Hasičský záchranný sbor České republiky  

Přejdi na

Chráníme vaše životy, zdraví a majetek


Rychlé linky: Mapa serveru Textová verze English Rozšířené vyhledávání


 

Hlavní menu

 

 

Roční zpráva o činnosti Hasičského záchranného sboru ČR v roce 2007

Úvodní slovo generálního ředitele Hasičského záchranného sboru České republiky

Vážené kolegyně, vážení kolegové, milí občané,  roční zpráva Hasičského záchranného sboru ČR za rok 2007 opět shrnuje to nejdůležitější, co se ve sboru v tomto období odehrálo a čím se sbor zabýval. Není toho málo, protože kompetence a působnost naší instituce jsou velmi široké a zasahují do nejrůznějších oblastí.

Nejde jen o klasickou požární ochranu. Např. likvidace požárů v současnosti tvoří již jen necelou 1/5 z celkového počtu událostí se zásahy jednotek požární ochrany. Naopak stále významnější část zásahů profesionálních ale i dobrovolných hasičů zabírají jiné mimořádné událostí – úniky nebezpečných látek, dopravní nehody, likvidace následků živelních pohrom, ale i záchrany osob z hloubek nebo výšek. Kromě této zásahové činnosti a spolupráce v rámci integrovaného záchranného systému si svůj tradiční význam udržuje oblast požární prevence. Stále větší důležitosti pak nabývá oblast krizové připravenosti – ochrana obyvatelstva, kterou sbor převzal v roce 2001, krizové řízení a civilní nouzové plánování.


Široké pole působnosti sboru pak odráží i tato výroční zpráva. Proti předchozí roční zprávě byly provedeny dílčí změny v uspořádání jejího obsahu a členění kapitol tak, aby byl tento dokument přehlednější a odpovídal dynamickému rozvoji našeho sboru. Některé údaje, které doplňují informace obsažené v této výroční zprávě, můžete nalézt také ve statistické ročence Hasičského záchranného sboru ČR.. Věřím, že Vám výroční zpráva Hasičského záchranného sboru ČR poskytne cenné informace.
 

generální ředitel Hasičského záchranného sboru ČR
genmjr. Ing. Miroslav Štěpán

vytisknout  e-mailem