Technický ústav požární ochrany  

Přejdi na

Předcházíme rizikům


Rychlé linky: Mapa serveru Textová verze English Rozšířené vyhledávání


 

Hlavní menu

 

 

Základní poslání

Technický ústav požární ochrany (dále jen TÚPO) je organizační součástí Ministerstva vnitra – generálního ředitelství Hasičského záchranného sboru ČR a je zřízen podle par. 6 odst. 8 zákona č. 320/2015 Sb. 

O nás.PNG
TÚPO v rámci stanoveného předmětu činnosti plní zejména následující úkoly:

 1. zabezpečuje, koordinuje a provádí výzkum a vývoj v požární ochraně,
 2. zúčastňuje se zjišťování příčin vzniku požárů v závažných případech,
 3. zpracovává požárně technické expertízy (PTE) o příčinách požárů. Z rozhodnutí Ministerstva spravedlnosti ze dne 30.března 1993 je zapsán do seznamu ústavů, kvalifikovaných pro znaleckou činnost v oboru požární ochrany s rozsahem znaleckého oprávnění pro příčiny požárů, hořlavost materiálů a výrobků a technické prostředky požární ochrany.
 4. na základě poznatků z expertizní činnosti navrhuje preventivní opatření pro snížení počtu příčin požárů,
 5. podílí se na stanovení technických požadavků na požární techniku a věcné prostředky požární ochrany,
 6. působí jako autorizovaná osoba (AO) č. 221 ve smyslu zákona č. 22/1997 Sb.,o technických požadavcích na výrobky a o změně a doplnění některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a příslušných nařízení vlády pro posuzování shody požární techniky a věcných prostředků požární ochrany a jako certifikační orgán pro certifikaci těchto výrobků (COV) č. 3080. V rámci Evropského společenství je Oznámeným subjektem č.1022 pro oblast požárních hadicových systémů pro první zásah.
 7. zabezpečuje akreditované výkony zkušebnictví v oboru požární techniky a věcných prostředků požární ochrany v akreditované laboratoři č. 1011.2.

V roce 2020 byla vytvořena nová publikace, která slouží  jako přehled činnosti a zároveň jako nabídka našich služem.
Publikace je ke stažení zde.

TÚPO dále:

 1. vyjadřuje se k návrhům norem, předpisů a dokumentů týkajících se požárně technického zkušebnictví, certifikace a výzkumu a vývoje v požární ochraně,
 2. podílí se na činnosti tuzemských a mezinárodních komisí a institucí zabývajících se požárně technickým zkušebnictvím, certifikací, výzkumem, vývojem a vědou v oboru požární ochrany,
 3. spolupracuje s obdobnými výzkumnými a vědeckými ústavy v tuzemsku a zahraničí,
 4. zúčastňuje se odborných akcí a setkání v tuzemsku a zahraničí týkajících se řešené problematiky a podílí se na organizování odborných akcí v tuzemsku,
 5. zpracovává návrhy výzkumné a vývojové činnosti pro rozvoj požární ochrany a návrhy pro rozvoj požární vědy.

 1. Mezinárodní spolupráce
 2. Oblast Normalizace
 3. Historie
 4. Publikace

GDPR                                                                                                                                                                              Filip Gargulák 05.05.2020

vytisknout  e-mailem