HZS Moravskoslezského kraje  

Přejdi na

Vaše důvěra je náš závazek


Rychlé linky: Mapa serveru Textová verze English Rozšířené vyhledávání


 

Hlavní menu

 

 

Žádosti o stanovisko HZS

Výsledkem posuzování podkladů, projektové dokumentace a ověřování splnění stanovených požadavků z hlediska požární bezpečnosti staveb je stanovisko dotčeného orgánu státní správy na úseku požární ochrany. 

Stanovisko je jedním z podkladů k dalšímu řízení podle zvláštních právních předpisů - zejména dle stavebního zákona.

Žádost o stanovisko HZS
Kdo podává žádost
Žádost o stanovisko k dokumentaci staveb podává žadatel osobně nebo některým ze způsobů upravených platnými právními předpisy (např. prostřednictvím pošty, dodáním do datové schránky HZS Moravskoslezského kraje, aj.) HZS Moravskoslezského kraje dle umístění stavby krajskému ředitelství Ostrava nebo územním odborům Opava, Karviná, Frýdek Místek, Nový Jičín, Bruntál.
Co musíte předložit
K žádosti je nutno přiložit požárně bezpečnostní řešení stavby, které je nedílnou součástí projektové dokumentace stavby.
 
Poplatky
Posouzení dokumentace stavby dotčeným orgánem státní správy na úseku požární ochrany nepodléhá správním ani jiným poplatkům.
Termíny
Pro vydání stanoviska dotčeným orgánem státní správy platí lhůty podle správního řádu (v jednoduchých případech do 30 dnů od doručení žádosti).

vytisknout  e-mailem