HZS Kraje Vysočina  

Přejdi na

Předcházíme rizikům


Rychlé linky: Mapa serveru Textová verze English Rozšířené vyhledávání


 

Hlavní menu

 

 

zvláštní povodně

Zvláštní povodeň je povodeň způsobená poruchou či havárií vodního díla. 

 

Zvláštní povodeň – povodeň způsobená poruchou či havárií (protržením hráze) vodního díla vzdouvajícího nebo akumulujícího vodu (dále jen „vodní dílo, VD“), nebo nouzovým řešením kritické situace na vodním díle vyvolávající vznik mimořádné události (krizové situace) na území pod vodním dílem. Rozeznávají se tři základní typy zvláštních povodní podle charakteru situace, která může nastat při stavbě nebo provozu vodního díla:
 • zvláštní povodeň typu 1 – vzniká protržením hráze vodního díla,
 • zvláštní povodeň typu 2 – vzniká poruchou hradicí konstrukce bezpečnostních a výpustných zařízení vodního díla (neřízený odtok vody),
 • zvláštní povodeň typu 3 – vzniká nouzovým řešením kritické situace ohrožující bezpečnost vodního díla prostřed­nictvím nezbytného mimořádného vypouštění vody z vodního díla, zejména při nebezpečí havárie uzávěrů a hrazení bezpečnostních a výpustných zařízení nebo při nebezpečí protržení hráze vodního díla.

Zvláštní povodeň může vzniknou i jako důsledek teroristické a nebo vojenské činnosti.

Na základě Analýzy možného ohrožení zvláštní povodní v Kraji Vysočina, kterou vypracoval Krajský úřad Kraje Vysočina v roce 2011, bylo vytipováno 51 vodních děl I. až III. kategorie, kde by zvláštní povodeň představovala ohrožení pro obyvatele. Vlastníci těchto vodních děl jsou povinni v souladu s § 84, odst. 2, písmeno a), zákona č. 254/2001 Sb., (vodní zákon) poskytnout příslušným povodňovým orgánům, orgánům krizového řízení a orgánům složek IZS údaje o parametrech možné zvláštní povodně, zejména charakteristiky povodňových vln a rozsah ohroženého území.

Tyto dokumenty jsou podkladem pro zpracování plánů ochrany území pod vodním dílem před zvláštní povodní, které jsou zpracovávány podle vod­ního zákona, krizového zákona a zákona o integrovaném záchranném systému. Z důvodu upřesnění postupu zpracování byl Ministerstvem životního prostředí ve spolupráci s Ministerstvem zemědělství a MV – GŘ HZS vydán Metodický pokyn č. 14 odboru ochrany vod ministerstva ŽP pro zpracování plánu ochrany území pod vodním dílem před zvláštní povodní.
V Kraji Vysočina bylo k 30.9.2020 zpracováno 26 plánů ochrany území pod vodním dílem před zvláštní povodní pro 33 VD:
 • VD Břevnice
 • VD Hubenov
 • VD Pístovské rybníky (Vodárenský, Lukáš, Lužný)
 • VD Nová Říše
 • VD Velký Pařezitý rybník
 • VD Sedlice
 • VD Trnávka
 • VD Vřesník
 • VD Lejšovka
 • VD Dalešice a VD Mohelno
 • VD Klapovský potok
 • VD Lubí a VD Židloch
 • VD Valdíkov a VD Opatský rybník
 • VD Okříšky
 • VD Pilská nádrž a VD Strž
 • VD Staviště
 • VD Mostiště
 • VD Vír
 • VD Dolní Rožínka
 • VD Zlatkov
 • VD Podvesník
 • VD Znětinecký rybník
 • VD Matějovský a VD Veselský rybník
 • VD Žabinec
 • VD Dolní Kladiny
 • VD Ostrov nad Oslavou

vytisknout  e-mailem