HZS Jihočeského kraje  

Přejdi na

Vaše důvěra je náš závazek


Rychlé linky: Mapa serveru Textová verze English Rozšířené vyhledávání


 

Hlavní menu

 

 

Staň se hasičem!

Hasičský záchranný sbor Jihočeského kraje zahajuje nábor nových hasičů. Do konce roku budeme přijímat téměř 30 hasičů do výjezdu. Chceš být jedním z nás? 

Podmínky uchazeče:

 • je starší 18 let,
 • je bezúhonný a plně způsobilý k právním úkonům,
 • má minimálně maturitní vzdělání,
 • splňuje obor nebo zaměření, pokud je vyžadováno,
 • je fyzicky, zdravotně a osobnostně způsobilý k výkonu služby,
 • není členem politické strany nebo politického hnutí,
 • nevykonává živnostenskou nebo jinou výdělečnou činnost a není členem řídících nebo kontrolních orgánů právnických osob, které vykonávají podnikatelskou činnost,
 • písemně požádal o přijetí do služebního poměru a úspěšně absolvoval přijímací řízení.

V průběhu přijímacího řízení uchazeč absolvuje:

 • vyšetření osobnostní způsobilosti na psychologickém pracovišti Hasičského záchranného sboru,
 • vyšetření zdravotní způsobilosti v zařízení závodní preventivní péče,
 • prověrku na ověření tělesné zdatnosti, která se skládá ze dvou testů silových a jednoho testu vytrvalostního.

Od přijímacího řízení mohou obě strany kdykoliv v jeho průběhu odstoupit.
Každý uchazeč je o výsledku přijímacího řízení vyrozuměn písemně. Personální údaje nepřijatých uchazečů se po uplynutí tří let ode dne skončení přijímacího řízení včetně důvodu nepřijetí zničí.
Na přijetí do služebního poměru není právní nárok.

Vznik služebního poměru

Služební poměr vzniká rozhodnutím služebního funkcionáře s personální pravomocí o přijetí uchazeče do služebního poměru.
Nově přijatému příslušníkovi vzniká služební poměr na dobu určitou v trvání tří let. Do služebního poměru na dobu neurčitou se zařadí příslušník dnem, který následuje po uplynutí služebního poměru na dobu určitou, jestliže úspěšně vykonal služební zkoušku a podle závěru služebního hodnocení dosahuje alespoň dobrých výsledků ve výkonu služby.
Uchazeč je při přijetí do služebního poměru ustanoven na služební místo, pro které je stanovena služební hodnost vrchní referent. Na volné služební místo se služební hodností vyšší než vrchní referent se uchazeč může přihlásit, pokud je na toto místo vyhlášeno výběrové řízení a pokud splňuje obor nebo zaměření vzdělání pro toto místo stanovené. V případě, že bude v rámci výběrového řízení uchazeč vybrán, může být ustanoven i na služební místo, pro které je stanovena služební hodnost vyšší.

Kontaktní osoba: mjr. Mgr. Lucie Davidová, 950 230 331, lucie.davidova@jck.izscr.cz

vytisknout  e-mailem