HZS Pardubického kraje  

Přejdi na

Předcházíme rizikům


Rychlé linky: Mapa serveru Textová verze English Rozšířené vyhledávání


 

Hlavní menu

 

 

Zvýšení akceschopnosti HZS Pardubického kraje pro záchranné a likvidační práce při živelních pohromách

Integrovaný operační program
 

V rámci Integrovaného operačního programu pro období 2007-2013, prioritní osy 3 – Zvýšení
kvality a dostupnosti veřejných služeb – cíl Konvergence, oblasti podpory 3.4 - Služby
v oblasti bezpečnosti, prevence a řešení rizik byl schválen k realizaci projekt
HZS Pardubického kraje - registrační číslo CZ.1.06/3.4.00/13.08155- Pořízení moderní
techniky a technologií HZS Pardubického kraje pro zvýšení kvality řešení MU.
 
Projekt je spolufinancován z prostředků strukturálního fondu ERDF a prostředků státního
rozpočtu.
Finanční rámec projektu:
 
- Celkové veřejné výdaje projektu                                                                 50 520 000,- Kč
- Celkové nezpůsobilé výdaje projektu                                                                        0,- Kč
- Celkové způsobilé výdaje projektu                                                                         50 520 000,- Kč
 
Zdroje spolufinancování způsobilých veřejných výdajů projektu a jejich výše
Prostředky ze strukturálního fondu ERDF                            85 %               42 942 000,- Kč
Prostředky státního rozpočtu                                                15 %                 7 578 000,- Kč
Celkové způsobilé veřejné výdaje                                        100 %             50 520 000,- Kč
 
Hlavním cílem projektů je zvýšení mobility a akceschopnosti HZS Pardubického kraje na
území kraje a zvýšení kvality řešení mimořádných událostí. V rámci projektu pořídí HZS
Pardubického kraje následující techniku:
 
- 2 ks cisternové automobilové stříkačky s čerpadlem o jmenovitém průtoku 2000 litrů
za minutu a objemy nádrží na vodu a pěnidlo 4000 resp. 240 litrů. Vozidla budou v technickém provedení a budou na těžkém podvozku pro smíšený provoz,
 
- 2 ks cisternové automobilové stříkačky s čerpadlem o jmenovitém průtoku 3000 litrů
za minutu a objemy nádrží na vodu a pěnidlo 9000 resp. 540 litrů. Vozidla budou
v provedení pro velkoobjemové hašení a budou na těžkém terénním podvozku,
 
- 1 ks generačně nový automobilový žebřík se záchrannou výškou 37 m, ve střední hmotnostní třídě a v provedení základním,
 
- 1 ks velitelsko-spojový automobil určený jako mobilní pracoviště velitele zásahu
jednotek PO s vybavením pro přenos informací prostřednictvím datové sítě s
operačním střediskem a se složkami IZS. Pro velitelský automobil je použita
podvozková část pro smíšený provoz o celkové hmotnosti do 3500 kg,
 
- 1 ks technický automobil lehké hmotnostní kategorie určený pro provoz na silnicích v
provedení speciálním redukovaném pro zásah při haváriích způsobených únikem
nebezpečných látek do životního prostředí.
 
 

vytisknout  e-mailem