Hasičský záchranný sbor České republiky  

Přejdi na

Chráníme vaše životy, zdraví a majetek


Rychlé linky: Mapa serveru Textová verze English Rozšířené vyhledávání


 

Hlavní menu

 

 

Investiční dotace pro JSDH obcí

 1. Investiční dotace v rámci programu "Dotace pro jednotky SDH obcí" v roce 2024
 2. Investiční dotace v rámci programu "Dotace pro jednotky SDH obcí" v roce 2023
 3. Investiční dotace v rámci programu "Dotace pro jednotky SDH obcí" v roce 2022
 4. Investiční dotace v rámci programu "Dotace pro jednotky SDH obcí" v roce 2021
 5. Investiční dotace v rámci programu "Dotace pro jednotky SDH obcí" v roce 2020
 6. Investiční dotace v rámci programu "Dotace pro jednotky SDH obcí" v roce 2019
 7. Investiční dotace v rámci programu "Dotace pro jednotky SDH obcí" v roce 2018
 8. Investiční dotace v rámci programu "Dotace pro jednotky SDH obcí" v roce 2017
 9. Nové investiční dotace obcím na pořízení dopravního automobilu a stavbu požární zbrojnice v roce 2016
 10. Dotace obcím na reprodukci požární techniky v roce 2016
 11. Dotace obcím na reprodukci požární techniky v roce 2015
 12. Dotace obcím na reprodukci požární techniky v roce 2014
 13. Dotace obcím na reprodukci požární techniky v roce 2013
 14. Dotace obcím na reprodukci požární techniky v roce 2012
 15. Dotace obcím na reprodukci požární techniky v roce 2011
 16. Dotace obcím na reprodukci požární techniky v roce 2010
 17. Dotace obcím na reprodukci požární techniky v roce 2009
 18. Dotace obcím na reprodukci požární techniky v roce 2008
 19. Dotace obcím na reprodukci požární techniky v roce 2007
 20. Dotace obcím na reprodukci požární techniky v roce 2006
 21. Dotace obcím na reprodukci požární techniky v roce 2005
 22. Dotace obcím na reprodukci požární techniky v roce 2004
 23. Dotace obcím na reprodukci požární techniky v roce 2003

Informace z 1. prosince 2023
MV-generální ředitelství Hasičského záchranného sboru České republiky sděluje, že došlo k aktualizaci pořadníků výzev na rok 2023
se stavem k 24. 11. 2023, a to na základě odstoupení žadatelů od žádostí u výzev JSDH_V1(CAS), JSDH_V2 (DA) a JSDH_V3 (STAVBA/REKO).

Aktualizované pořadníky výzev:
JSDH_V1_2023 – Pořízení nové cisternové automobilové stříkačky z rámcové dohody – ke stažení ZDE
JSDH_V2_2023 – Pořízení nového dopravního automobilu nebo požárního přívěsu pro hašení – ke stažení ZDE
JSDH_V3_2023 – Stavba nebo rekonstrukce požární zbrojnice – ke stažení ZDE

Informace z 11. října 2023
MV-generální ředitelství Hasičského záchranného sboru České republiky sděluje, že došlo k aktualizaci pořadníku výzvy JSDH_V1 (CAS) na rok 2023 se stavem k 4. 10. 2023, a to na základě odstoupení žadatelů od podaných žádostí.

Aktualizovaný pořadník výzvy:
JSDH_V1_2023 – Pořízení nové cisternové automobilové stříkačky z rámcové dohody – ke stažení ZDE

Informace z 26. září 2023
MV-generální ředitelství Hasičského záchranného sboru České republiky (dále jen „GŘ HZS ČR“) uveřejňuje, pro potřeby příjemců investiční dotace ve výzvě: JSDH-V1-2023 – Pořízení nové cisternové automobilové stříkačky z rámcové dohody na rok 2023 následující informace:

Návod na administraci výzvy k poskytnutí plnění na základě rámcových dohod uzavřených MV GŘ HZS ČR v Národním elektronickém nástroji (NEN). 
Informativní prezentace s uvedením postupu realizace ekonomické části akce.
Tabulka s povinným příslušenstvím CAS - položky vyznačené červeně jsou povinné ve vybavení CAS v souladu s vyhl. č. 35/2007 Sb., o technických podmínkách požární techniky, ve znění pozdějších předpisů.

