří shodně uváděli, že se v budově Univerzity Hradec Králové pohybují minimálně dva útočníci, údajně jde o muže se ženou. Ti mají podle volajících mít u sebe střelné zbraně a mají útočit na životy a zdraví osob. Mezitím, co se oba útočníci pohybovali po budově a útočili na osoby, operační důstojníci přijímali další telefonáty, vyrozumívali další složky integrovaného záchranného systému, na místo už zamířili policisté.

První policejní hlídky přijely na místo. Situace v budově univerzity eskalovala, situace začala být nepřehledná. Na linku 158 se obraceli další oznamovatelé a ptali se, jak mají postupovat.

Mezitím už docházelo v blízkosti budovy UHK k vyčlenění bezpečného prostoru z důvodu nájezdu zasahujících policistů, potřebné techniky a vozů IZS. Policisté, kteří se pohybovali v objektu školy, kde se útočníci podle oznamovatelů nacházeli, měli za úkol v první řadě propátrat objekt, najít útočníky a tím eliminovat další ohrožování životů a zdraví osob a tím rovněž co nejrychleji vytvořit bezpečný prostor pro práci záchranářů a hasičů. Oba útočníky, šlo o muže a o ženu, policisté dopadli. V předem vymezeném bezpečném prostoru v blízkosti univerzity začíná fungovat evakuační místo.

Teprve, když byl prostor bezpečný, vstoupili do něj záchranáři s hasiči. Z budovy bylo třeba kromě zraněných evakuovat do bezpečí také všechny další osoby, které se před útočníkem schovaly nebo byly v budově uzamčené.

Z důvodu sílící paniky a stresu většího počtu osob, které budou potřebovat psychickou pomoc, byli na místo povoláni zároveň policejní krizoví interventi a krizoví interventi dalších složek IZS. Ti se na místě zdrželi podle aktuálních potřeb.

„Naši policisté procházejí každoročně několika cvičeními s touto tematikou. Podmínky cvičení se snažíme přizpůsobit tak, aby odpovídaly v maximální míře těm reálným. Upřímné poděkování patří vedení Univerzity Hradec Králové, které nám umožnilo toto cvičení, uskutečnit a vyšlo nám v mnoha ohledech vstříc,“ uvádí plk. Mgr. Petr Sehnoutka, ředitel Krajského ředitelství policie Královéhradeckého kraje.

Jednotlivé složky záchranného integrovaného systému si tímto cvičením prověřily koordinaci aktivit při zásahu, vyzkoušely si akceschopnost a další činnosti, které jsou, pro podobné zákroky, nezbytné. Toto cvičení však následně cílilo i do roviny preventivní. Po ukončení cvičení se studenti, kteří byli v rolích figurantů, sešli v prostorách Univerzity Hradec Králové, kde zazněly preventivní informace směřované k chování v podobných situacích.

„Vzhledem k tomu, že útok aktivního střelce spadá do kategorie zásahů, kde je velící složkou Policie České republiky, je naše hlavní úloha v návazných činnostech pod policejním vedením. Důležitým aspektem je přitom důraz na ochranu zasahujících hasičů. Jednotky požární ochrany jsou v takové situaci připraveny zapojit se do systému třídění zraněných metodou START a pomoci také s transportem pacientů. Zároveň je aktivován tým posttraumatické péče, který se při takových situacích zapojuje do poskytování první psychické pomoci zasaženým osobám,“ řekl ředitel Hasičského záchranného sboru Královéhradeckého kraje plk. David Pouč.

"Pravidelná cvičení složek IZS pomáhají zlepšovat koordinaci a vzájemnou spolupráci při společných zásazích v případě mimořádných událostí. Se zvyšujícím se rizikem hrozby narůstá i potřeba připravenosti na krizové situace a realizace nácviků v těchto případech je pro práci záchranářských posádek nezbytná. Simulovaná extrémní situace nás nejlépe dokáže připravit na případný reálný zásah, ale neméně důležité budou i závěry a vyhodnocení cvičení napříč všemi kooperujícími složkami. Účelem taktického cvičení pro Zdravotnickou záchrannou službu Královéhradeckého kraje bylo ověření dojezdových časů našich výjezdových skupin na místo události, třídění pacientů podle priorit a závažnosti jejich zranění, poskytnutí přednemocniční neodkladné péče většímu počtu zraněných a jejich následný transport do zdravotnického zařízení," říká MUDr. Anatolij Truhlář, Ph.D., FERC ze Zdravotnické záchranné služby Královéhradeckého kraje.

„Hlavním úkolem cvičení je prověřit součinnost mezi operačními středisky Městské policie Hradec Králové a Policie ČR, a zároveň i efektivitu spolupráce mezi zasahujícími hlídkami přímo na místě mimořádné události. Pro městskou policii je to jedna z dalších možností, jak se co nejlépe připravit na krizovou situaci, ověřit si své dovednost a zdokonalit postupy, a to nejen vzhledem k prosincové události v Praze. Ve spolupráci s policisty se strážníci dlouhodobě a aktivně připravují na mimořádné události, které mohou v reálu nastat," uvádí Mgr. Martin Žďárský, ředitel Městské policie Hradec Králové.

Aktivitu Policie ČR, resp. všech složek IZS v tomto směru, oceňuji. Je to výrazný signál univerzitě, že jsou tyto složky připravené nám pomoci a chránit nás, když bude třeba. Univerzita je z principu otevřená komunita a prostředí, nácvik na takovou krizovou mimořádnou událost právě u nás je proto logický krok. Odpovídá tomu i zapojení našich zaměstnanců, zaměstnankyň a studujících – z jejich řad útok simulovalo téměř 400 dobrovolníků a dobrovolnic a za to jim, stejně jako všem zasahujícím, upřímně děkuji,"  říká rektoa Univerzity Hradec Králové prof. Ing. Kamil Kuča, Ph.D.

mjr. Ing. Magdaléna Vlčková, MBA, LL. M.
Krajské ředitelství policie Královéhradeckého kraje

por. Mgr. Martina Götzová, MBA
Hasičský záchranný sbor ČR, Krajské ředitelství Královéhradeckého kraje

Bc. Lucie Hanušová
Zdravotnická záchranná služba Královéhradeckého kraje

Eva Kněžourová
Městská policie Hradec Králové

a

Mgr. Jakub Novák, MPA
Univerzita Hradec Králové

Zdroj: Tisková zpráva Policie ČR, Krajské ředitelství policie Královéhradeckého kraje

FOTO a VIDEO: HZS HKK / Michal Fanta

vytisknout  e-mailem