HZS hlavního města Prahy  

Přejdi na

Chráníme vaše životy, zdraví a majetek


Rychlé linky: Mapa serveru Textová verze English Rozšířené vyhledávání


 

Hlavní menu

 

 

Preventivně výchovná činnost

 1. Preventivně výchovná činnost
 2. Kontakty
 3. Fotogalerie

AZK_banner_HZSCR_partneri.gif

Preventivně výchovná činnost 

Právní rámec:

Zákon č. 133/1985 Sb., o požární ochraně, ve znění pozdějších předpisů
Zákon č. 239/2000 Sb., o IZS a o změně některých zákonů
Zákon č. 240/2000 Sb., o krizovém řízení a o změně některých zákonů

Charakteristika a cíl preventivně výchovné činnosti:

Preventivně výchovná činnost je souhrn organizačních, technických a provozních opatření a činností zaměřených na výchovu obyvatelstva s cílem předcházet vzniku mimořádných událostí a v případě jejich vzniku dosáhnout zmírnění nežádoucích dopadů mimořádné události na zdraví, životy, majetek či životní prostředí odpovídajícím chováním obyvatelstva.

Preventivně výchovná činnost je prostřednictvím příslušníků HZS hl. m. Prahy zaměřena jednak na výchovu mladé generace, jednak na prohlubování a doplňování znalostí ostatních věkových skupin.

Obsahové zaměření a formy preventivně výchovné činnosti na úseku požární ochrany a ochrany obyvatelstva:

1. Hromadné sdělovací prostředky

Poskytování informací obyvatelstvu prostřednictvím televizního a rozhlasového vysílání a regionálního a odborného tisku (časopis 112) Časopis „112“ ke stažení na webových stránkách www.hzscr.cz

2. Webové stránky

Poskytování informací obyvatelstvu prostřednictvím webových stránek http://www.hzscr.cz/hzs-hlavniho-mesta-prahy.aspx, jejichž součástí je rovněž informační systém pro města a obce - www.zachranny-kruh.cz

3. Tiskoviny

Poskytování informací obyvatelstvu prostřednictvím tiskovin s výchovnou tematikou při výchovně-vzdělávacích akcích v hasičských stanicích, ve školách, v klubech seniorů a handicapovaných, při akcích na veřejnosti.

Tiskoviny s výchovnou tematikou ke stažení na stránkách:

www.hasik.cz
www.zachranny-kruh.cz
www.hzscr.cz

4. Akce pro veřejnost/na veřejnosti

 • Dny otevřených dveří v hasičských stanicích (zpravidla 11. února každého roku a zvolené datum – pátek třináctého – v Den požární bezpečnosti)
 • Mezinárodní den dětí, Den IZS, Ratolest Fest, Helpíkův pohár ad.

Termíny konání nutno sledovat v „kalendáři akcí“ na stránkách www.praha.hzscr.cz (a bezprostředně před konáním akce ve sdělovacích prostředcích).

Podmínky účasti HZS hl. m. Prahy při veřejných akcích naleznete na webových stránkách www.praha.hzscr.cz v sekci Služby pro veřejnost – odkaz:

http://www.hzscr.cz/clanek/ucast-hasicskeho-zachranneho-sboru-hl-m-prahy-pri-verejnych-akcich-podminky-ucasti.aspx 

5. Soutěže

 • soutěž v požárním sportu, soutěž ve vyprošťování osob z havarovaných vozidel ad. (příslušníci HZS hl. m. Prahy - ukázky fyzické zdatnosti, odborné způsobilosti a profesionální zručnosti )
 • výtvarné, literární aj. soutěže (děti a žáci předškolních a školních zařízení)

Informace k soutěžím naleznete např. na webových stránkách www.hzscr.cz, http://www.hzscr.cz/hzs-hlavniho-mesta-prahy.aspx, www.pozary.cz .

6. Výchovně-vzdělávací programy pro děti a mládež; přednášky pro dospělé

 • výchovně-vzdělávací program „Výchova k bezpečí – Ochrana člověka za mimořádných událostí“ určený pro děti mateřských škol a žáky základních a středních škol
 • výchovně-vzdělávací program „Výchova dětí v oblasti požární ochrany a ochrany obyvatelstva“ (www.hasik.cz) zaměřený na žáky druhé a šesté třídy základní školy
 • exkurze s besedami v hasičských stanicích
 • přednášky pro seniory, dle zájmu i ostatní skupiny dospělé populace

Organizace programu "Výchova k bezpečí – Ochrana člověka za mimořádných událostí“

Program je realizován v hasičské stanici č. 11 – Modřany, č. 2 – Petřiny, v omezené míře č. 5 – Strašnice a č. 7 – Smíchov.

První část programu tvoří přednáška v učebně preventivně výchovné činnosti (příp. interaktivním vestibulu) na téma „Ochrana člověka za mimořádných událostí“,

pro I. stupeň v rozsahu 45 minut,

pro II. stupeň v rozsahu 2 x 45 minut.

V druhé části programu se návštěvníci stanice seznámí s požární technikou a věcnými prostředky (rozsah prohlídky v garážích dle zájmu posluchačů).

Objednání programu  - viz Kontakty

Organizace programu "Výchova dětí v oblasti požární ochrany a ochrany obyvatelstva" v základních školách

Vyškolení instruktoři preventivně výchovné činnosti z řad příslušníků HZS hl. m. Prahy předávají dětem 2. a 6. tříd základních škol informace z oblasti požární ochrany a ochrany obyvatelstva. Časová dotace činí 2 hodiny výuky ve škole zakončené 3. hodinou - exkurzí v hasičské stanici. Při vyučování jsou používány moderní pedagogické techniky, důraz je kladen na výuku hrou a názornost podpořenou vhodnými učebními pomůckami. Prostřednictvím dětí je rovněž utvářen informační kanál mezi hasiči a rodiči dětí - možnost částečně působit též na dospělou populaci.

Objednání programu  - viz Kontakty

Zajištění exkurzí s besedami v hasičských stanicích

O zajištění exkurze mohou školy požádat (doporučujeme v dostatečném předstihu) prostřednictvím příslušníků oddělení ochrany obyvatelstva (viz Kontakty) nebo velitelů hasičských stanic příslušných městských částí (kontakty zde).

Přednášková činnost pro seniory

Příslušníci oddělení ochrany obyvatelstva nabízejí seniorům (domovy seniorů, domy s pečovatelskou službou, kluby seniorů, Svaz důchodců ČR ad.) přednášku na téma „Ochrana člověka za mimořádných událostí". Přednáška trvá 45 minut a je spojena s audiovizuální prezentací. Senioři zde získají kromě obecných informací také konkrétní rady pro řešení situací ohrožujících život, zdraví či majetek obyvatel.

Objednání přednášky - viz Kontakty

7. Spolupráce s vysokými školami

Semináře pro studenty pedagogických oborů k výuce tématu „Ochrana člověka za běžných rizik a mimořádných událostí“ (včetně ukázek hašení pomocí přenosných hasicích přístrojů).

Objednání semináře - viz Kontakty

8. Spolupráce s odbory školství úřadů městských částí

Semináře pro ředitele škol, učitele a školské pracovníky na téma „Ochrana člověka za běžných rizik a mimořádných událostí“ a „Příprava škol a školských zařízení na mimořádné události“.

Informace a materiály k výuce ke stažení zde.

9. Instruktáže

Instruktáže k charakteru možného ohrožení  pro pracovníky veřejné správy, právnické osoby, podnikající fyzické osoby, fyzické osoby.

Objednání instruktáže - viz Kontakty

vytisknout  e-mailem