HZS Olomouckého kraje  

Přejdi na

Vaše důvěra je náš závazek


Rychlé linky: Mapa serveru Textová verze English Rozšířené vyhledávání


 

Hlavní menu

 

 

rok 2006

         Začátek roku 2006
 
            Poprvé jsme se sešli 3. 1. 2006. Vzájemně jsme se přivítali a popřáli hodně zdraví a úspěchů v následujícím roce. Zhodnotili jsme nové pulty, které jsme již vyzkoušeli na vánočním vystoupení. Bylo zakoupeno 20 pultů ze získaných grantů. Také jsme se dozvěděli základní plán akcí na letošní rok. Velkou akcí je bezesporu Pelhřimov, který se přesouvá na 26. – 27. 8. 2006, čeká nás oslava svatého Floriána, patrona hasičů, předběžně 4. 5. 2006 v Brně a samozřejmě všechny soutěže v požárním sportu… Jednotlivé termíny se budou upřesňovat.
 
            Hned od následující zkoušky musíme provést několik organizačních změn:
            Posezení „malé dechovky“ musíme změnit na koncertní posezení velkých orchestrů. Dřeva tak bude více slyšet, křídlovky najednou budou moci hrát „nad kapelou“,… Je to první doporučení pana Vraňovského, které jsme se rozhodli realizovat. Náš současný repertoár již potřebuje ucelenější zvuk.
            V úvodní straně jsem použila reprezentační fotografii, kterou není možné obměňovat vždy s novým hráčem. Ale někteří již naši kapelu opustili a naopak přišli noví hráči. Dne 3. 1. 2006 byl oficiálně požádán Jaroslav Fridrichovský, aby přestal chodit na zkoušky a v případě potřeby jej pozveme. Současná aktuální sestava (klarinety se budou upřesňovat) je následující:
 
dirigent           bc. Jaroslav Tihlář
flétna              Mgr. Dita Maryšková
es klarinet       Jiří Krumpolec
1B klarinet      Jaroslav Novák (a v případě potřeby Jaroslav Fridrichovský)
2B klarinet      František Vyroubal
3B klarinet      Ondřej Pokorný
1. křídlovka    Radek Svačina, Milan Galuška, Zdenek Kulhánek ml.
2. křídlovka    Jiří Pavlíček, Ondřej Sládek
1. trumpeta     Bronislava Wittnerová, Zdenek Kulhánek st.
2. trumpeta     Mgr. Antonín Dočkal, Jiří Horák
tenor               Ervín Sládek, Zdenek Ducháček
baryton           Petr Pokorný st.
es trumpeta     Ladislav Baloun
bas trumpeta   Mgr. Květoslav Příhoda
trombon          Břetislav Škrabal, Petr Pokorný ml.
b bass              kpt. Ing. Miroslav Blažek, Zdenek Papoušek
bicí                  Bedřich Blahunek, Zdenek Hladík, Jaromír Talík, Zdenek Horák
dirigent II (v případě nepřítomnosti pana Tihláře)    kapitán Mgr. Jindřich Večeřa
 
Dalším opatřením je rozdělení not do dvou složek. Již nyní máme samostatně vánoční koledy. Nastala doba, kdy bude dobré rozlišit noty na plesy (polky, valčíky,…) a koncertní skladby.
No a třetím bodem je připravovaný program na rok 2006. Máme první náznaky, že bychom mohli nahrát CD. Konkrétní domluva se ze zdravotních důvodů přesunula z 27. 12. 2005 na 4. 3. 2006. Pro tuto příležitost je potřeba mít nachystané pochody a mít je pečlivě zvládnuté. Občas si život obohatíme některými evergreeny z muzikálů. Navíc je ROK MOZARTA a bylo by slušností něco z jeho rukopisu zkusit. Zatím hledáme skladbu nejvhodnější pro naše sdružení. Plánů je hodně, jde o to jak budeme úspěšní.
 
            Přichází jedno překvapení za druhým. Máme pozvání na další hraní – od 13. července do 18. července 2006 ve Francii v hanáckých krojích. Nastává bohatá korespondence k upřesnění podmínek. V sobotu 22. 7. 2006 bychom měli hrát v Liboši na velké oslavě……
            Dne 31. 1. 2006 se mi konečně podařilo překonat všechny překážky a začaly fungovat webové stránky orchestru. Najdete nás na adrese www.dohzs.wz.cz . No a nejlepší na konec – dne 7. 2. 2006 přišla nová flétnistka, slečna Pavla Žufničková z Olomouce.
  
 
            Jaro 2006
 
            Je konec března a přesto, že jsme zatím neměli vystoupení, mnoho věcí se změnilo. Především se intenzivně připravujeme na květnová vystoupení. Původně jsme zkoušeli v úterý již od 17.00, ale od března máme dočasně zkoušky v úterý a ve čtvrtek od 18.00 do 20.00. Všichni víme, že polky a valčíky jsou mnohem náročnější na hraní než skladby od pana Tihláře, ale na plese se od nás očekávají a my si nechceme trhnout ostudu. Bohužel to také znamená velkou zátěž pro jednotlivé členy, protože všichni hrajeme jako amatéři a máme mnoho dalších povinností.
            Dne 6. 3. 2006 vyrazili kapelník Jiří Pavlíček s dirigentem Jaroslavem Tihlářem do Bojanovic, aby zjistili podmínky natáčení CD. Přijeli se spoustou zajímavých novinek, kterými byli sami překvapeni. Termín natáčení máme stanovený na 26. – 28. 12. 2006. Zatím není upřesněné, kolik muzikantů bude potřeba, aby se namíchal výsledný zvuk. Dolaďují se i skladby. Jednu představu však mají – měli bychom se tam vypravit všichni alespoň na exkurzi. Je to studio, kde nahrávala i Posádková hudba Tábor, nebo některé české filharmonie.
            No a nelze opomenout ani přibývání nových členů. Moc nás těší hlavně mladí muzikanti. Na tenor přišel Robin Soušek, na bicí Jaroslav Navrátil a trombony posílil Ladislav Hynek. Nyní nás chodí pravidelně na zkoušky asi 25 členů, posazení máme otočené a je nás skutečně plná místnost.
            Přichází jaro a s ním nová muzikantská sezóna. Postupně se upřesňují vystoupení. Máme jisté vystoupení na oslavách sv. Floriána, patrona hasičů – 4. 5. v Brně a 5. 5. společenský večer v Olomouci. To jsou aktivity, o kterých jsem psala výše. Dále bychom měli hrát v Jindřichově u Hranic na oslavách 100 let založení 2. 7. a v sobotu 22. 7. hrajeme na celodenní akci pro SDH a obec Liboš. Festival hasičských hudeb v Pelhřimově se tentokrát koná 26.8. – 27. 8. Určitě nás čekají vystoupení na soutěžích v požárním sportu a některých dalších akcích HZS a rovněž vánoční koncert. Termíny se však budou upřesňovat.
 
