HZS Olomouckého kraje  

Přejdi na

Vaše důvěra je náš závazek


Rychlé linky: Mapa serveru Textová verze English Rozšířené vyhledávání


 

Hlavní menu

 

 

Preventivně výchovná činnost na ÚO Prostějov

Preventivně výchovná činnost (dále jen PVČ) je zaměřená na výchovu dětí, mládeže a vzdělávání obyvatelstva všech věkových kategorií v rámci požární ochrany a ochrany člověka při vzniku mimořádné události.

Formy PVČ

  • výukové přednášky pro děti školního věku, studenty, dospělé a seniory 
  • exkurze na stanicích pro třídy škol a jiné kolektivy 
  • praktický výcvik studentů - stáže 
  • praktické ukázky (Den IZS, Pátek 13, atd.) 
  • soutěže
  • distribuce informačních letáků na výukových přednáškách a výše uvedených akcích
  • výchova pomocí médií (http://www.hzsol.cz/informace/informace-pro-deti/ , www.hasik.cz , http://www.firebrno.cz/vase-cesty-k-bezpeci , www.zachranny-kruh.cz )

Informace pro ředitele základních škol:

Hasičský záchranný sbor Olomouckého kraje nabízí v rámci své preventivně výchovné činnosti pro žáky základních škol vzdělávací a výukový program „Výchova dětí v oblasti požární ochrany a ochrany obyvatelstva“. Program je určen především pro žáky 2. a 6. tříd základních škol, přičemž obsah a forma přednášených informací je přizpůsoben jejich věku. Součástí programu jsou i praktické ukázky chování za mimořádných situací, včetně ukázky vybavení příslušníků HZS. Doba trvání výuky je stanovena přibližně na dvě vyučovací hodiny pro jednu třídu, s možností následné exkurze žáků na hasičské stanici. Tento vzdělávací program je akreditován MŠMT ČR. Další informace o nabízeném programu můžete získat na stránkách http://www.hasik.cz/ , což jsou webové stránky občanského sdružení CITADELA – garanta programu.

V případě, že má Vaše škola o nabízený vzdělávací program zájem, kontaktujte koordinátora nprap. Ing. Kateřinu Šňupárkovou na e-mail katerina.snuparkova@hzsol.cz nebo na telefon 950 775 059, a to z důvodu zpracování harmonogramu návštěv na jednotlivých školách. Na výše uvedeném kontaktu je možné se dozvědět více a dohodnout si i exkurze na stanici.

vytisknout  e-mailem