Vzory žádostí o vydání rozhodných dokumentů pro poskytování dotací:
·  Žádost o sloučený dokument: Registrace akce a rozhodnutí o poskytnutí dotace 
·  Žádost o dokument: Rozhodnutí o poskytnutí dotace - změna
·  Žádost o proplacení dotace
·  Žádost o závěrečné vyhodnocení akce
Formulář - finanční vypořádání se státním rozpočtem dle "Výzvy".

Kontakty na pověřené pracovníky MV-GŘ HZS ČR:
Uzavírání kupní smlouvy na základě rámcové dohody:
kpt. Ing. Petr Škopek: tel.:950 819 586, 724 192 842,     
mail.: petr.skopek@hzscr.cz
Ekonomické zajištění akce:
Věra Richterová, tel.: 950 819 644, 770 122 702,                           
mail.: vera.richterova@hzscr.cz

Informace ze 6. září 2023
MV-generální ředitelství Hasičského záchranného sboru České republiky sděluje, že došlo k aktualizaci pořadníků výzev na rok 2023
se stavem k 28. 8. 2023, a to na základě odstoupení žadatelů od žádostí u výzev JSDH_V2 (DA) a JSDH_V3 (STAVBA/REKO).

Aktualizované pořadníky výzev:
JSDH_V1_2023 – Pořízení nové cisternové automobilové stříkačky – ke stažení ZDE
JSDH_V2_2023 – Pořízení nového dopravního automobilu nebo požárního přívěsu pro hašení – ke stažení ZDE
JSDH_V3_2023 – Stavba nebo rekonstrukce požární zbrojnice – ke stažení ZDE

Informace ze 7. srpna 2023
MV-generální ředitelství Hasičského záchranného sboru České republiky sděluje, že došlo k aktualizaci pořadníků výzev na rok 2023
se stavem k 31. 7. 2023, a to na základě odstoupení žadatelů od žádostí u výzev JSDH_V1 (CAS), JSDH_V2 (DA) a JSDH_V3 (STAVBA/REKO).

 

Aktualizované pořadníky výzev:
JSDH_V1_2023 – Pořízení nové cisternové automobilové stříkačky – ke stažení ZDE
JSDH_V2_2023 – Pořízení nového dopravního automobilu nebo požárního přívěsu pro hašení – ke stažení ZDE
JSDH_V3_2023 – Stavba nebo rekonstrukce požární zbrojnice – ke stažení ZDE

 

Informace z 18. května 2023
MV-generální ředitelství Hasičského záchranného sboru České republiky (dále jen „GŘ HZS ČR“) uveřejňuje, pro potřeby příjemců investiční dotace na rok 2023 následující informace:

Výzva: JSDH_V1_2023 – Pořízení cisternové automobilové stříkačky z rámcové dohody
Z důvodu posunutí lhůty pro podání nabídek je předpokládaný termín uzavření rámcové dohody stanoven na III. čtvrtletí roku 2023.
Odkazy na uveřejnění jednotlivých Rámcových dohod:  

https://nen.nipez.cz/Zadavaci_postup/N006-23-V00004854 
https://nen.nipez.cz/Zadavaci_postup/N006-23-V00004855
https://nen.nipez.cz/Zadavaci_postup/N006-23-V00004856

Informace z 3. května 2023
MV-generální ředitelství Hasičského záchranného sboru České republiky sděluje, že došlo k aktualizaci pořadníků výzev na rok 2023
se stavem k 30. 4. 2023, a to na základě:

 • odstoupení žadatelů od žádostí u výzev JSDH_V2 (DA) a JSDH_V3 (STAVBA/REKO),
 • upřesnění konkrétního objemu finančních prostředků přidělených z Fondu zábrany škod České kanceláře pojistitelů pro rok 2023
  a žádostí o změnu účelu u výzvy JSDH_V1 (CAS).