  
Druhé narozeniny
 
Datum konání: 4. 4. 2006, 17.00 – 20.30 hod.
Místo konání: jídelna krajského ředitelství HZS, Schweitzerova 91, Olomouc
Domluva: členové kapely spolu s ředitelem HZS Olomouckého kraje, panem plk. Ing. Jiřím Horáčkem
Seznam oslavenců (celkem 28):
            Hosté: plk. Ing. Jiří Horáček
Členové orchestru: bc. Jaroslav Tihlář, Mgr. Dita Maryšková, Pavla Žufničková, Jiří Krumpolec, Jaroslav Fridrichovský, František Vyroubal, Ondřej Pokorný, Zdenek Kulhánek ml., Jiří Pavlíček, Ondřej Sládek, Ervín Sládek, Robin Soušek (+ dědeček…), Petr Pokorný, Bronislava Wittnerová, Mgr. Antonín Dočkal, Jiří Horák, Břetislav Škrabal, Petr Pokorný ml., Ladislav Hynek, Mgr. Květoslav Příhoda, kpt. Ing. Miroslav Blažek, Zdenek Papoušek, Jaromír Talík, Zdenek Horák, Jaroslav Novotný, kpt. Mgr. Jindřich Večeřa
 
Dojmy: Ještě před oficiálním zahájením oslav využili někteří možnosti pohovořit s náčelníkem hasičského sboru. Ten také schválil odkaz na naše webové stránky z oficiálních stránek hasičů.
Sešli jsme se v neúplném počtu v 17.00. Úvodní slovo si vzal kpt. Ing. Miroslav Blažek, který spolu s Jiřím Pavlíčkem poděkovali všem za aktivitu, za to v jakém počtu se scházíme i řediteli za ochranu nad námi. Pan plk. Ing. Jiří Horáček nám poděkoval za reprezentaci hasičů Olomouce a popřál mnoho úspěchů do budoucna.
Bylo připraveno bohaté občerstvení včetně dortu, takže čas spokojeně plynul. Lidé hodovali, dobře se bavili a postupně přicházeli další členové orchestru. Většina přišla na 18.00. Toho využil kpt. Blažek a naše sezení prohlásil za ustavující schůzi občanského sdružení s názvem Dechový orchestr při hasičském záchranném sboru Olomouckého kraje. Všichni jsme se podepsali na podpisovou listinu, která se zakládá jako doklad o schůzi. Hlavními orgány sdružení jsou:
Valná hromada
Umělecká rada sdružení: Bc. Jaroslav Tihlář, Jiří Pavlíček, Mgr. Květoslav Příhoda, Jiří Krumpolec, Bronislava Wittnerová
Revize: kpt. Ing. Miroslav Blažek
Archiváři: kpt. Ing. Miroslav Blažek, Petr Pokorný st.
Výbor sdružení: Jiří Pavlíček, kpt. Mgr. Jindřich Večeřa, Bronislava Wittnerová
 
 
No a protože našim hlavním důvodem, proč se scházíme je muzicírování, tak jsme si taky trošku a v neobvyklém posezení zahráli… Jiří Krumpolec donesl další hlasy k některým skladbám. Oblíbenou polkou se stává Šakvická polka, dále jsme vyzkoušeli Yesterday a také fanfáru Jesust Christ Superstar. Bohužel to byla na dlouhou dobu poslední zkouška s dirigentem Jaroslavem Tihlářem, kterému začalo zlobit zdraví. Snad to nebude nic vážnějšího a po pauze, kterou občas potřebujeme všichni, se vrátí v plné síle a elánu zpět.
Ještě přišlo několik novinek. Dne 12. 4. 2006 se podařilo nastartovat odkaz na webové stránky naší kapely přímo z oficiálních stránek hasičů olomouckého kraje. Oficiální stránky HZS jsou www.hzsol.cz a přímý vstup na naše stránky je www.dohzs.wz.cz
No a druhou novinkou je úspěšné absolvování vysoké školy slečnou Pavlou Žufničkovou, má tedy právo používat titul Mgr.
 
  
BRNO 4. 5. 2006
 
Datum konání: 4. 5. 2006, 12.00 – 15.00 hod.
Místo konání: Košt sv. Floriána, hotel Continental Brno
Domluva: telefonická mezi Jiřím Pavlíčkem a pplk. Ing. Šimonem, podrobnosti dojednány na místě ještě s p. Václavem Paličkou, p. Rollem a p. Jiřím Pátkem
Seznam muzikantů (celkem 20):
            Zpěv: Milan Kaštan, Mgr. Šárka Rýznarová
            Dřeva: Mgr. Dita Maryšková, Jiří Krumpolec, František Vyroubal
Melodie: Radek Svačina, Milan Galuška, Jiří Pavlíček, Ondřej Sládek, Ervín Sládek, Petr Pokorný, Bronislava Wittnerová
Doprovody: Jiří Horák, Ladislav Baloun, Břetislav Škrabal, Mgr. Květoslav Příhoda, Zdeněk Horák, Jaroslav Talík, kpt. Ing. Miroslav Blažek, Zdenek Papoušek
Seznam skladeb:
 1. pochod Mužně vpřed, pochod Šohaj
 2. polka Dožínková, valčík Moje česká vlast, tango Konvalinky, polka Falešná frajárka
 3. polka Přerovanka, valčík Sukýnka
přestávka na pití
 1. pochod Jara mládí, tango La Paloma, polka Nedaleko od Trenčína
 2. polka Kdyby ty muziky nebyly, valčík Moravo krásná zem
nyní přijela z centra Brna na historickém hasičském autě dechovka Skuteč a dostala příležitost si zahrát i před hotelem Continental
 1. pochod Castaldo, polka Vám, přátelé, Hasičská fanfára, Fanfárový pochod
 2. polka Šumařinka, waltz Za tů horů vysoků, polka Když slyším klarinet, valčík Bylo to jedenkrát v neděli, polka Hradišťanka
 3. polka Borkovická, valčík Chodníček bělavý, polka Škoda lásky a na závěr pochod Zůstaň tu s námi
Dojmy: Začali jsme dobře: zpěvák si zapomněl doma texty, takže odjezd autobusu z Olomouce se posunul o 30 minut. Naštěstí zácpa na dálnici do Brna nebyla a na místo jsme dorazili hodinu před začátkem představení. To bylo dost času na sestavení aparatury a orchestru a dokonce i naladění. Přivítali se s náma staří známí – pan Václav Palička a kpt. Ing. Šimon. Po stručné dohodě jsme začali hrát. Se dvěma menšími přestávkami jsme hráli celé 3 hodiny. Následovalo sbalení nástrojů a aparatury a oběd. Ten jsme si mohli vybrat ze 2 jídel (kuřecí filé na žampionech s hranolkama nebo moravský brabec s bramborovým knedlíkem a se zelím, všichni měli hovězí vývar s játrovými knedlíčky). Hned po občerstvení jsme se vypravili domů. Cesta uběhla bez potíží a 17.30 hodin jsme vystupovali na základně v Olomouci. Bylo nutné schovat noty, aparaturu i další věci a nachystat je hned na další den na společenský večer v KD Sidia.
 
