HZS Moravskoslezského kraje  

Přejdi na

Chráníme vaše životy, zdraví a majetek


Rychlé linky: Mapa serveru Textová verze English Rozšířené vyhledávání


 

Hlavní menu

 

 

Zprávy o zásahu

Informace k vyplňování zpráv o zásahu, určené velitelům a členům jednotek PO. 

 • Základní informace
 • Zpracování ZOZ pomocí elektronického formuláře
 • Poznámky k vyplňování ZOZ

Základní informace

Způsob zpracování zpráv o zásahu, jejich dělení, obsah a upřesnění jednotlivých položek se provádí na základě Sbírky interních aktů řízení generálního ředitele Hasičského záchranného sboru České republiky (dále jen SIAŘ GŘ) č. 10/2006 Sb.

Text tohoto SIAŘe GŘ je možno stáhnout v upravené verzi zde: SIAŘ GŘ HZS ČER č.10/2006.

Platné typy událostí včetně jejich číselníkového kódu:
12 - Požár
19 - Požár bez účasti jednotky PO
21 - Dopravní nehoda silniční
22 - Dopravní nehoda silniční hromadná
23 - Dopravní nehoda železniční (vč. metra)
24 - Dopravní nehoda letecká
25 - Dopravní nehoda - ostatní
41 - Únik plynu/aerosolu
42 - Únik kapaliny (mimo ropných produktů)
43 - Únik ropných produktů
44 - Únik pevné látky
45 - Únik nebezpečné chem. látky - ostatní (včetně jiné než chemické)
51 - Technická havárie
52 - Technická pomoc
53 - Technologická pomoc
54 - Ostatní pomoc
61 - Radiační havárie a nehoda
71 - Ostatní mimořádné události (epidemie, nákazy a jiné)
81 - Planý poplach

Zpracování ZOZ pomocí elektronického formuláře

Aktualizováno: 04.09.2013

newForm_img.jpgJednotky, které nedisponují jakýmkoli softwarem pro zpracování zpráv o zásahu, mají možnost si zdarma stáhnout formulář vytvořený v programu MS Excel. Původní verze elektronického formuláře odpovídala svým vzhledem "žluté papírové" podobě formláře pro vyplnění celkové, resp. dílčí, zprávy o zásahu. Na základě zkušenosti s ručním zadáváním informací ze zaslaných dílčích, resp. celkových zpráv o zásahu byl pro potřeby HZS Moravskoslezského kraje vytvořen nový vzor formuláře. Tento je vytvořen v programu MS Excel a jeho součástí jsou mj. vybrané oficiální položky z platných číselníků. Rovněž jsou ve formuláři použita naprogramovaná makra, jejíchž úkolem je usnadnit uživatelům správné vyplnění zprávy. Formulář, vč. maker, je možné plně využít pouze pokud je spuštěn v programu MS Office. V jiných programech, jako např. OpenOffice, nejsou funkční naprogramovaná makra.

Důležité:
Pokud velitel zasahující jednotky nedodá v předepsaných termínech dílčí, resp. celkovou zprávu o zásahu, pak zásah dané jednotky NEBUDE ZAPOČTEN !!!

 

 

 Soubory ke stažení:

 • aktuální verze nového formuláře:      ZOZ_New_Form2012.xlsm   (Aktuální verze: 2012-003)
  V rámci uživatelského nastavení programu MS Excel je nutné mít povolená makra!
 • aktuální verze nového formulář kompatibilní s kancelářským balíkem LibreOffice:   ZOZ_New_Form2012_proLO.xlsx 
 • původní "žlutý" formulář:                        fomularZOZ

 

 

Poznámky k vyplňování ZOZ

Vzhledem ke snaze o maximální zjednodušení způsobu vyplňování a doručování zpráv o zásahu (ZOZ), je nutné některé položky vyplňovat předem stanoveným způsobem. Poznámky k tomuto obsahuje následující text. Pro tyto účely byly garantem pro statistiku zpracovány informační materiály, které je možno stáhnout, viz níže.

Obsazení techniky PO
Obsazení techniky členy jednotky psát v následujícícm pořadí:

 1. řidič vozidla (strojník),
 2. velitel vozidla (jednotky),
 3. ostatní členové jednotky.

Podstatné údaje o zásahu
Pokud si není velitel zásahu (jednotky) jistý správností "odfajvkování" údajů ve formuláři ZOZ, je nutné podstatné skutečnosti uvádět v textové části ZOZ. Na základě textové části je pak možné v systému HZS doplnit, případně opravit, potřebné údaje.

Prvotní údaje jednotky PO
Jednotky, které nedisponují softwarem firmy RCS určeným ke zpracování ZOZ a tudíž jim nejsou automaticky zasílany základní informace k zásahu, mohou o tyto informace požádat prostřednictvím e-mailu na předem distribuované e-mailové adrese určené k zasílání zpráv o zásahu.

Materiály ke stažení:

Ikona Inforamace k souboru Formát Velikost
index_zmeny.jpg Inforamace ke změnám v systému zpracování zpráv o zásahu v MSK.  icon_PDF.jpg  2MB
index_eZOZ.jpg Postup při zpracování zprávy o zásahu elektronickým způsobem.  icon_PDF.jpg  214 kB
index_navodZOZ.jpg Vybrané kapitoly z pokynu GŘ č. 10/2006, týkající se zpracování zpráv o zásahu.  icon_PDF.jpg  341 kB

vytisknout  e-mailem