HZS Moravskoslezského kraje  

Přejdi na

Chráníme vaše životy, zdraví a majetek


Rychlé linky: Mapa serveru Textová verze English Rozšířené vyhledávání


 

Hlavní menu

 

 

Společensky významné objekty jsou díky hasičům správně informovány, jak se chovat v případě mimořádných událostí spojených s úniky nebezpečných látek

Počínaje pondělkem, 8.4.2024 začalo vzdělávání pro zástupce společensky významných objektů v zónách havarijního plánování a zónách ohrožení zaměřené na zajištění připravenosti na mimořádné události spojené s úniky nebezpečných látek. 

Ve stanovených zónách havarijního plánování a zónách ohrožení na území Moravskoslezského kraje je situována řada společensky významných objektů, jež jsou bezprostředně ohroženy v případě vzniku mimořádné události spojené s únikem nebezpečných látek. Mezi tyto objekty patří především školská a zdravotnická zařízení, zařízení sociální péče, úřady, obchodní centra, sportovní a zábavní areály, ve kterých dochází k přirozené kumulaci osob.

HZS MSK na těchto seminářích poskytuje zástupcům společensky významných objektů informace, které podstatným způsobem zvýší informovanost o zabezpečení před únikem nebezpečné látky, charakterem ohrožení, systémem varování a vyrozumění, plánovaným opatřením k ochraně obyvatelstva a k aktualizaci „karty opatření“.

Série seminářů, které probíhají napříč krajem bude završena v červnu spojovým cvičením, v rámci, kterého proběhne praktické vyrozumění z krajského operačního střediska hasičů. Zástupci společensky významných objektů si tak prakticky vyzkoušejí komunikaci s hasiči.

Odkazy do noveho okna

2024_04_11_seminare_SVO_1

2024_04_11_seminare_SVO_1 

Detailní náhled

2024_04_11_seminare_SVO_2

2024_04_11_seminare_SVO_2 

Detailní náhled

2024_04_11_seminare_SVO_3

2024_04_11_seminare_SVO_3 

Detailní náhled
Uložit vše jako ZIP soubor

vytisknout  e-mailem