 
OLOMOUC – SPOLEČENSKÝ VEČER 5. 5. 2006
 
Datum konání: 5. 5. 2006, 20.00 – 2.00 hod.
Místo konání: KD Sidie, Olomouc
Domluva: Dohoda padla na poradě vedení HZS Olomouckého kraje, vznikl přípravný výbor, ve kterém byli kpt. Ing. Miroslav Blažek, Jiří Krumpolec a Jiří Pavlíček
Seznam muzikantů (celkem 15 jmenovitě vybraných):
            Zpěv: Milan Kaštan, Mgr. Šárka Rýznarová
            Dřeva: Mgr. Dita Maryšková, Jiří Krumpolec, Ing. David Všetička
Melodie: Radek Svačina, Bronislava Wittnerová, Jiří Pavlíček, Mgr. Antonín Dočkal, Ervín Sládek, Petr Pokorný st.
Doprovody: Břetislav Škrabal, Mgr. Květoslav Příhoda, kpt. Ing. Miroslav Blažek, Vojtěch Slaměník
Zvuk: František Neptun
Kapela Efekt (střídání s dechovkou): Jiří Krumpolec, Mgr. Šárka Rýznarová, Petr Vychodil
Moderování celého večera: Radek Svačina
Fotodokumentace: Mgr. Dita Maryšková
Seznam skladeb:
 1. Hasičská fanfára, polka Šumařinka, polka Dožínková, valčík Moje česká vlast, tango Bílé konvalinky, polka Falešná Frajárka
 2. polka Šakvická, valčík Hovoranský potůček, polka Přerovanka, valčík Sukýnka, tango La Paloma, polka Nedaleko od Trenčína
 3. polka Kdyby ty muziky nebyly, valčík Morava, polka Vám, přátelé, tango Jedno přání,valčík Už je večer, pochod Nad Lužnicí svítá
 4. polka Šumařinka, valčík Za tů horů vysoků, tango Moravo krásná, polka Když slyším klarinet, valčík Bylo to jedenkrát v neděli, polka Hradišťanka
 5. polka Borkovická, valčík Chodníček bělavý, polka Škoda lásky, waltz Až Ti bude smutno, polka Ta veselá chasa
 6. polka Jásavá, valčík Zpívám si píseň, pochod Zůstaň tu s námi
Dojmy: Asi 20.10 začala hrát svou první sadu skupina EFEKT. Následovalo slavnostní uvítání a zahájení společenského večera a první sada dechového orchestru. Celý večer se střídaly oba orchetry s malými pauzami na předtančení a jednou větší pauzou na tombolu. To bylo dost příležitostí si povykládat o hraní den předem v Brně. Ještě jsme si zavzpomínali na focení na Skutečském autě.
 
Poslední slovo měla tentokrát dechovka. Víme sami mezi sebou o některých chybách, ale bohužel odezvy zvenku nemáme. Stalo se poprvé, že se vystoupení v nejbližší zkoušce nerozebrala a chyby zůstaly „pod pokličkou“. Doufám, že jen k dobru kapely.
Soutěž v TFA(hasičských silových sportech)v Olomouci 28. 5. 2006
 
Datum konání: 28. 5. 2006, 8.25 – 9.30 hod.
Místo konání: před KÚ Olomouc
Domluva: kpt. Ing. Miroslav Blažek se sportovním klubem HZS
Seznam muzikantů (celkem 21):
            Dirigent: Bc. Jaroslav Tihlář
Dřeva: Mgr. Dita Maryšková, Jiří Krumpolec, Ing. David Všetička, František Vyroubal
Melodie: Milan Galuška, Vojtěch Václavek, Jiří Pavlíček, Ondřej Sládek, Bronislava Wittnerová, Petr Pokorný, Robin Soušek, Ervín Sládek
Doprovody: Jiří Horák, Ladislav Baloun, Břetislav Škrabal, Petr Pokorný ml., Kpt. Ing. Miroslav Blažek, Zdenek Papoušek, Jaromír Talík, Zdeněk Horák
Seznam skladeb:
Pochod Castaldo, Mužně vpřed, Dixie, polka Tenorová, Dožínková, Třetí muž, Přerovanka, pochod Mistr Dixie, valčík Moje Česká vlast
Fanfára Hasičská
            Polka Až se budem brát, Vám, přátelé, pochod Šohaj a Šly panenky silnicí
Dojmy: Ráno jsme se probudili do deště a všichni čekali, jak se mraky umoudří. Naštěstí skutečně přestalo pršet a než jsme skončili, stačili chodníky i uschnout. Hráli jsme na již osvědčeném místě „pod stříškou“ a dokonce jsme i ladili. Jednotlivé skladby zazněly některé lépe, jiné hůře a je potřeba je opět docvičit.
 
SLATINICE 4. 6. 2006
 
Datum konání: 4. 6. 2006, 14.00 – 16.00 hod.
Místo konání: lázně Slatinice a. s.
Domluva: Jiří Pavlíček s kulturní referentkou lázní, paní Švábovou
Dojmy: Opět po roce nastala lázeňská sezóna a s ní již neodmyslitelné promenádní koncerty. V loňském roce jsme měli úspěch a tak nejen, že jsme sezónu končili, ale letos máme čest hrát první z řady koncertů. Bohužel stejně jako před týdnem je zima a venku se čeká déšť. Ve Slatinicích skutečně začalo pršet a koncert byl ještě před polednem odvolán…
 
 
            JINDŘICHOV U HRANIC 2. 7. 2006
 
Datum konání: 2. 7. 2006, 9.30 – 19.00
Místo konání: Jindřichov u Hranic, 100 let výročí vzniku Sboru dobrovolných hasičů
Domluva: kpt. Ing. Miroslav Blažek a Jiří Pavlíček s místostarostou obce a starostou místních hasičů, panem Prokešem
Seznam muzikantů (celkem 17):
                Zpěv: Milan Kaštan, Mgr. Šárka Rýznarová
            Dřeva: Jiří Krumpolec, Ing. David Všetička, Jaroslav Novák
Melodie: Radek Svačina, Milan Galuška, Bc. Jaroslav Tihlář, Jiří Pavlíček, Břetislav Škrabal, Václav Polínek
Doprovody: Jiří Horák, Ladislav Baloun, Mgr. Květoslav Příhoda, Ladislav Hynek, kpt. Ing. Miroslav Blažek, Jaromír Talík
Dojmy: Akce byla ze strany pořadatelů velmi dobře zajištěna. Organizační výbor fungoval dobře již proto, že starosta obce je místopředseda DHS a vedoucí hasičů je místostarostou obce.
            Ráno 9.30 se začínalo vítáním sborů za doprovodu naší kapely a následoval průvod ke kostelu a slavnostní mše svatá. Všichni místní hasiči stáli špalír po celou dobu obřadu v kostele. Následoval slavnostní projev u pomníku padlých za doprovodu tónů Palestriny. Další kroky směřovaly ke kulturnímu středisku, kde všichni hasili žízeň pivem v přilehlé hospůdce. Zatím se naplnil sál k valné hromadě, která proběhla asi 11.30. Také dechovka měla práci – na jevišti zahráli několik kousků. Po skončení schůze muzikanti pokračovali v hraní venku u hospody až do oběda.
            Oběd jsme měli nachystaný v přísálí jeviště. Knedlíčková svatební polévka i svíčková byly naprosto vynikající. Po nezbytném pivu jsme hráli ještě chvíli venku a 14.30 následoval průvod hasičů za doprovodu dechové hudby od zbrojnice na místní hřiště, kde byl pro všechny postavený velký stan. Pokračovalo zábavné odpoledne spojené s ukázkami funkční historické i současné techniky, „štafetovým zápolením“ mladých hasičů proti svým vedoucím a kulturním vystoupením místní mládeže. K tanci i poslechu až do 19.00 vyhrával dechový orchestr HZS Olomouc. V 18.00 jsme k večeři dostali řízek s chlebem a okurkem.
            Škoda, že se nezúčastnili všichni – někteří nebyli nominovaní, jiní byli omluveni. Některé party bylo potřeba řešit záskokem – na tenor hrál pan V. Polínek z bývalé sigmácké kapely, baryton hrál Břetislav Škrabal a v doprovodech pomohl Ladislav Hynek. Ozvučení zajišťoval Jiří Krumpolec.
Akce trvala celý den téměř bez přestávky. Tak není divu, že všichni byli večer unavení. Pochvalu si zasloužili kluci bubeníci, kteří odvedli jeden ze svých vrcholných koncertů. Naopak jsou členové kapely, kteří ještě mají zatraceně co dohánět a měli by se hodně učit… Vždy je co vytýkat, ale celkově jsme se akce zhostili dobře.
 
