HZS Moravskoslezského kraje  

Přejdi na

Chráníme vaše životy, zdraví a majetek


Rychlé linky: Mapa serveru Textová verze English Rozšířené vyhledávání


 

Hlavní menu

 

 

Systém krizového řízení

Krizovým řízením se rozumí souhrn řídících činností orgánů krizového řízení zaměřených na analýzu a vyhodnocení bezpečnostních rizik a plánování, organizování, realizaci a kontrolu činností prováděných v souvislosti přípravou na krizové situace a jejich řešení nebo ochranou kritické infrastruktury, krizovou situací mimořádná událost podle zákona o integrovaném záchranném systému, narušení kritické infrastruktury nebo jiné nebezpečí, při nichž je vyhlášen stav nebezpečí, nouzový stav nebo stav ohrožení státu (dále jen krizový stav).  

Orgány krizového řízení v Moravskoslezském kraji reprezentují:

 1. Orgány kraje a dlaší orgány s působností na území kraje tj.
  • Hejtman Moravskoslezského kraje
  • Krajský úřad Moravskoslezského kraje
  • Hasičský záchranný sbor Moravskoslezského kraje
  • Policie České republiky - Krajské ředitelství Policie MSK
 2. Orgány obcí s rozšířenou působností
  • Obecní úřady obcí s rozšířenou působností (22 obcí s rozšířenou působností v Moravskoslezském kraji)
  • Starostové obcí s rozšířenou působností
 3. Orgány obcí
  • obecní úřady (300 obcí Moravskoslezského kraje)
  • Starostové obcí
  • Úřady městských obvodů statutárního města Ostravy a jejich starostové (23 městských obvodů)

Bezpečnostní rady:

 • Bezpečnostní rada kraje
 • Bezpečnostní rada obce s rozšířenou působností

Bezpečnostní rady jsou poradními orgány pro přípravu na krizové situace. Členy bezpečnostních rad jmenují jejich předsedové. Předsedou bezpečnostní rady kraje je hejtman. Předsedou bezpečnostní rady obce s rozšířenou působností je starosta příslušné obce.

Krizové štáby:

 • Krizový štáb kraje
 • Krizový štáb obce s rozšířenou působností

Krizové štáby jsou svolávány operativně, zejména k projednání zásadních záležitostí týkajících se řešení krizové situace a přijetí krizových opatření. Obsah činnosti bezpečnostní rady a krizového štábu kraje a obce s rozšířenou působností a jejich složení stanoví nařízení vlády č. 462/2000 Sb., ve znění nařízení vlády č. 36/2003 Sb. a nařízení vlády č. 431/2010 Sb. v §§ 6 až 14.

 

vytisknout  e-mailem