Aktualizované pořadníky výzev:
JSDH_V1_2023 – Pořízení nové cisternové automobilové stříkačky – ke stažení ZDE
JSDH_V2_2023 – Pořízení nového dopravního automobilu nebo požárního přívěsu pro hašení – ke stažení ZDE
JSDH_V3_2023 – Stavba nebo rekonstrukce požární zbrojnice – ke stažení ZDE

Informace z 16. ledna 2023

MV-generální ředitelství Hasičského záchranného sboru České republiky (dále jen „GŘ HZS ČR“) uveřejňuje, pro potřeby příjemců investiční dotace na rok 2023 následující informace: 

Výzva: JSDH_V1_2023 – Pořízení cisternové automobilové stříkačky z rámcové dohody

V I. čtvrtletí roku 2023 centrální zadavatel (MV-GŘ HZS ČR) vyhlásí výběrové řízení na základě centralizovaného zadání. Po výběru dodavatele a uzavření rámcové dohody (předpoklad II. čtvrtletí 2023) zašle centrální zadavatel dotčeným příjemcům dotace do datových schránek informaci, která bude obsahovat:

 1. podepsanou přístupovou smlouvu,
 2. pokyny k uzavření prováděcí smlouvy,
 3. termíny osobních konzultací k realizaci dotace.

V období do uzavření rámcové dohody s vítězným uchazečem veřejné zakázky, si dotčení příjemci dotace v případě, že nemají zřízený profil zadavatele v Národním elektronickém nástroji (NEN) zřídí přístup. Podrobné informace k NEN jsou uvedeny na stránkách: https://nen.nipez.cz/prirucky-vse

Výzva: JSDH_V2_2023 – Pořízení nového dopravního automobilu nebo požárního přívěsu pro hašení

Vzorové technické podmínky pro:

·    Dopravní automobil v provedení základním

·    Dopravní automobil v provedení základním doplněný požárním přívěsem nákladním

·    Požární přívěs pro hašení – s novou přenosnou motorovou stříkačkou do 750 kg

·    Požární přívěs pro hašení – s novou přenosnou motorovou stříkačkou nad 750 kg

Vzory žádostí o vydání rozhodných dokumentů pro poskytování dotací:

·    Žádost o registraci akce

·    Žádost o registraci akce - změna

·    Žádost o vydání rozhodnutí o poskytnutí dotace

·    Žádost o vydání rozhodnutí o poskytnutí dotace - změna

·    Žádost o proplacení dotace

·    Žádost k závěrečnému vyhodnocení akce

Formulář - finanční vypořádání se státním rozpočtem dle "Výzvy".

Informativní prezentace s uvedením postupu realizace akce.

Výzva: JSDH_V3_2023 – Stavba nebo rekonstrukce požární zbrojnice

Vzory žádostí o vydání rozhodných dokumentů pro poskytování dotací:

·    Žádost o registraci akce

·    Žádost o registraci akce - změna

·    Žádost o vydání rozhodnutí o poskytnutí dotace

·    Žádost o vydání rozhodnutí o poskytnutí dotace - změna

·    Žádost o proplacení dotace

·    Žádost k závěrečnému vyhodnocení akce

Formulář - finanční vypořádání se státním rozpočtem dle "Výzvy".

Informativní prezentace s uvedením postupu realizace akce.

Informace k projektové dokumentaci a změnám při realizaci stavby

Kontakty na pověřené pracovníky HZS krajů a MV-GŘ HZS ČR.


_________________________________________________________________________________________________________________
MV-generální ředitelství Hasičského záchranného sboru České republiky (dále jen „GŘ HZS ČR“) Vám sděluje, že vyhodnotilo všechny zaregistrované žádosti obcí o poskytnutí investiční dotace na rok 2023 v rámci dotačního programu Účelové investiční dotace pro jednotky SDH obcí (dále jen „dotace“). Vyhodnocení žádostí bylo provedeno v souladu s čl. 8. Na základě předloženého návrhu odborné komise GŘ HZS ČR generální ředitel HZS ČR genpor. Ing. Vladimír Vlček, Ph.D., MBA schválil pořadník pro poskytnutí dotací v roce 2023.