SLATINICE 9. 7. 2006
 
Datum konání: 9. 7. 2006, 14.00 – 16.00 hod.
Místo konání: lázně Slatinice a. s.
Domluva: Jiří Pavlíček s kulturní referentkou paní Švábovou
Seznam muzikantů (celkem 18):
            Dirigent: Bc. Jaroslav Tihlář
Dřeva: Mgr. Dita Maryšková, Jiří Krumpolec, Jaroslav Novák, Ondřej Pokorný
Melodie: Milan Galuška, Radek Svačina, Jiří Pavlíček, Bc. Jaroslav Tihlář, Ervín Sládek, Petr Pokorný
Doprovody: Jiří Horák, Břetislav Škrabal, Petr Pokorný ml., Mgr. Květoslav Příhoda, kpt. Ing. Miroslav Blažek, Jaromír Talík, Zdeněk Horák
Zpěv: Mgr. Šárka Rýznarová
Moderování: Radek Svačina
Fotodokumentace: Mgr. Dita Maryšková, Jana Pokorná
Seznam skladeb:
 • 1.      znělka Jesust Christ Superstar

 • 2.      Pochod sportovců v arranži J. Fridrichovského

 • 3.      polka Rozmarná

 • 4.      polka Tenorová, sólo na tenor Ervín Sládek

 • 5.      pochod Dixie

 • 6.      Adagio, sólo na flétnu Mgr. Dita Maryšková

 • 7.      foxpochod Třetí muž    

 • 8.      směs evergreenů Hill 

 • 9.      polka Dožínková

 • 10. polka Hezky od podlahy

   

 • 11. valčík Morava krásná zem

 • 12. polka Přerovanka

přestávka 15 minut

 
 • 13. polka Šakvická

 • 14. tango Bílé konvalinky

 • 15. polka Pod jednou střechou       

 • 16. valčík Moje česká vlast

 • 17. polka Až se budem brát

 • 18. směs Slovácké polky

 • 19. polka Nedaleko od Trenčína

 • 20. pochod Mistr Dixie

 • 21. pochod Zůstaň tu s námi

 • 22. fanfára Hasičská, slovní rozloučení

 • 23. polka Vám, přátelé

   

 

 
Dojmy: Do Slatinic jsme dojeli doprovázeni mohutným hřměním. Také jsme začali o několik minut dříve a čekali, jak rychle budeme balit… O přestávce již bylo jasné, že déšť tentokrát nepřijde. Jinak vystupování v lázních je vždy nešťastné a osudové. Ani tentokrát jsme neměli po koncertě dobrý pocit. Některé informace nahlas nezazněly (doufám, že mezi čtyřma očima se řešit budou…). Zásadní rozhodnutí však znělo:“ Když začíná skladba, musí nastoupit všichni a teprve potom je možné se vystřídat…“
 
LIBOŠ 22. 7. 2006
 
Datum konání: 22. 7. 2006, 9.00 – 19.00
Místo konání: Liboš u Štěpánova, oslava 100 let trvání sboru dobrovolných hasičů
Domluva: kpt. Ing. Miroslav Blažek a Jiří Pavlíček s Libošským SDH zastoupeným starostou, panem Navrátilem
Seznam muzikantů (celkem 16):
                Zpěv: Milan Kaštan
            Dřeva: Jiří Krumpolec, Jaroslav Novák
Melodie: Bronislava Wittnerová, Mgr. Antonín Dočkal, Jiří Pavlíček, Radek Svačina, později vystřídán Milanem Galuškou, Ondřej Sládek
Doprovody: Břetislav Škrabal, Mgr. Květoslav Příhoda, Ladislav Baloun, Jiří Horák, kpt. Ing. Miroslav Blažek, později vystřídán panem Mikušem, Jaromír Talík
Dojmy: Kapelník Jiří Pavlíček spolu s kpt. Ing. Miroslavem Blažkem měsíc před vystoupením navštívili obec Liboš a pana Navrátila. Prošli trasu, kde měl jít průvod a dohodli podmínky celé akce.
            Den konání akce začal v 9.00 postavením aparatury a odchodem na seřadiště na okraj obce na Štěpánský nový most. Šli jsme zkratkou v polích a naše černé kalhoty byly od pylu tak špinavé, že jsme vypadali jako bychom došli z brigády v kamenolomu. Navíc bylo velké vedro a my kráčeli mezi kukuřicí jako v mládí někde v Bulharsku. Navíc nás čekala cesta zpět asi 2 km po rozpáleném asfaltu. Muzikanti jsou zvyklí na hodně, nikdo se neposkládal a tak jsme začali vyhrávat. Bohužel se stalo nepříjemné překvapení – chyběli nám dva tahouni: Radek Svačina na 1. křídlovku a Květoš Příhoda na trombon. Kapelník honem zjišťoval co se stalo, ale mobily byli mimo provoz. Za chvíli se Květoš ozval, že čekal půl hodiny, ale nyní je už zpět doma. Nakonec se ukázalo, že Radek zaspal po hře z předchozího dne. Honem se snažil dát vše do pořádku. Dojeli oba, ale až po průvodu.
            Po průvodu jsme dostali lístky na jídlo a pití a začali vyhrávat. Současně proběhlo slavnostní zahájení starostou obce a kulturní a sportovní program. Návštěva byla malá, žízeň velká a my si většinu pití kupovali, protože se o nás nikdo nestaral. Většina hasičů organizátorů po zahájení odešla, zůstal jen pan starosta. Své finanční závazky však obec splnila.
            Vystoupení se zúčastnili výše jmenovaní muzikanti. Někteří se předem dohodli na výměně, jiní odjeli bez náhrady (Broňa odjela s Mirkem Blažkem). Zpěvačka byla na dovolené a Milan Kaštan se tentokrát oblíkl do historické uniformy. Velké dík patří Jirkovi Horákovi, který v průvodu hrál bicí, potom Es trumpetu a také něco zazpíval. Doprava se tentokrát zajišťovala autama. Šest muzikantů řidičů naložilo všechny ostatní a dojeli společně tam a potom také domů.
                        Aparaturu jako již tradičně zajišťoval Jiří Krumpolec. Tentokrát jej přijela vlakem zkontrolovat i manželka. Hráli jsme pod stanem podobným jako v Jindřichově. Vylepšovat a procvičovat je stále dost věcí. Zejména tango La Paloma by bylo potřeba docvičit, aby se stala rutinní záležitostí. Celkový dojem však zůstává podobný jako již často: vystoupení bylo z hlediska počasí i délky trvání velmi náročné a všem zúčastněným patří poděkování za odvedenou práci.
 
