HZS Ústeckého kraje  

Přejdi na

Chráníme vaše životy, zdraví a majetek


Rychlé linky: Mapa serveru Textová verze English Rozšířené vyhledávání


 

Hlavní menu

 

 

Žádost o schválení dokumentace zdolávání požárů (DZP)

Co je to dokumentace zdolávání požárů (dále jen „DZP“)

Dokumentace zdolávání požárů (dále jen „DZP“), zpracovaná ve smyslu § 34 vyhlášky č. 246/2001 Sb., o stanovení podmínek požární bezpečnosti a výkonu státního požárního dozoru (vyhláška o požární prevenci), ve znění vyhlášky č. 221/2014 Sb. (dále jen „vyhláška o požární prevenci“), upravuje zásady rychlého a účinného zdolávání požárů a záchrany osob, zvířat a majetku v objektech právnických osob a podnikajících fyzických osob. Jedná se o zásadní dokumentaci požární ochrany, která slouží jednotkám požární ochrany jako podpůrný dokument při řešení mimořádné události v objektu. Snaží se eliminovat složitost objektu a upozornit na případná nebezpečí, která při zdolávání požáru hrozí.

Kdo zpracovává DZP

  • Právnické osoby a podnikající fyzické osoby provozující činnost s vysokým požárním nebezpečím (viz § 4 odst. 3 zákona č. 133/1985 Sb., o požární ochraně, ve znění pozdějších předpisů
  • Právnické osoby a podnikající fyzické osoby provozující činnost se zvýšeným požárním nebezpečím, u které nejsou běžné podmínky pro zásah (viz § 18 vyhlášky č. 246/2001 Sb., o stanovení podmínek požární bezpečnosti a výkonu státního požárního dozoru (vyhláška o požární prevenci), ve znění pozdějších předpisů
  • Právnické osoby a podnikající fyzické osoby provozující činnost se zvýšeným požárním nebezpečím, stanoví-li tak dokumentace požární ochrany zpracovaná na základě podmínek požární bezpečnosti (např. § 30 vyhlášky o požární prevenci)
  • Provozovatel EPS za účelem připojení EPS na PCO umístěný na KOPIS HZS ULK

Kdo může zpracovat DZP

DZP musí být zpracována osobou odborně způsobilou dle § 11 odst. 1 či 2 zákona o požární ochraně. Do žádosti o schválení DZP doplňte č. osvědčení zpracovatele vč. kontaktu.

DZP a provozování FVE

V případě, že provozování FVE nenaplní podmínku stanovenou v § 3 odst. 3 zákona č. 458/2000 Sb. o podmínkách podnikání a o výkonu státní správy v energetických odvětvích a o změně některých zákonů (energetický zákon) není nutné DZP na FVE zpracovávat.

V opačném případě, u FVE s výkonem vyšším než 50 kW, půjde o podnikání a musí být zároveň splněny požadavky na právnické a podnikající fyzické osoby stanovené v zákoně o požární ochraně. Mj. podle § 6b odst. 1 zákona o požární ochraně mohou právnické osoby a podnikající fyzické osoby provozovat činnost s vysokým požárním nebezpečím nebo činnost se zvýšeným požárním nebezpečím, u které nejsou běžné podmínky pro zásah, za podmínky, že orgán státního požárního dozoru schválí DZP.

V nejasných případech doporučujeme kontaktovat konzultanty jednotlivých územních odborů (místně příslušné velitele stanic HZS ULK).

vytisknout  e-mailem