Výzva JSDH_V1_2023 Pořízení nové cisternové automobilové stříkačky z rámcové dohody

Pořadník uveden ZDE. (dne 3.11. 2022 aktualizován pořadník vzhledem k administrativní chybě)

Podle tohoto pořadníku se bude postupovat při přidělování dotací, a to až do vyčerpání finančních prostředků vyčleněných pro tyto účely ve Fondu zábran škod České kanceláře pojistitelů a ze státního rozpočtu. Konkrétní výše vyčleněných finančních prostředků bude známa během dubna roku 2023 (viz čl. 2 "Výzvy").
Očekává se, že bude uspokojeno cca 102 žádostí.  

Výzva JSDH_V2_2023 Pořízení nového dopravního automobilu nebo požárního přívěsu pro hašení

Pořadníky po jednotlivých krajích uvedeny ZDE.

Výzva JSDH_V3_2023 Stavba nebo rekonstrukce požární zbrojnice

Pořadníky po jednotlivých krajích uvedeny ZDE.

Do plánované výše dotačních prostředků ve výzvě „JSDH_V3_2023 – Stavba nebo rekonstrukce požární zbrojnice“ bylo zapracováno navýšení návrhu státního rozpočtu na rok 2023  (tzv. zohlednění nadlimitních požadavků). Vzhledem k tomu byly upraveny (navýšeny) i počty předběžně alokovaných žadatelů této výzvy.

UPOZORŇUJEME, že se jedná o předběžnou alokaci přislíbených finančních prostředků, celková výše alokace a její rozdělení může být později změněno v návaznosti na projednávání a schválení státního rozpočtu pro rok 2023 a s ohledem na skutečnou výkonnost Fondu zábran škod České kanceláře pojistitelů.

Informace z 19. 7. 2022
MV-generální ředitelství Hasičského záchranného sboru České republiky sděluje, že byly vyhlášeny výzvy pro podání žádostí o dotace obcím v rámci programu „Účelové investiční dotace pro jednotky SDH obcí“ pro rok 2023.

JSDH_V1_2023 Pořízení nové cisternové automobilové stříkačky z rámcové dohody
nedílnou součástí výzvy jsou také její následující přílohy:
technické podmínky CAS 20/4000/240 - S2R,
technické podmínky CAS 30/8500/510 - S2R,
technické podmínky CAS 30/9000/540 - S3VH,
přístupová smlouva k rámcové dohodě - ZDE v editovatené podobě.

JSDH_V2_2023 Pořízení nového dopravního automobilu nebo požárního přívěsu pro hašení

JSDH_V3_2023 Stavba nebo rekonstrukce požární zbrojnice

Sběr žádostí o dotaci je zahájen dnem 20. července 2022 od 12:01 hodin a bude probíhat elektronickou cestou prostřednictvím Jednotného dotačního portálu RISPF - pod záštitou MF (dále jen „portál") na internetových stránkách https://isprofin.mfcr.cz/rispf. Činnost portálu bude ukončena dne 22. srpna 2022 v 23:59 hodin

Žádost, která bude prostřednictvím systému portálu vygenerována (.pdf), je nutno podat, do datové schránky místně příslušného Hasičského záchranného sboru kraje (dále jen „HZS kraje“), spolu se všemi přílohami, do 22. srpna 2022.
Kontakty na HZS krajů, včetně ID datových schránek jsou uvedeny zde.

Ke všem žádostem je nezbytné přiložit také přílohu č. 2 "Zdůvodnění nezbytnosti akce" na následujícím formuláři.
Příloha "Zdůvodnění nezbytnosti akce" musí být podepsána osobou oprávněnou jednat za obec ve věci dotace.

Informace z 1. 7. 2022
MV-generální ředitelství Hasičského záchranného sboru České republiky Vám sděluje, že se posunuje termín pro vyhlášení výzvy k podání žádostí na poskytnutí investičních dotací v rámci programu "Dotace pro jednotky SDH obcí" v roce 2023, a to na měsíc červenec 2022.

Informace z 31. 5. 2022
MV-generální ředitelství Hasičského záchranného sboru České republiky Vám, vzhledem k častým dotazům sděluje, že výzva k podání žádostí na poskytnutí investičních dotací v rámci programu "Dotace pro jednotky SDH obcí" v roce 2023, bude vyhlášena v průběhu měsíce června 2022.

vytisknout  e-mailem