 
SLATINICE 16. 8. 2006
 
Datum konání: 16. 8. 2006, 19.30 – 21.30 hod.
Místo konání: lázně Slatinice a. s.
Domluva: Jiří Pavlíček s kulturní referentkou paní Švábovou
Seznam muzikantů (celkem 23):
            Dirigent: Bc. Jaroslav Tihlář
Dřeva: Jiří Krumpolec, Ing. David Všetička, Jaroslav Novák, Ondřej Pokorný
Melodie: Milan Galuška, Bronislava Wittnerová, Jiří Pavlíček, Ondřej Sládek, Ervín Sládek, Petr Pokorný, Mgr. Antonín Dočkal
Doprovody: Jiří Horák, Ladislav Baloun, Mgr. Květoslav Příhoda, Robin Soušek, kpt. Ing. Miroslav Blažek, Zdenek Papoušek, Jaromír Talík, Zdeněk Horák, Bedřich Blahunek
Zpěv: Mgr. Šárka Rýznarová, Milan Kaštan
Seznam skladeb:
 • 1.      znělka Jesust Christ Superstar
 • 2.      znělka Eurovise Te Deum, autor M. A. Charpentier

 • 3.      valčík Večer na moři Václava Vačkáře

 • 4.      polka Tesařská, sólo na tenor Ervín Sládek

 • 5.      pochod Dixie Willy Lange

 • 6.      polka Věnovaná Antonína Žváčka

 • 7.      Flying Bulgar, balkánská lidová v úpravě Jaroslava Tihláře

 • 8.      polka Hezky od podlahy úprava R. Mathera

 • 9.      Starý známý, koncertní polka, sólo na tubu Miroslav Blažek

 • 10. polka Přerovanka

přestávka 15 minut

 
 • 11. znělka Hasičská
 • 12. Pochod sportovců v arranži J. Fridrichovského

 • 13. směs Slovácké polky úprava Dominika Strouhala

 • 14. tango Bílé konvalinky Františka Soukupa

 • 15. polka Vám, přátelé

 • 16. valčík Okolo seče v úpravě D. Strouhala           

 • 17. polka Nedaleko od Trenčína

 • 18. Rock Around the Clock, rokenrol v úpravě J. Tihláře

 • 19. pochod Zůstaň tu s námi

Dojmy: Původně jsme měli hrát v neděli 20. 8. 2006, ale ve Slatinicích probíhá jiná významná akce. V sobotu nemůže několik klíčových hráčů, tak se stanovil termín na středu večer. To ovšem kromě jiných potíží znamená navíc zajistit osvětlení. Organizátoři byli na situaci připraveni a světla zajistili.

 
            Vystoupení bylo mnohem úspěšnější než to předchozí. Především je potřeba pochválit ladění kapely. Diváci si navíc cení mnoha mladých muzikantů, které u nás máme. Na druhou stranu si některé momenty nechal dirigent nahrát na video a to je teprve důkaz… Když se jako orchestr dobře vyspíme, tak muzikantsky se začínáme lepšit. Jenže vystoupení na veřejnosti neznamená pouze slyšet, ale také vidět! Od nástupu na pódium, přes sezení u hry, občerstvování, vstávání na sóla, diskuse přímo uprostřed hry,… Takže některé věci jsme si vyříkali a upozornili na ně (pokud se na chování neupozorní, často dotyčný ani netuší, že jedná špatně a neslučitelně s etiketou dané skupiny), jiné věci budeme muset natrénovat na zkouškách. Není to tak dávno, co jsme pochodovali po nádvoří – bez hraní i s hraním, dělali jsme show pro obyvatele nejbližších domů, ale nám to nesmírně pomohlo a pevně věřím, že všechny poznatky v dalších vystoupeních využijeme.
 
 
Festival hasičských dechovek - PELHŘIMOV 2006
 
Datum konání: 26. 8. 2006 odjezd z Olomouce 8.30 hod – 27. 8. 2006 příjezd do Olomouce 20.15 hod
Místo konání: 6. Celostátní hasičský festival dechových hudeb a dny záchranářů Pelhřimov 2006, který se konal na Masarykově náměstí v Pelhřimově
Domluva: Jiří Pavlíček s mistrem Václavem Paličkou a organizačním výborem
Seznam muzikantů (celkem 26):
            Dirigent: Bc. Jaroslav Tihlář
Dřeva: Mgr. Dita Maryšková, Jiří Krumpolec, Ing. David Všetička, Jaroslav Novák, Ondřej Pokorný
Melodie: Zdenek Kulhánek, Radek Svačina, Jiří Pavlíček, Ondřej Sládek, Bronislava Wittnerová, Mgr. Antonín Dočkal, Ervín Sládek, Petr Pokorný
Doprovody: Jiří Horák, Ladislav Baloun, Břetislav Škrabal, Petr Pokorný ml., Mgr. Květoslav Příhoda, kpt. Ing. Miroslav Blažek, Zdeněk Papoušek, Jaromír Talík, Zdeněk Horák, Bedřich Blahunek
Zpěv: Mgr. Šárka Rýznarová, Milan Kaštan
Fotodokumentace: Mgr. Dita Maryšková, Vilém Bauer
Seznam skladeb:
 • Znělka Jesust Christ Superstar
 • Te Deum, znělka Eurovise, autor M. A. Charpentier, úprava J. Tihlář
 • Adagio, autor Thomas Albinoni, původní úprava J. Vondráčka pro Ústřední hudbu ČSA a zpěv Bohuše Matuše, naše instrumentace od J. Tihláře jako sólo pro flétnu, které hraje Mgr. Dita Maryšková
 • koncertní valčík Večer na moři od Václava Vačkáře
 • Tesařská polka Antonína Žváčka, sólo na tenor Ervín Sládek
 • Hasičská znělka Hoří, arr. J. Tihlář
 • Starý známý, polka Ladislava Kubeše, sólo na tubu Ing. Miroslav Blažek
 • Hezky od podlahy, polka J. Jankovce v úpravě Radka Mathera
 • Slovácké polky z repertoáru Moravanky v úpravě Dominika Strouhala, zpívají Mgr. Šárka Rýznarová a Milan Kaštan
 • Flying Bulgar, Balkánská lidová z filmu Černá kočka, bílý kocour, upravil J. Tihlář
 • Vám, přátelé, polka Františka Kotáska, zpívají Mgr. Šárka Rýznarová a Milan Kaštan
 • Rock Around the Clock v úpravě J. Tihláře
Poděkování pořadatelům, rozloučení orchestru AHOJ Pelhřimove
 • Pochod Sportovců arr. Slávek Fridrichovský
 • Znělka Jesust Christ Superstar
Dojmy: Letos již tušíme co nás čeká a proto již dlouho dopředu dirigent sestavuje a secvičuje program. Dlouho dopředu také funguje komunikace mezi Jiřím Pavlíčkem a Václavem Paličkou, Petrem Chládkem a dalšími organizátory a upřesňují se podrobnosti. Je vidět, že se na nás v Pelhřimově těší a já pevně doufám, že si po posledních vystoupeních a loňském úspěchu zachováme alespoň stejnou reputaci. Máme nachystaných několik novinek, tak snad zaujmou.
            Již dopředu známe program celého vystoupení a seznam vystupujících hudeb. Festival probíhá pod záštitou náměstka ministra vnitra generálmajora inženýra Miroslava Štěpána a starosty města Pelhřimova pana Leopolda Bambuly. Akce je ve prospěch nadačního fondu na pomoc dětem pozůstalým po policistech a hasičích, kteří zahynuli při plnění služebních povinností. Všichni diváci se mají na co těšit:
 
