HZS Moravskoslezského kraje  

Přejdi na

Předcházíme rizikům


Rychlé linky: Mapa serveru Textová verze English Rozšířené vyhledávání


 

Hlavní menu

 

 

Zvláštní způsob tísňové komunikace

 1. Tísňová komunikace
 2. Evidence osob se specifickými potřebami

MV-generální ředitelství HZS ČR je správcem informačního systému evidence osob se specifickými potřebami jako specializovaného informačního systému operačního řízení, který slouží k vedení seznamu osob (EPOS).

Pro zařazení do seznamu osob, které používají zvláštní způsob tísňové komunikace nebo při jejichž záchraně je nutno uplatnit zvláštní pravidla a postupy, je nutné vyplnit Žádost o zařazení do seznamu osob (dále jen "Žádost") a dále Souhlas se zpracováním osobních údajů (dále jen "Souhlas").

Seznam osob je Hasičským záchranným sborem veden podle § 38 zákona č. 320/2015 sb., o Hasičském záchranném sboru České republiky a o změně některých zákonů (zákon o hasičském záchranném sboru). O zařazení do seznamu osob může požádat osoba se zdravotním postižením nebo její zákonný zástupce.

Ke stažení:   Žádost a souhlas ve formátu PDF

Podání žádosti elektronickou formou

 • Stáhněte a vyplňte Žádost a Souhlas
 • Opatřete Souhlas Vaším elektronickým podpisem
 • Zašlete dokumenty do datové schránky Hasičského záchranného sboru Moravskoslezského kraje

Podání žádosti listinnou formou

 • Stáhněte a vyplňte Žádost a Souhlas
 • Na pobočce pošty před pracovníkem pošty podepište Souhlas a podpis nechte ověřit
 • Zašlete dokumenty na adresu Hasičského záchranného sboru Moravskoslezského kraje

Podání žádosti listinnou formou

 • Stáhněte a vyplňte Žádost a Souhlas
 • Zajděte buď na:
  • podatelnu krajského ředitelství Hasičského záchranného sboru Moravskoslezského kraje nebo
  • podatelnu sídla územního odboru Hasičského záchranného sboru Moravskoslezského kraje
 • Na podatelně vyplněný Souhlas opatřete vlastnoručním podpisem

Podání žádosti prostřednictvím jiné osoby

V případě podání Žádosti a Souhlasu prostřednictvím jiné osoby doporučujeme tyto dokumenty podat v listinné podobě. Souhlas musí být opatřen ověřeným podpisem žadatele, zákonného zástupce nebo opatrovníka.

Kontaktní údaje

E-mail: epos@hzsmsk.cz

Kontaktní osoba: Ing. Martin Adamec  >

vytisknout  e-mailem