HZS Středočeského kraje  

Přejdi na

Předcházíme rizikům


Rychlé linky: Mapa serveru Textová verze English Rozšířené vyhledávání


 

Hlavní menu

 

 

Den požární bezpečnosti ve znamení kontrol průjezdnosti

Hasiči v Praze a Středočeském kraji zahájili v pátek 13. září 2019, zvolený pro letošek Českou asociací hasičských důstojníků jako Den požární bezpečnosti, společný projekt s názvem “3 metry k životu”, kterým chtějí na špatnou průjezdnost v sídlištních aglomeracích upozornit. 

 

                   

Projekt dlouhodobě cílí především na slušné řidiče a řidičky, kteří si neuvědomují možný dosah svého jednání při špatném parkování a pouze opakují vzorce chování zažité na daném sídlišti. Reagujeme tak na stále se zhoršující stav průjezdnosti na sídlištích budovaných především v 70. a 80. letech 20. století, a s tím spojené nepřístupné (neoznačené) nástupní plochy pro požární techniku.

Nástupní plocha je zpravidla zřízena v blízkosti bytových domů s výškou nad 12 metrů (5 a více nadzemních podlažích) a je většinou označena zákazem vjezdu, zákazem stání nebo zastavení.

Základní zásady parkování nejen na sídlištích:
•          Parkovat pouze na vyznačených místech.
•          Neparkovat na nástupních plochách pro požární techniku.
•          Neparkovat před nadzemními i nad podzemními hydranty.
•          Neparkovat v křižovatkách.

Projekt vznikl v roce 2016 u HZS Středočeského kraje s cílem neagresivní formou upozornit obyvatele v hustě zastavěných a obydlených lokalitách na rizika plynoucí z nedodržování legislativy při parkování vozidel. Dalším cílem je navázání spolupráce s místní samosprávou a hledání společných řešení přijatelných jak pro obce, tak pro složky IZS, a tím předcházení fatálním následkům případných mimořádných událostí. Letos se k projektu připojil HZS Praha a podporu projektu vyjádřil radní hl. města Prahy pro bezpečnost Ing. Petr Hlubuček.

Na podporu projektu byly vytvořeny samolepky, které si na našich preventivních akcích nebo na hasičských stanicích v Praze a Středočeském kraji může zdarma vyzvednout každý občan. Nalepením na zadní část svého vozidla podpoříte projekt a zároveň nám pomůžete šířit povědomí o této palčivé problematice. Informace o samolepkách a projektu budou uveřejňovány na sociálních sítích - FB a Instagramu: Parkuji ohleduplně – 3 metry k životu.

  • Při požáru bytu 5. 6. 2019 v panelovém domě v Mladé Boleslavi jednotky středočeských hasičů zachránily pomocí výškové techniky jednu osobu a psa.
  • V Praze 5. 8. 2019 pražští hasiči zlikvidovali pomocí výškové techniky požár na balkóně bytového domu v ulici Vnoučkova.
  • Z bytu panelového domu v Mělníce dne 3. 9. 2019 vycházel dým z oken i pode dveřmi a nikdo neotevíral. Hasiči se do bytu dostali pomocí výškové techniky přes balkon sousedů. Jednalo se o zanechaný kastrůlek na vařiči.  Naštěstí nikdo uvnitř nebyl.

To jsou jen namátkou vybrané příklady požárů z posledních měsíců, kdy byla použita výšková technika k záchraně osob a majetku. Právě z  tohoto důvodu byly na sídlištích budované pojezdové chodníky a nástupní plochy pro příjezd hasičů do vzdálenosti 4 až 7 metrů od vchodu, aby mohl být efektivně využit maximální dosah výškové techniky. Ta je využívána jak pro samotný zásah, tak i pro evakuaci osob z vyšších pater. Celkově v ČR za období od 2. do 8. září 2019 bylo při požárech evakuováno nebo bezprostředně zachráněno 785 osob.

I díky možnosti příjezdu a ustavení výškové techniky, která může mít délku až 12 metrů a maximální šířku po vysunutí podpěr 5 metrů, se zásahy u zmíněných událostí obešly bez větších škod.

K testování průjezdnosti se připojilo všech dvaatřicet stanic devíti územních odborů HZS Středočeského kraje. Hasiči projížděli zejména sídliště, kde se mohou setkat s problémem špatného dojezdu na místo události. V některých z projížděných měst se oproti loňskému roku průjezdnost pro požární techniku výrazně zlepšila. Například v Berouně se řidiči naučili parkovat velmi ohleduplně a i nástupní plochy pro požární techniku byly volné a přístupné pro vozy HZS.

V jiných městech v některých lokalitách hasiči projeli lépe než v minulosti, ale někde se situace nezlepšila. Například v kladenské části Rozdělov je průjezdnost dlouhodobě špatná i pro osobní vozidla. Parkování je zde velmi náročné, takže hasiči chápou, že možností na sídlištích moc není, ovšem jak zní slogan kampaně: „Když jde o život, přeparkovat nestihnete.“ Je tak na zamyšlení každého, zda není jiná možnost, kde své vozidlo odstavit. Oproti tomu v kladenském Podprůhonu hasiči zaznamenali zlepšení, kdy sice strojník cisterny musel jet velmi opatrně, ale místem projel bez většího zdržení. V Kutné Hoře je dlouhodobě nehorším místem z hlediska průjezdnosti zástavba v centru města, oproti tomu ostatní části byly průjezdné bez větších problémů.

por. Ing. Lucie Jelínková
HZS hl. m. Prahy

por. Ing. Tereza Fliegerová
tisková mluvčí
HZS Středočeského kraje

vytisknout  e-mailem