Sobota 26. srpna 2006
 
12.00   Příjezd hudeb do hasičské stanice Pelhřimov
13.45   Napochodování hudeb na náměstí (Božejáci, Opočenka, Olomouc, Přibyslav, Rakousko, Lidečanka)
14.00   Slavnostní fanfáry, státní hymna
14.05   Zahájení festivalu starostou města Pelhřimova panem Leopoldem Bambulou
14.15   Společná produkce všech hudeb
14.30– 18.00   Vystoupení jednotlivých hudeb: hudba Přibyslav, Dechová hudba při HZS Olomouckého kraje, Moravská dechovka Lidečanka
20.00   Pouťová zábava na parketu náměstí při společné produkci country kapely Samorosti a moravské dechovky Lidečanky.
 
 
 
Neděle 27. srpna 2006
 
  • Budíček pro obyvatele Pelhřimova dechovými hudbami: Dechovka Skuteč hraje na ulici Pražská, DO HZS Olomouc má přidělenu Jihlavskou, Opočno dostalo na buzení ulici Táborskou, St. Valentin, Rakousko budí obyvatele ulice Friedovy
10.00–16.00    Vystoupení jednotlivých                   hudeb: Zahajuje hudba                      z partnerského města St.                         Valentine z Rakouska, Dále vystupuje Opočenka z Opočna, Krzvyň Polsko,                    Skutečtí hasiči, Dechový orchestr při HZS Olomouckého kraje, Božejáci
            16.30   Závěrečné vystoupení – monstrkoncert
Po oba dny na náměstí probíhaly ukázky záchranářských akcí policie, zdravotníků a hasičů. Na náměstí byla vystavena historická i současná záchranářská technika hasičů, policie, zdravotníků.
 
            Sraz na základně v Olomouci byl v sobotu v 8.00. Odjížděli jsme po sbalení všech věcí autobusem nádražních hasičů „s lůžkovou úpravou“ a autem Peugeot jeli dopředu doladit podrobnosti na místo Jaroslav Tihlář, Vilém Bauer, Bronislava Wittnerová, Jana Pokorná, Vladimír Vraňovský, Petr Pokorný ml., řídil Miroslav Blažek. Na místo hasičské základny v Pelhřimově jsme dorazili na oběd v 11.30. Dostali jsme párky s hořčicí a přiděleného velitele z Pelhřimova Radka Vopravila a šli se na nádvoří nachystat na společné natrénování státní hymny a pochodu Šly panenky silnicí (to bylo nutné kvůli rakouským kolegům). Ještě předtím se Olomouc rozehrála na pochodu Pádivého. Přesunuli jsme se na náměstí, kde jsme měli napochodovat a společně zahájit festival. Na shromaždišti nás chytla dešťová přeháňka. Chvíli jsme se schovali kam se dalo a najednou vylezlo sluníčko a my mohli začít. Nastoupili jsme tedy podle pořadí na náměstí, společně zahráli státní hymnu a po proslovech již zmiňované „Panenky“. Následoval rozchod (Olomouc i z náměstí odpochodovala za doprovodu pochodu) a několik minut volna.
            Při společných proslovech jsme zahlédli, že se v Pelhřimově objevil i velitel Olomouckého kraje plk. Ing. Jiří Horáček. Tak jsme se psychicky připravovali na samostatné vystoupení. Na pódium jsme nastoupili 15.40 a hráli podle programu. Zvukaři si opravovali mikrofony podle sólistů. Díky tomu vyznělo i flétnové sólo. Pro lidi to prý sice nebylo, ale těch několik muzikantů si přišlo na své. Po skončení celého vystoupení přišel Ing. Horáček za náma se slzami v očích, že mu tohle nemáme dělat. Vystoupení se podařilo (sami pochopitelně o chybách víme) a díky němu se opět přibližujeme k možnosti natočit CD.
            Následoval odjezd na večeři v 18.00 na základně (guláš s cibulí) a ubytování na internátě. Pěšky jsme se přesunuli na náměstí, kde probíhala večerní pouťová zábava. Do postelí jsme se tentokrát trousili po malých skupinkách v různých časech.
            7.00 troubil Internacionálu jako budíčka Radek Svačina na celé 6. patro, které jsme měli přidělené. Postupně jsme se probudili a došli na snídani. Ta byla bohatá. V nabídce byla polévka hovězí, obložený talíř, makovec a k pití čaj i kafe. Po snídani jsme šli hrát budíček na Jihlavskou ulici.
            Následovalo volno, ale většina z nás se šla podívat na náměstí na kolegy z Rakouska. Ostatně večer předtím jsme mnozí s nimi komunikovali německy i anglicky. Shodli jsme se, že nám to jde lépe…Oběd následoval v 11.00 a byl připraven bramborový salát s kuřecím řízkem. Potom jsme se jeli sbalit a uklidit ubytování. Společně jsme jeli na náměstí, kde od 14.00 následovalo druhé samostatné vystoupení. Nastalo několik změn ve skladbách (a flétnistku to moc mrzelo, ale zřejmě byla spolu s dirigentem jediná…). Tentokrát jsme si sedli jak jsme zvyklí a udělali jsme dobře!!! I druhé vystoupení vyznělo ke spokojenosti všech. Ocenění se dostalo i dirigentovi, za kterým osobně došel dirigent rakušáků se slovy: “ Nemám slov…“.
            Ještě jsme měli čas na svačinu (uzené kuřecí stehno), pití a od 16.15 proběhl závěrečný monstrkoncert všech hudeb. Společně jsme si zahráli pochod Castaldo pod taktovkou Petra Chládka, valčík Moje česká vlast dirigoval rakouský dirigent, japonec Yoko Ono, další skladbou v pořadí byla polka Zůstaň tu s námi, kterou dirigoval Jaroslav Tihlář a závěr patří mistrům – Česká muzika pod taktovkou Václava Paličky.
            Sbalili jsme se, rozloučili s Rakouskými přáteli, převlékli se a asi 17.30 vyrazili k domovu. Po cestě nás chytla průtrž mračen, ale dorazili jsme v pořádku asi 20.15 na základnu. Ještě v době, kdy jsme měli oblečení a nástroje jsme se stihli v podloubí Dolní Jihlavské brány vyfotit a obnovit tak úvodní foto do kroniky. Ta je stará skoro 2 roky a mnoho muzikantů je již vyměněno.
            Nejbližší zkouška je ve čtvrtek 31. 8., protože nás bude dirigovat pan Vladimír Vraňovský, který v úterý nemůže a navíc na pátek 1. 9. máme naplánované další vystoupení.
            Následující zkouška byla skutečně pracovní a dříve než jsme začali dolaďovat a upřesňovat nějaké muzikantské nešvary a pilovat dynamiku s novým dirigentem, musel pan Tihlář zhodnotit hraní na festivalu. Vzal to stručně: “Kéž by každé vystoupení dopadlo aspoň tak jako to v Pelhřimově.“ A ono opravdu nebylo co dodat, protože jemu i dalším členům chodí jen pochvalné maily a mnoho lidí se těší na CD, které by se mělo v prosinci natáčet.
 
