Hasičský záchranný sbor České republiky  

Přejdi na

Chráníme vaše životy, zdraví a majetek


Rychlé linky: Mapa serveru Textová verze English Rozšířené vyhledávání


 

Hlavní menu

 

 

Zvýšení připravenosti Hasičského záchranného sboru České republiky k řešení a řízení rizik způsobených změnou klimatu-archiv

Projekt je spolufinancován z Evropských strukturálních a investičních fondů, konkrétně z Integrovaného regionálního operačního programu pro období 2014 – 2020

IROP_CZ_RO_B_C RGB-690px.jpg


Ministerstvo vnitra-generální ředitelství Hasičského záchranného sboru České republiky realizuje v letech 2016 až 2019 projekt „Zvýšení připravenost Hasičského záchranného sboru České republiky k řešení a řízení rizik způsobených změnou klimatu“.

Cílem projektu je zvýšení připravenosti Hasičského záchranného sboru České republiky k řešení a řízení rizik způsobených změnou klimatu, které bude provedeno s cílem zajistit rychlé a efektivní poskytnutí pomoci obyvatelstvu zasaženému mimořádnou událostí. Cíle bude dosaženo pořízením specializované techniky a prostředků pro Hasičský záchranný sbor České republiky a jejich umístěním v exponovaných územích.

V rámci projektu je pořizována specializovaná technika a prostředky, které budou určeny pro řešení mimořádných událostí z důvodu klimatických změn, konkrétně déletrvajícího sucha, orkánů a větrných smrští, nadprůměrných sněhových srážek nebo masivních námraz.

Hasičský záchranný sbor České republiky při uvedených mimořádných událostech řídí a organizuje záchranné a likvidační práce, hašení požárů a plní úkoly spojené s ochranou obyvatelstva zejména varování, evakuaci, ukrytí a nouzové přežití obyvatelstva a je třeba, aby pro tyto činnosti disponoval vhodnou moderní technikou a prostředky.

Registrační číslo projektu: CZ.06.1.23/0.0/0.0/15_017/0000494

Příjemce dotace z IROP: Ministerstvo vnitra-generální ředitelství Hasičského záchranného sboru České republiky

Více o projektu zde

vytisknout  e-mailem