 
Mistrovství republiky v cyklistice pro příslušníky HZS ČR
 
Datum konání: 1. 9. 2006
Místo konání: Rýmařov, Malá Morávka, Karlova Studánka, Hvězda od 11.00 do 12.00
Domluva: kpt. Ing. Miroslav Blažek ve spolupráci se Sportovním klubem při HZS Olomouckého kraje, konkrétně s Ing. Jiřím Moskvou
Seznam muzikantů (celkem 15):
Dřeva: Jiří Krumpolec, Jaroslav Novák
Melodie: Jiří Pavlíček, Bronislava Wittnerová, Ondřej Sládek, Ervín Sládek, Petr Pokorný
Doprovody: Jiří Horák, Ladislav Baloun, Mgr. Květoslav Příhoda, Robin Soušek, Ing. Miroslav Blažek, Zdeněk Horák, Jaromír Talík, Bedřich Blahunek
Seznam skladeb: pochody…
Dojmy: Akce byla zaměřena na propagaci závodů do vrchu Hvězda – Praděd. Vystoupení proběhla vždy 15 minut na uvedených místech (zazněly 3 pochody) a samotné zahájení a vítání účastníků proběhlo přímo na Hvězdě hodinovým vystoupením v době od 11.00 do 12.00. Město Rýmařov o nás psalo na svých internetových stránkách… www.rymarov.cz
 
  
MEZINÁRODNÍ DEN HASIČŮ V JESENÍKU
 
Datum konání: 9. 9. 2006, odjezd z Olomouce v 6.00 hod, příjezd domů kolem půlnoci
Místo konání: město Jeseník, oslava 50 let Hasičského záchranného sboru v Jeseníku, 10 let Okresního sdružení hasičů Jeseník a 135 let Dobrovolných hasičů v Jeseníku
Domluva: kpt. Ing. Miroslav Blažek ve spolupráci se Sportovním klubem při HZS Olomouckého kraje, konkrétně s Ing. Jiřím Moskvou
Seznam muzikantů (celkem 13 + 4 dojeli později):
            Dřeva: Jiří Krumpolec, Ing. David Všetička (i s Veronikou)
Melodie: Jiří Pavlíček, Bronislava Wittnerová, Ondřej Sládek, Ervín Sládek, Petr Pokorný
Doprovody: Ing. Miroslav Blažek, Ladislav Baloun, Mgr. Květoslav Příhoda, Břetislav Škrabal, Bedřich Blahunek, Jiří Horák
Večer přijeli: Milan Galuška, Milan Kaštan, Mgr. Šárka Rýznarová a Petr Vychodil
Seznam skladeb: pochody přes den, polky, valčíky a tanga večer k tanci i poslechu
 
Plánovaný program na sobotu 9. 9. 2006:
8.30 – 9.00                 Sraz účastníků průvodu u pamětního kamene u kina Pohoda
9.00 – 9.10                 Projev starosty města
9.10 – 10.00               Průvod městem na stadion TJ Jeseník (za doprovodu dechovky HZS)
10.00 – 10.05             Propagační seskok parašutistů Paraklub Jeseník
10.05 – 10.15             Vystoupení mažoretek – to se bohužel nekonalo
10.15 – 15.00             Zahájení a průběh soutěže O pohár starosty města
9.00 – 16.00               na stadionu TJ Jeseník:
                                   Jesenický jarmark
 • ukázky dovedností profesionálních hasičů
 • koncertní vystoupení hasičské dechovky
 • atrakce pro děti i dospělé, bohaté občerstvení
17.00 – 22.00             Hasičská zábava s tancem za stadionem
 
Dojmy: Pro tuto akci byla sestavena malá sestava, která hrála do pochodu i k tanci. Základní sestava odjížděla v 6.00 hod autobusem HZS Olomouckého kraje. Řídil dobrý a zkušený pan Jiří Blahut. Dojeli jsme na místo v klidu a včas, trochu se občerstvili a sešli se na seřadišti -u pamětního kamene u kina Pohoda. Začali jsme hrát ve 13 lidech. Původně měla přijet ještě jedna kapela s mažoretkami, ale ta se bohužel nedostavila, tak jsme museli odehrát celý průvod sami.
            Vyrazili jsme přes město sice zkratkami, ale i tak to bylo náročné. Než jsme dorazili na hřiště, tak nám pomalu zkolaboval bubeník Beďa Blahunek. Když se sunul k zemi, chytil jej za opasek „Petr záchranář“ a Laďa Baloun levou rukou dobubnoval zbytek. Potom nastala pohoda. Začala probíhat mezinárodní soutěž a my v přestávkách hráli. Obdrželi jsme lístky na občerstvení. Měli jsme dost na celý den. Desinfekční prostředky jsme si koupili…
            K večeru bylo 2 hodiny volna a nastala příprava na večer. Pořadatelé dovezli kamion, kde nám připravili pódium. Hráli jsme od 20.00 hodin k tanci i poslechu, dechovka se střídala k kapelou Efekt Jiřího Krumpolce. Na poslední chvíli přijeli posily. Jiří Krumpolec byl na roztrhání: dělal technika, když si chtěl odpočinout, hrál s dechovkou es klarinet a jinak kapelníkoval své skupině. Také Šárka zpívala s oběma skupinami. Aby Jiří neměl trému, dal si s kapelníkem dechovky Jiřím čtvrtku na kuráž. Jídla bylo stále dost. Ještě ve 22.00 zelňačka a kuřecí stehna. Ke vší spokojenosti jsme ve 22.30 skončili a rozloučili se zahráním na přání přímo na parketě. Sbalili jsme se a v pořádku dojeli domů.
 
OLOMOUC
 
Datum konání: 16. 9. 2006, 14.35 – 15.40
Místo konání: Olomouc, Horní náměstí – Vinobraní
Domluva: Jiří Pavlíček s kulturním referentem firmy Promotion a. s., panem Spáleným
Seznam muzikantů (celkem 23):
            Dirigent: Vladimír Vraňovský
Dřeva: Mgr. Dita Maryšková, Jiří Krumpolec, Ing. David Všetička, Jaroslav Novák, Ondřej Pokorný
Melodie: Milan Galuška, Zdenek Kulhánek, Jiří Pavlíček, Ondřej Sládek, Ervín Sládek, Petr Pokorný, Bronislava Wittnerová, Mgr. Antonín Dočkal, Ladislav Caňkař
Doprovody: Ladislav Baloun, Mgr. Květoslav Příhoda, Břetislav Škrabal, Zdenek Papoušek, mjr. Ing. Miroslav Blažek, Jaromír Talík, Zdeněk Horák, Bedřich Blahunek
Seznam skladeb:
 1. Pochod sportovců v úpravě Jaroslava Fridrichovského
 2. Rozmarná polka Ludo Beleše
 3. valčík Večer na moři od Václava Vačkáře
 4. Ladislav Kubeš, Starý známý, sólo na tubu hraje mjr. Ing. Miroslav Blažek
 5. Tesařská polka Antonína Žváčka, sólo na tenor Ervín Sládek, na baryton Petr Pokorný
 6. Dixie pochod Williho Lange
 7. Okolo seče a Nedaleko od Trenčína z repertoáru Moravanky, úprava Dominik Strouhal
 8. Věnovaná polka Antonína Žváčka                       
 9. Ladislav Kubeš, polka Až se budem Brát
 10. Anton Karas, Třetí muž, foxpochod
 11. pochod Wili Loflera Mistr Dixie
 12. Ladislav Kubeš, valčík Moje česká vlast
 13. František Kotásek, polka Vám, přátelé
 14. pochod Jara Mládí
 
Dojmy: Sešli jsme se na náměstí ve 14.00 a ještě slyšeli kousek vystoupení Příkazanky, která hrála před náma v hanáckých krojích. Po skončení jejich vystoupení a uklizení jeviště, jsme se s nimi pozdravili (skoro každý z nás tam někoho znal) a šli se chystat. Židle k dispozici nebyly, tak jsme stáli. Pan dirigent obešel a naladil kapelu a společně jsme si zahráli základní tón. To byla bezesporu pro mnohé novinka. Bylo to totiž první vystoupení s jiným dirigentem, než je pan Tihlář.
            Hráli jsme bez aparatury, většinou na lidovou notu, ale bez zpěváků. Všichni jsme cítili vliv dirigenta a mnohem kvalitnější dynamiku i dotahování správné délky not. I když zrovna to dotahování má stále mezery. Na druhou stranu se samozřejmě spousta věcí také nepovedla. O tom si určitě více řekneme na zkoušce. Ta však bude také ve znamení dalšího vystoupení, které je už za týden ve Slatinicích.
 
SLATINICE 24. 9. 2006
 
Datum konání: 24. 9. 2006, 14.00 – 16.00 hod.
Místo konání: lázně Slatinice a. s.
Domluva: Jiří Pavlíček s kulturní referentkou paní Švábovou
Seznam muzikantů (celkem 22):
            Dirigent: Vladimír Vraňovský
Dřeva: Mgr. Dita Maryšková, Jiří Krumpolec, Jan Navrátil, Jaroslav Novák, Ondřej Pokorný
Melodie: Zdeněk Kulhánek, Radek Svačina, Jiří Pavlíček, Ondřej Sládek, Ervín Sládek, Petr Pokorný
Doprovody: Ladislav Baloun, Břetislav Škrabal, Ladislav Hynek, Mgr. Květoslav Příhoda, mjr. Ing. Miroslav Blažek, Zdenek Papoušek, Bedřich Blahunek, Zdeněk Horák, Zdenek Hladík
Zpěv: Milan Kaštan
Moderování: Radek Svačina
Fotodokumentace: Mgr. Dita Maryšková
Seznam skladeb:                                                                
Pochod sportovců, Rozmarná polka, Večer na moři, Tenorová polka sólo na tenor Ervín Sládek, Věnovaná, Dožínková, Tesařská polka sólo na tenor Ervín Sládek, na baryton Petr Pokorný, Dixie, Okolo seče a Nedaleko od Trenčína
 
Následovala 15 minut přestávka
 
Mistr Dixie, polka Až se budem Brát, Láska nehněvaná je nový valčík, Přerovanka polka, Pod jednou střechou, Slovácké polky,Moje česká vlast, Vám, přátelé, Čardáš je druhou naší novinkou – v závěru vyhazujeme nástroje, pochod Olympie celý koncert ukončil.
 
Dojmy: Sešli jsme se postupně. Tradičně první na místě byl Jiří Krumpolec a jeho aparatura. Ve 14.00 jsme zahájili slavnostní fanfárou z Pochodu sportovců a potom už následovala jedna skladba za druhou. Vzhledem k některým omluveným hráčům přišli mezi nás dva muzikanti, kteří jsou sice dobří, ale naše úpravy neznají. Tak se občas stalo, že skočili do pauz. Mám takový soukromý pocit, že Slatinice jsou prostě začarované… Jinak celkový výsledek vyzněl celkem dobře.
 
VÁNOCE V OLOMOUCI
 
Datum konání: 17. 12. 2006, 16.30 – 17.45 hod.
Místo konání: Olomouc, pódium na Horním náměstí
Domluva: kapelník Jiří Pavlíček s panem Spáleným, zástupcem firmy Promotion Fest s. r. o., se sídlem v Olomouci, Kapucínská 6
Seznam muzikantů (celkem 33):
            Dirigent: Vladimír Vraňovský
Dřeva: Mgr. Dita Maryšková, Jiří Krumpolec, xxx, Ing. David Všetička, Jaroslav Novák, Ondřej Pokorný
Melodie: Zdeněk Kulhánek, Radek Svačina, Milan Galuška, Jiří Pavlíček, Ondřej Sládek, Ladislav Caňkař, Bronislava Wittnerová, Martin Spáčil, Michal Staník, Ervín Sládek, Petr Pokorný
Doprovody: Ladislav Baloun, Jiří Horák, Břetislav Škrabal, Robin Soušek, Alois Konzolka, Mgr. Květoslav Příhoda, mjr. Ing. Miroslav Blažek, Zdenek Papoušek, Josef Jaroslav Piterka-Richter, Bedřich Blahunek, Jaromír Talík, Zdenek Hladík
Zpěv: Milan Kaštan, Mgr. Mirka Herentínová, xxx
Fotodokumentace: Ladislav Raušer, Mgr. Dita Maryšková
Seznam skladeb:
            Julius Fučík: Vjezd Gladiátorů, Jan de Haan: Young Amadeus v arranži Jiřího Volfa, František Maňas: Vánoce, vánoce – koleda, Gustav Janík: Tenorová – sólo na tenor Ervín Sládek, Miloš Machek: Vals Für Sie (Vals pro Vás), koledy v úpravě M. Machka: Narodil se Kristus Pán, Nesem Vám noviny, Lex Abel: Baby-Face (Dětská tvář Calliope), koledy v úpravě Františka Maňase: V Půlnoční hodině, Rolničky, Karol Pádivý: Čardáš, Raymond Lefevre, arr. Jar. Bílý: Pochod z filmu „Četník ze Sant Tropéz“, koledy Veselé vánoční hody, Půjdem spolu do Betléma, Rudolf Friml: Oslí serenáda, Mozartova ukolébavka v arr. M. Machka, M. Machek: Cha-cha, na závěr Tichá noc.                                                              
 
Dojmy: Poprvé jsme hráli na náměstí za tmy. Uvítalo nás osvícené náměstí a především vlhko. Letošní podzim je ve znamení inverzního počasí a neobvyklého tepla. Také nás bylo poprvé na vystoupení více než 30 účinkujících a bylo to znát. Kromě asi 2 skladeb, které donesl ještě pan Tihlář jsme hráli věci úplně nové. Pan Vraňovský si však do orchestru přivedl i vychované muzikanty a právě oni se měli možnost ukázat. Nicméně chyby byly… Stále se opakují stejné věci jako nepozornost, nedotahování délky not… Nejvíce mě mrzí, že byl naplánovaný odchod se svíčkami za doprovodu dvou trumpet a to se nekonalo… Mohli jsme být originální, čím jsme zatím vždy na velkých akcích diváky získávali, ale prostě to tentokrát nevyšlo. Jsme zvědavá, zda se ke koncertu budeme vracet na začátku dalšího roku. V tuto chvíli přejeme všem krásné Vánoce a úspěšný start do roku 2007.
            
 
 
 
 

 

vytisknout  e-mailem